Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 111
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 111 - Wat mijn God wil, geschiede steeds

Gebeurtenis: 3e Zondag na Epifanie

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste;
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen:
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

 

Wat mijn God wil, geschiede steeds,
Zijn wil is toch de beste,
Hij is bereid tot hulp aan hen,
Die vast in Hem geloven.
Hij redt uit nood, de goede God,
En tuchtigt slechts met mate.
Wie God vertrouwt, vast op Hem bouwt,
Die zal Hij niet verlaten.

    

2

Aria B

2

Aria [Bas]

 

Continuo

  
 

Entsetze dich, mein Herze, nicht,
Gott ist dein Trost und Zuversicht
Und deiner Seele Leben.
Ja, was sein weiser Rat bedacht,
Dem kann die Welt und Menschenmacht
Unmöglich widerstreben.

 

Mijn hart, wees nu maar niet ontdaan,
God is je troost en toeverlaat
en voor jouw ziel het leven.
Tegen wat voortkomt uit zijn wijze raad,
Is de wereld en het wikken van de mens
Met geen mogelijkheid bestand.

    

3

Recitativo A

3

Recitatief [Alt]

 

Continuo

  
 

O Törichter! der sich von Gott entzieht
Und wie ein Jonas dort
Vor Gottes Angesichte flieht;
Auch unser Denken ist ihm offenbar,
Und unsers Hauptes Haar
Hat er gezählet.
Wohl dem, der diesen Schutz erwählet
Im gläubigen Vertrauen,
Auf dessen Schluss und Wort
Mit Hoffnung und Geduld zu schauen.

 

O dwaas, die aan God denkt te ontkomen,
En net als Jona toen
Vlucht van Gods aangezicht;
Ons denken kent Hij door en door,
En iedere haar van ons hoofd
Heeft Hij geteld.
Het ga hem wel, die deze steun en toeverlaat
Aanvaardt in vast geloofsvertrouwen,
Om op zijn raadsbesluit en woord
Met hoop en met geduld te bouwen.

    

4

Aria (Duetto) A T

4

Aria (Duet) [Alt, Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

So geh ich mit beherzten Schritten,
Auch wenn mich Gott zum Grabe führt.
Gott hat die Tage aufgeschrieben,
So wird, wenn seine Hand mich rührt,
Des Todes Bitterkeit vertrieben.

 

Zo ga ik dan met vaste schreden,
Ook als God naar ’t graf mij leidt.
God heeft mijn dagen opgeschreven,
En als zijn hand mij raakt, dan wordt
De bitterheid des doods verdreven.

    

5

Recitativo S

5

Recitatief [Sopraan]

 

Oboe I/II, Continuo

  
 

Drum wenn der Tod zuletzt den Geist
Noch mit Gewalt aus seinem Körper reißt,
So nimm ihn, Gott, in treue Vaterhände!
Wenn Teufel, Tod und Sünde mich bekriegt
Und meine Sterbekissen
Ein Kampfplatz werden müssen,
So hilf, damit in dir mein Glaube siegt!
O seliges, gewünschtes Ende!

 

Dus als de dood aan het eind de geest
Kwaadschiks uit het lichaam scheurt,
Neem die dan aan, God, in uw trouwe vaderhanden!
Als duivel, dood en zonde mij de oorlog verklaren,
en mijn doodsbed
Tot een strijdperk worden moet,
Kom mij te hulp, en mijn geloof zal overwinnen!
O zalig en gewenst verscheiden!

    

6

Choral

6

Koraal [S, A, T, B]

 

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Noch eins, Herr, will ich bitten dich,
Du wirst mir's nicht versagen:
Wenn mich der böse Geist anficht,
Laß mich doch nicht verzagen.
Hilf, steur und wehr, ach Gott, mein Herr,
Zu Ehren deinem Namen.
Wer das begehrt, dem wird's gewährt;
Drauf sprech ich fröhlich: Amen.

 

Nog één ding wil ik U vragen, Heer,
U zult het mij niet weigeren:
Als mij de boze geest belaagt,
Laat mij dan niet te gronde gaan.
Help, leid en geef geen krimp, o God, mijn Heer,
Tot eer en glorie van uw naam.
Wie hierom vraagt, zal God het geven:
Hierop spreek ik verheugd: amen.

    

--

Vertaling: Kees Boogaard en Rob over de Linden

Contributed by Eduard van Hengel (August 2009)

Cantata BWV 111: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | Dutch-9 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:50