Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 109
Ich glaube, lieber Herr
Dutch Translation
Cantate BWV 109 - Ik geloof, Heer

Gebeurtenis: 21e Zondag na Trinitatis

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [s, a, t, b]

 

Corno da caccia, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!

 

“Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp!” (Marcus 9:24)

       

2

Recitativo T

2

Recitatief [tenor]

 

Continuo

   
 

Des Herren Hand ist ja noch nicht verkürzt,
Mir kann geholfen werden.
Ach nein, ich sinke schon zur Erden
Vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt.
Der Höchste will, sein Vaterherze bricht.
Ach nein! er hört die Sünder nicht.
Er wird, er muss dir bald zu helfen eilen,
Um deine Not zu heilen.
Ach nein, es bleibet mir um Trost sehr bange;
Ach Herr, wie lange?

 

De hand des Heren is immers nog niet te kort;
er is nog redding voor mij.
Maar neen! Ik val reeds neer
uit angst dat deze [hand] mij ter aarde werpt.
De Allerhoogste wil het, Zijn vaderhart breekt.
Maar neen! Hij hoort de zondaren niet.
Hij zal, hij moet u spoedig te hulp snellen
om uw nood te lenigen.
Maar neen! Hoe lang zal ik op troost moeten wachten,
ach Heer, hoe lang?

       

3

Aria T

3

Aria [tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen,
Wie wanket mein geängstigt Herz!
Des Glaubens Docht glimmt kaum hervor,
Es bricht dies fast zustoßne Rohr,
Die Furcht macht stetig neuen Schmerz.

 

Hoe zeer is mijn hopen van twijfel vervuld,
hoe wankelt mijn benauwde hart!
Het kaarsje van mijn geloof brandt nauwelijks meer,
dit bijna al geknakte riet breekt door,
de angst brengt onafgebroken nieuwe smart teweeg

       

4

Recitativo A

4

Recitatief [alt]

 

Continuo

   
 

O fasse dich, du zweifelhafter Mut,
Weil Jesus itzt noch Wunder tut!
Die Glaubensaugen werden schauen
Das Heil des Herrn;
Scheint die Erfüllung allzufern,
So kannst du doch auf die Verheißung bauen.

 

O, kom toch tot bedaren, gij twijfelend gemoed,
omdat Jezus ook nu nog wonderen doet!
De ogen van de gelovige zullen aanschouwen
het heil van de Heer;
ook al schijnt de vervulling te ver verwijderd,
toch kun gij op de belofte vertrouwen.

       

5

Aria A

5

Aria [alt]

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

Der Heiland kennet ja die Seinen,
Wenn ihre Hoffnung hilflos liegt.
Wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten,
So steht er ihnen selbst zur Seiten,
Damit zuletzt der Glaube siegt.

 

De Heiland kent immers de Zijnen
wanneer hun hoop de bodem ingeslagen is.
Wanneer vlees en geest in hen met elkaar strijden,
dan staat Hij hen zelf terzijde,
opdat tenslotte het geloof overwint.

       

6

Choral

6

Koraal [s, a, t, b]

 

Corno da caccia, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wer hofft in Gott und dem vertraut,
Der wird nimmer zuschanden;
Denn wer auf diesen Felsen baut,
Ob ihm gleich geht zuhanden
Viel Unfalls hie, hab ich doch nie
Den Menschen sehen fallen,
Der sich verlässt auf Gottes Trost;
Er hilft sein' Gläubgen allen.

 

Wie op God hoopt en op hem vertrouwt,
die maakt zichzelf nooit te schande;
want de mens die op deze rots bouwt,
hoewel hem hier
veel rampspoed overkomt,
heb ik toch nooit zien vallen,
wanneer hij zich op Gods troost verlaat;
Hij komt al Zijn gelovigen te hulp.

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 109: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Durch Adams Fall ist ganz verderbt

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:39