Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 105
Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 105 - Senyor, no facis anar a judici el teu servent

Celebració: 9è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno o Corno da tirarsi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht.

 

Senyor, no facis anar a judici el teu servent!
Car no hi ha ningú prou just davant teu.

    

2

Recitativo A

2

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

Mein Gott, verwirf mich nicht,
Indem ich mich in Demut vor dir beuge,
Von deinem Angesicht.
Ich weiß, wie groß dein Zorn und mein Verbrechen ist,
Dass du zugleich ein schneller Zeuge
Und ein gerechter Richter bist.
Ich lege dir ein frei Bekenntnis dar
Und stürze mich nicht in Gefahr,
Die Fehler meiner Seelen
Zu leugnen, zu verhehlen!

 

Déu meu, no em refusis pas,
mentre em prostro humil davant teu,
davant la teva presència.
Sé que gran és el teu furor,
àdhuc el meu crim,
tu que ets un eficient testimoni, però ensems,
ets un jutge recte.
Jo em confesso a tu amb sinceritat
I no vull llançar-me al perill
sia negant, sia ometent,
de la meva ànima, els pecats!

    

3

Aria S

3

Ària [Soprano]

 

Oboe, Violino I/II, Viola

  
 

Wie zittern und wanken
Der Sünder Gedanken,
Indem sie sich untereinander verklagen
Und wiederum sich zu entschuldigen wagen.
So wird ein geängstigt Gewissen
Durch eigene Folter zerrissen.

 

Quant dubte i quant de tremolor
en la ment dels pecadors,
mentre els uns i els altres es fan retrets,
per altra part gosen en donar-se excuses.
És així, com una consciència atribolada,
s’esquinça amb la seva pròpia tortura.

    

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß,
Der alle Schuld ersetzet,
So wird die Handschrift ausgetan,
Wenn Jesus sie mit Blute netzet.
Er heftet sie ans Kreuze selber an,
Er wird von deinen Gütern, Leib und Leben,
Wenn deine Sterbestunde schlägt,
Dem Vater selbst die Rechnung übergeben.
So mag man deinen Leib, den man zum Grabe trägt,
Mit Sand und Staub beschütten,
Dein Heiland öffnet dir die ewgen Hütten.

 

Mes, sortós qui coneix el seu fiador,
que pugui cancel·lar el seu deute,
així la condemna serà segellada
si, Jesús amb la seva sang, arrosada,
l’afixi ell mateix a la creu.
Dels teus bons actes, del teu cos i vida,
quan soni el moment de la teva mort,
tanmateix, ell en donarà compte al Pare,
així, quan el teu cos vagi a la fossa,
cobert d’arena i de pols,
el teu salvador t’obrirà els eterns tenderols.

    

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Corno o Corno da tirarsi, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,
So gilt der Mammon nichts bei mir.
Ich finde kein Vergnügen hier
Bei dieser eitlen Welt und irdschen Sachen.

 

Ja en tinc prou en ser amic de Jesús,
Mammon, doncs, no em fa falta per res
aquí no puc trobar-hi cap gust,
en aquest món buit i els seus mundans afers.

   

* El diable

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Nun, ich weiß, du wirst mir stillen
Mein Gewissen, das mich plagt.
Es wird deine Treu erfüllen,
Was du selber hast gesagt:
Dass auf dieser weiten Erden
Keiner soll verloren werden,
Sondern ewig leben soll,
Wenn er nur ist Glaubens voll.

 

Ara, sé, que aquietaràs
el meu esperit, que m’angoixa.
ta lleialtat s’acomplirà
tal com tu mateix vas dir:
que en aquesta extensa terra,
ningú jamai es perdrà,
si no que viurà per sempre,
si de fe, va assadollat.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 105: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | Dutch-4 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | Englisg-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Jesu, der du meine Seele

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:31