Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 105
Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht
Dutch Translation
Cantate BWV 105 - Heer, ga niet in het gericht met Uw knecht

Gebeurtenis: 9e Zondag na Trinitatis

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [s, a, t, b]

 

Corno o Corno da tirarsi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht.

 

"Heer, ga niet in het gericht met Uw knecht.
Want niemand die leeft is voor U rechtvaardig." (Psalm 143:2)

       

2

Recitativo A

2

Recitatief [alt]

 

Continuo

   
 

Mein Gott, verwirf mich nicht,
Indem ich mich in Demut vor dir beuge,
Von deinem Angesicht.
Ich weiß, wie groß dein Zorn und mein Verbrechen ist,
Dass du zugleich ein schneller Zeuge
Und ein gerechter Richter bist.
Ich lege dir ein frei Bekenntnis dar
Und stürze mich nicht in Gefahr,
Die Fehler meiner Seelen
Zu leugnen, zu verhehlen!

 

Mijn God, verwerp mij niet,
terwijl ik mij in deemoed voor U buig,
van Uw aangezicht.
Ik weet, hoe groot Uw toorn en mijn misdaad is,
dat Gij tegelijk een vastberaden getuige
en een rechtvaardig rechter zijt.
Ik leg vrijwillig een bekentenis voor U af
en stel mij niet bloot aan het gevaar,
de zonden van mijn hart
te loochenen, te verbergen!

       

3

Aria S

3

Aria [sopraan]

 

Oboe, Violino I/II, Viola

   
 

Wie zittern und wanken
Der Sünder Gedanken,
Indem sie sich untereinander verklagen
Und wiederum sich zu entschuldigen wagen.
So wird ein geängstigt Gewissen
Durch eigene Folter zerrissen.

 

Hoe sidderen en wankelen
de gedachten van de zondaren,
terwijl ze elkaar aanklagen
en het wagen, zich op hun beurt te verontschuldigen.
Zo wordt een benauwd geweten
door zijn eigen foltering verscheurd.

       

4

Recitativo B

4

Recitatief [bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß,
Der alle Schuld ersetzet,
So wird die Handschrift ausgetan,
Wenn Jesus sie mit Blute netzet.
Er heftet sie ans Kreuze selber an,
Er wird von deinen Gütern, Leib und Leben,
Wenn deine Sterbestunde schlägt,
Dem Vater selbst die Rechnung übergeben.
So mag man deinen Leib, den man zum Grabe trägt,
Mit Sand und Staub beschütten,
Dein Heiland öffnet dir die ewgen Hütten.

 

Gelukzalig echter hij, die zijn borg kent,
die alle schuld op zich neemt,
zo wordt het schriftstuk uitgewist,
wanneer Jezus het met zijn bloed bevochtigt.
Hij hecht het zelf aan het kruis,
hij zal van jouw goederen, lichaam en leven,
wanneer je stervensuur slaat,
aan de Vader zelf rekening en verantwoording afleggen.
Al mag men dan ook je lichaam, dat men ten grave draagt,
met zand en stof bestrooien,
jouw Heiland opent voor jou de eeuwige woningen.

       

5

Aria T

5

Aria [tenor]

 

Corno o Corno da tirarsi, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,
So gilt der Mammon nichts bei mir.
Ich finde kein Vergnügen hier
Bei dieser eitlen Welt und irdschen Sachen.

 

Wanneer ik mij maar Jezus tot vriend kan maken,
dan betekent de mammon niets voor mij.
Ik beleef hier geen genoegen
aan deze vergankelijke wereld en aardse zaken.

       

6

Choral

6

Koraal [s, a, t, b]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Nun, ich weiß, du wirst mir stillen
Mein Gewissen, das mich plagt.
Es wird deine Treu erfüllen,
Was du selber hast gesagt:
Dass auf dieser weiten Erden
Keiner soll verloren werden,
Sondern ewig leben soll,
Wenn er nur ist Glaubens voll.

 

Nu, ik weet, Gij zult tot rust brengen,
mijn geweten, dat mij plaagt.
Uw trouw zal vervullen
wat Gij zelf hebt gezegd:
dat in deze wijde wereld
niemand verloren zal gaan,
maar eeuwig zal leven,
wanneer hij maar een rotsvast geloof heeft.

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 105: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch-3 | Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Jesu, der du meine Seele

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:31