Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 108
Es ist euch gut, daß ich hingehe
Dutch Translation
Cantate BWV 108 - Het is goed voor u, dat ik heenga

Gebeurtenis: Cantate

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Aria B

1

Arioso [bas]

 

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es ist euch gut, dass ich hingehe;
denn so ich nicht hingehe,
kömmt der Tröster nicht zu euch.
So ich aber gehe,
will ich ihn zu euch senden.

 

“Het is goed voor u, dat ik heenga;
want als ik niet heenga,
komt de Trooster niet tot u.
Maar als ik heenga, zal ik Hem tot u zenden.” (Johannes 16:7)

       

2

Aria T

2

Aria [tenor]

 

Violino solo, Continuo

   
 

Mich kann kein Zweifel stören,
Auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
So kann ich mich getrösten,
Dass ich zu den Erlösten
Komm an gewünschten Port.

 

Geen twijfel kan mij verhinderen
om Uw woord, Heer, ter harte te nemen.
Ik geloof, dat ik, wanneer Gij heengaat,
erop kan vertrouwen,
dat ik tot de verlosten kom
in de gewenste haven.

       

3

Recitativo T

3

Recitatief [tenor]

 

Continuo

   
 

Dein Geist wird mich also regieren,
Dass ich auf rechter Bahne geh;
Durch deinen Hingang kommt er ja zu mir,
Ich frage sorgensvoll:
Ach, ist er nicht schon hier?

 

Uw geest zal mij zo leiden,
dat ik op het rechte pad ga;
door Uw heengaan komt Hij immers tot mij,
ik vraag mij bezorgd af: Ach, is Hij niet reeds aanwezig?

       

4

Coro

4

Koor [s, a, t, b]

 

Oboe d'amore I/II e Violino I all' unisono, Oboe d'amore II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten.
Denn er wird nicht von ihm selber reden,
sondern was er hören wird, das wird er reden;
und was zukünftig ist, wird er verkündigen.

 

“Maar wanneer Hij,
de geest der waarheid, komt,
zal Hij u de weg wijzen naar de volle waarheid.
Want Hij zal niet uit zichzelf spreken,
maar Hij zal zeggen wat Hij hoort;
en wat nog komen zal, zal Hij verkondigen.” (Johannes 16:13)

       

5

Aria A

5

Aria [alt]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Was mein Herz von dir begehrt,
Ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
Führe mich auf deinen Wegen,
Dass ich in der Ewigkeit
Schaue deine Herrlichkeit!

 

Wat mijn hart van U begeert,
ach, dat zal mij wel worden gegeven.
Overlaad mij met Uw zegen,
leid mij op Uw wegen,
opdat ik in eeuwigheid
Uw heerlijkheid mag aanschouwen!

       

6

Choral

6

Koraal [s, a, t, b]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,
Der leitet alles, was ihn liebt,
Auf wohl gebähntem Wege.
Er setzt und richtet unsren Fuß,
Dass er nicht anders treten muss,
Als wo man findt den Segen.

 

Uw geest, die God uit de hemel geeft,
die leidt alles wat Hem liefheeft,
op welgebaande wegen.
Hij plaatst en richt onze voet,
dat die niet anders treden moet,
dan waar men vindt de zegen.

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 108: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Gott Vater, sende deinen Geist

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:37