Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 112
Der Herr ist mein getreuer Hirt
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 112 - De Heer is mijn getrouwe herder

Bestemd voor: Misericordia Domini
Lezingen: Johannes 10:11-16; 1 Petrus 2:21-25

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1

Coro

1

Vs 1: Koor [S, A, T, B]

 

Corno I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
Hält mich in seiner Hute,
Darin mir gar nichts mangeln wird
Irgend an einem Gute,
Er weidet mich ohn Unterlass,
Darauf wächst das wohlschmeckend Gras
Seines heilsamen Wortes.

 

De Heer is mijn getrouwe herder,
hij houdt mij in zijn hoede;
zodat het mij aan niets zal ontbreken,
aan geen enkel goed.
Hij doet mij almaar door grazen
daar waar het goed smakende gras
van zijn heilzaam woord groeit.

    

2

Aria A

2

Vs 2: Aria [Alt]

 

Oboe d'amore solo, Continuo

  
 

Zum reinen Wasser er mich weist,
Das mich erquicken tue.
Das ist sein fronheiliger Geist,
Der macht mich wohlgemute.
Er führet mich auf rechter Straß
Seiner Geboten ohn Ablass
Von wegen seines Namens willen.

 

Naar zuiver water wijst hij mij,
dat mij verkwikking brengt.
Het is zijn Geest die heilig is,
die geeft mij goede moed.
Hij leidt mij over het rechte pad
van zijn geboden zonder af te wijken,
omwille van zijn naam.

    

3

Recitativo B

3

Vs 3: Recitatief [Bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Und ob ich wandelt im finstern Tal,
Fürcht ich kein Ungelücke
In Verfolgung, Leiden, Trübsal
Und dieser Welte Tücke,
Denn du bist bei mir stetiglich,
Dein Stab und Stecken trösten mich,
Auf dein Wort ich mich lasse.

 

En al ging ik door een donker dal,
ik vrees geen kwaad
in vervolging, lijden, tegenspoed
en in de gemeenheid van deze wereld:
want gij zijt altijd bij mij,
uw stok en uw staf vertroosten mij,
aan uw woord vertrouw ik mij toe.

    

4

Aria (Duetto) S T

4

Vs 4: Aria (Duet) [Sopraan; Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Du bereitest für mir einen Tisch
Vor mein' Feinden allenthalben,
Machst mein Herze unverzagt und frisch,
Mein Haupt tust du mir salben
Mit deinem Geist, der Freuden Öl,
Und schenkest voll ein meiner Seel
Deiner geistlichen Freuden.

 

Gij richt voor mij een dis aan
voor het oog van mijn vijanden rondom,
gij maakt mij onbevreesd en fris.
U zalft mijn hoofd
met uw Geest, met vreugde-olie,
en schenkt mijn ziel vol
met uw geestelijke vreugde.

    

5

Coro

5

Vs 5: Koraal [Koor]

 

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Corno I/II, Continuo

 

Gutes und die Barmherzigkeit
Folgen mir nach im Leben,
Und ich werd bleiben allezeit
Im Haus des Herren eben,
Auf Erd in christlicher Gemein
Und nach dem Tod da werd ich sein
Bei Christo meinem Herren.

 

Goedheid en barmhartigheid
volgen mij mijn levensdagen,
en ik zal altijd verblijven
in het huis van de Heer,
op aarde in de gemeente van Christus
en na de dood dan zal ik
bij Christus mijn Heer zijn.

    

--

Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan

Contributed by Jaap H. van der Laan (December 2008), Eduard van Hengel (August 2014)

Cantata BWV 112: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-5 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Der Herr ist mein getreuer Hirt

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:52