Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 111
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 111 - El què el meu Déu vol, sempre es fa

Celebració: 3er Diumenge després de l’Epifania

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste;
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen:
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

 

El què el meu Déu vol, sempre es fa,
sa volença, és la millor,
està a punt per ajudar,
als qui en ell creuen de debò.
El Déu just, ens empara en la misèria,
i fa justícia amb equitat.
Els qui en Déu creuen i s’hi aferren,
mai els deixa abandonats.

    

2

Aria B

2

Ària [Baix]

 

Continuo

  
 

Entsetze dich, mein Herze, nicht,
Gott ist dein Trost und Zuversicht
Und deiner Seele Leben.
Ja, was sein weiser Rat bedacht,
Dem kann die Welt und Menschenmacht
Unmöglich widerstreben.

 

No tinguis por, cor meu,
Déu és el teu consol i esperança,

la vida de la teva ànima.
Sí, qui faci cas del seu savi consell,
ni el món ni el poder dels homes,
s’hi podran resistir.

    

3

Recitativo A

3

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

O Törichter! der sich von Gott entzieht
Und wie ein Jonas dort
Vor Gottes Angesichte flieht;
Auch unser Denken ist ihm offenbar,
Und unsers Hauptes Haar
Hat er gezählet.
Wohl dem, der diesen Schutz erwählet
Im gläubigen Vertrauen,
Auf dessen Schluss und Wort
Mit Hoffnung und Geduld zu schauen.

 

Que estúpid!, qui es desentén de Déu,
i que, com Jonàs aquella vegada,
defuig la seva mirada;
Ell, també endevina els nostres pensaments,
I els cabells del nostre cap
comptats els té.
Beneït aquell qui ha cercat el seu favor
en la confiança de la fe,
tot mirant la seva paraula i conclusió,
amb esperança i l’ànim sofert.

    

4

Aria (Duetto) A T

4

Ària - Duet [Contralt, Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

So geh ich mit beherzten Schritten,
Auch wenn mich Gott zum Grabe führt.
Gott hat die Tage aufgeschrieben,
So wird, wenn seine Hand mich rührt,
Des Todes Bitterkeit vertrieben.

 

Per tant, caminaré amb pas coratjós,
fins i tot, quan Déu em meni a la fossa.
Déu té comptats els tots meus jorns,
així, en sentir la seva mà amorosa,
m’alleujarà de l’angoixa de la mort.

    

5

Recitativo S

5

Recitatiu [Soprano]

 

Oboe I/II, Continuo

  
 

Drum wenn der Tod zuletzt den Geist
Noch mit Gewalt aus seinem Körper reißt,
So nimm ihn, Gott, in treue Vaterhände!
Wenn Teufel, Tod und Sünde mich bekriegt
Und meine Sterbekissen
Ein Kampfplatz werden müssen,
So hilf, damit in dir mein Glaube siegt!
O seliges, gewünschtes Ende!

 

Per fi, quan la mort arrabassi l’ànima
del meu cos amb força,
acull-la, Senyor, a les teves mans de Pare!
Quan el diable, la mort i el pecat m’assetgin
i el meu tàlem de la darrera hora
sigui talment una guerra campal,
ajuda’m, perquè surti la meva fe vencedora!
O joiós, desitjat final!

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Noch eins, Herr, will ich bitten dich,
Du wirst mir's nicht versagen:
Wenn mich der böse Geist anficht,
Laß mich doch nicht verzagen.
Hilf, steur und wehr, ach Gott, mein Herr,
Zu Ehren deinem Namen.
Wer das begehrt, dem wird's gewährt;
Drauf sprech ich fröhlich: Amen.

 

Sols una cosa, et vull demanar,
Senyor, no me la pots negar:
Quan l’esperit del mal em tempti,
no deixis pas que em rendeixi.
Ajuda’m, guia’m, defensa’m, ah, Senyor meu,
per la glòria del teu Nom.
Qui així ho demana, es veurà satisfet:
Per tant, jo dic joiós: Amen.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 111: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | Dutch-9 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:49