Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 107
Was willst du dich betrüben
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 107 - Perquè et vols amoïnar?

Celebració: 7è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Choral

1

Coral [S, C, T, B]

 

Corno da caccia col Soprano, Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Was willst du dich betrüben,
O meine liebe Seel?
Ergib dich, den zu lieben,
Der heißt Immanuel!
Vertraue ihm allein,
Er wird gut alles machen
Und fördern deine Sachen.
Wie dir's wird selig sein!

 

Perquè et vols amoïnar,
estimada ànima meva?
Dónaít, per estimar,
a qui es diu Emmanuel!
Sols en Ell posa confiança,
que tot el que ell fa, ho fa bé,
fent-li a mans els teus afers,
que en seràs de benaurada!

    

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

  
 

Denn Gott verlässet keinen,
Der sich auf ihn verlässt.
Er bleibt getreu den Seinen.
Die ihm vertrauen fest.
Läßt sich's an wunderlich,
So lass dir doch nicht grauen!
Mit Freuden wirst du schauen,
Wie Gott wird retten dich.

 

Ja que Déu mai desempara,
qui en ell confiança ha posat.
Ell roman sempre en els seus,
els qui, de ferm, hi confien.
Si quelcom fortuït et capfica,
per això, no tíhas díamoïnar!
Que has de veure amb alegria,
com Déu et vindrà a salvar!

    

3

Aria B

3

Ària [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Auf ihn magst du es wagen
Mit unerschrocknem Mut,
Du wird mit ihm erjagen,
Was dir ist nütz und gut.
Was Gott beschlossen hat,
Das kann niemand hindern
Aus allen Menschenkindern;
Es geht nach seinem Rat.

 

Amb Ell podràs fer-ho tot
amb esperit coratjós,
amb Ell podràs garbellar,
el què et convé i què és bo.
El què Déu ha decidit,
ningú que ho podrà canviar,
que en tota la humana estirp,
tot es fa segons sa voluntat.

    

4

Aria T

4

Ària [Tenor]

 

Continuo

  
 

Wenn auch gleich aus der Höllen
Der Satan wollte sich
Dir selbst entgegenstellen
Und toben wider dich.
So muss er doch mit Spott
Von seinen Ränken lassen,
Damit er dich will fassen;
Denn dein Werk fördert Gott.

 

Si, des de líinfern, adesiara,
el mateix Satanàs vingués
a plantar-te cara,
i fer-te la guitza volgués,
a la fi, escarnit seria
deixant córrer els paranys seus,
en què entrampar-te volia,
car tens el favor de Déu.

    

5

Aria S

5

Ària [Soprano]

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

  
 

Es richt's zu seinen Ehren
Und deiner Seligkeit;
Soll's sein, kein Mensch kanns wehren.
Und wärs ihm doch so leid.
Will's denn Gott haben nicht,
So kann's niemand forttreiben.
Es muss zurückebleiben,
Was Gott will, das geschicht.

 

Ell regeix per la seva glòria
i per la teva benaurança;
així ha de ser, que no síhi oposi cap home,
malgrat que això els faci el cor agre.
Mes, tot allò que Déu no vol,
no podrà mai ningú dur a terme,
deixarà de fer-se per sempre,
ja que, sols passa, el què Déu vol.

    

6

Aria T

6

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso I/II all' unisono, Continuo

  
 

Darum ich mich ihm ergebe,
Im sei es heimgestellt;
Nach nichts ich sonst mehr strebe
Denn nur was ihm gefällt.
Drauf wart ich und bin still,
Sein Will der ist der beste.
Das glaub ich steif und feste,
Gott mach es, wie er will!

 

Per això a ell em vull donar
en ell he posat ma confiança;
res més no em cal anhelar,
que a ell també li pugui plaure
Per tant, resto assossegat,
perquè el seu voler és el millor,
doncs, crec de ferm i en veritat,
que Déu sempre fa el què ell vol.

    

7

Coro

7

Coral [S, C, T, B]

 

Corno da caccia col Soprano, Flauto I/II e Oboe I coll'Alto, Oboe d'amore II col Tenore, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Herr, gib, dass ich dein Ehre
Ja all mein Leben lang
Von Herzensgrund vermehre,
Dir sage Lob und Dank!
O Vater, Sohn und Geist,
Der du aus lauter Gnade
Abwendest Not und Schaden,
Sei immerdar gepreist.

 

Senyor, fes que et glorifiqui,
sí, cada dia de la meva vida,
més i més, des del fons del cor,
amb proves de gratitud i amor!
O, Pare, Fill i Esperit Sant,
que amb vostra lleial pietat
ens guardeu de dol i aflicció,
sigueu per sempre alabats!

    

--

Traducció al català díAntoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 107: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Was willst du dich betrüben

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:35