Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 111
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 111 - Que es faci sempre el que Déu vulgui

Celebració: Diumenge 3er després de l’Épifania

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste;
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen:
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

 

Que es faci sempre el que Déu vulgui,
El seu voler, és el millor voler;
Sempre és a punt d’ajudar,
Als qui en Ell creuen, fermament.
Ajuda en l’adversitat, és un Déu compassiu,
Que castiga amb mesura:
El qui confia en Déu i s’hi recloza fermament,
Jamai serà abandonat.

       

2

Aria B

2

Ària [Baix]

 

Continuo

   
 

Entsetze dich, mein Herze, nicht,
Gott ist dein Trost und Zuversicht
Und deiner Seele Leben.
Ja, was sein weiser Rat bedacht,
Dem kann die Welt und Menschenmacht
Unmöglich widerstreben.

 

No tinguis por, cor meu,
Déu és el teu consol i esperança,
I és la vida de la teva ànima.
Qui faci cas del seu savi consell,
Ni el món ni el poder dels homes
S’hi podran resistir.

       

3

Recitativo A

3

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

   
 

O Törichter! der sich von Gott entzieht
Und wie ein Jonas dort
Vor Gottes Angesichte flieht;
Auch unser Denken ist ihm offenbar,
Und unsers Hauptes Haar
Hat er gezählet.
Wohl dem, der diesen Schutz erwählet
Im gläubigen Vertrauen,
Auf dessen Schluss und Wort
Mit Hoffnung und Geduld zu schauen.

 

Que estúpid! el qui es desentén de Déu,
I que, com Jonàs aquella vegada,
Defuig la seva mirada;
Ell, també endevina els nostres pensaments,
I té comptats
Del nostre cap tots els cabells.
Beneït aquell qui en Ell ha cercat valença
En la confiança de la fe,
Tot mirant aquesta paraula i aquesta promesa
Amb esperança i l’ànim sofert.

       

4

Aria (Duetto) A T

4

Ària - Duet [Contralt, Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

So geh ich mit beherzten Schritten,
Auch wenn mich Gott zum Grabe führt.
Gott hat die Tage aufgeschrieben,
So wird, wenn seine Hand mich rührt,
Des Todes Bitterkeit vertrieben.

 

Per tant, jo aniré caminant joiós,
Fins i tot, quan Déu em meni a la fossa.
Déu té comptats els tots meus jorns,
Així, quan senti la seva mà amorosa,
M’alleujarà del fatic de la mort.

       

5

Recitativo S

5

Recitatiu [Soprano]

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

Drum wenn der Tod zuletzt den Geist
Noch mit Gewalt aus seinem Körper reißt,
So nimm ihn, Gott, in treue Vaterhände!
Wenn Teufel, Tod und Sünde mich bekriegt
Und meine Sterbekissen
Ein Kampfplatz werden müssen,
So hilf, damit in dir mein Glaube siegt!
O seliges, gewünschtes Ende!

 

Per tant, quan per fi, arrabassi la mort
Amb força l’ànima al meu cos,
Acull-la, Senyor, a les teves mans de Pare!
Quan el diable, la mort i el pecat m’assetgin
I el meu tàlem de la darrera hora
Sigui talment una guerra campal,
Ajuda’m, perquè surti la meva fe vencedora!
O joiós, O desitjat final!

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Noch eins, Herr, will ich bitten dich,
Du wirst mir's nicht versagen:
Wenn mich der böse Geist anficht,
Laß mich doch nicht verzagen.
Hilf, steur und wehr, ach Gott, mein Herr,
Zu Ehren deinem Namen.
Wer das begehrt, dem wird's gewährt;
Drauf sprech ich fröhlich: Amen.

 

Quelcom més, jo et vull pregar,
Senyor, no m’ho pots negar:
Quan l’esperit del mal em tempti,
No deixis pas que em rendeixi.
Ajuda’m, auxilia’m, defensa’m,
O, Senyor Déu meu,
Per la glòria del teu Nom.
Qui així ho demani, serà satisfet
Per tant, jo ho dic amb goig: Amen.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantata BWV 111: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýApril 8, 2009 ý14:38:41