Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 113
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 113 - Senyor Jesucrist, Bé suprem

Celebració: 11è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut,
Du Brunnquell aller Gnaden,
Sieh doch, wie ich in meinem Mut
Mit Schmerzen bin beladen
Und in mir hab der Pfeile viel,
Die im Gewissen ohne Ziel
Mich armen Sünder drücken.

 

Senyor Jesucrist, Bé suprem,
font de tota clemència
mira com a la meva essència
l’afeixuguen els sofriments
i al damunt tinc un munt de flagells
que en ma consciència, sens treva,
a mi, pecador miserable, em pesen.

    

2

Choral A

2

Ària - Coral [Contralt]

 

Violino I/II e Viola all' unisono, Continuo

  
 

Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,
Auf dass ich nicht für großem Weh
In meinen Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.

 

Tingues compassió, alleugera,
tot aquest llast del cor meu,
car, tu en satisferes la pena
en el fust dolorós de la creu;
de manera que amb gran tristesa
i per culpa dels pecats meus,
no em desesperi per sempre.

    

3

Aria B

3

Ària [Baix]

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

  
 

Fürwahr, wenn mir das kömmet ein,
Dass ich nicht recht vor Gott gewandelt
Und täglich wider ihn misshandelt,
So quält mich Zittern, Furcht und Pein.
Ich weiß, dass mir das Herze bräche,
Wenn mir dein Wort nicht Trost verspräche.

 

Quan me n’adono, ben cert,
que no vaig a Déu dreta via
que l’ofenc, un dia i altre també
sento tremolor, basarda, dolor,
i veig que el cor se’m trencaria,
sense els teus mots de conhort.

    

4

Choral e Recitativo B

4

Coral i Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Jedoch dein heilsam Wort, das macht
Mit seinem süßen Singen,
Dass meine Brust,
Der vormals lauter Angst bewusst,
Sich wieder kräftig kann erquicken.
Das jammervolle Herz
Empfindet nun nach tränenreichem Schmerz
Den hellen Schein von Jesu Gnadenblicken;
Sein Wort hat mir so vielen Trost gebracht,
Dass mir das Herze wieder lacht,
Als wenn's beginnt zu springen.
Wie wohl ist meiner Seelen!
Das zagende Gewissen kann mich nicht länger quälen,
Dieweil Gotts alle Gnad verheißt,
Hiernächst die Gläubigen und Frommen
Mit Himmelsmanna speist,
Wenn wir nur mit zerknirschtem Geist
Zu unserm Jesu kommen.

 

Però els seus mots de salvació
plens de melosos cants,
fan que el meu pit,
que estava abans afligit,
ara se senti del tot confortat.
El meu adolorit cor
després de patiments i planys, ha vist,
la resplendor del pietós esguard de Jesús;
i m’ha donat tant consol la seva paraula,
que torna a somriure el meu cor,
com si es posés a saltar.

Dins l’ànima, quant de goig!
Ja no em farà patir el constant remordiment,
ja que Déu tot el perdó ha promès
als qui vivint devots i fidels,
nodrits amb el mannà celestial
sempre que amb esperit penitent,
vers el nostre Jesús caminem.

    

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso, Continuo

  
 

Jesus nimmt die Sünder an:
Süßes Wort voll Trost und Leben!
Er schenkt die wahre Seelenruh
Und rufet jedem tröstlich zu:
Dein Sünd ist dir vergeben.

 

Jesús acull els pecadors:
Dolces paraules de vida i consol!
Dóna a l’ànima la vera serenor
i a cadascun ens diu bondadós:
El teu pecat ha estat absolt!

    

6

Recitativo T

6

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Der Heiland nimmt die Sünder an:
Wie lieblich klingt das Wort in meinen Ohren!
ES ruft: Kommt her zu mir,
Die ihr mühselig und beladen,
Kommt her zum Brunnquell aller Gnaden,
Ich hab euch mir zu Freunden auserkoren!
Auf dieses Wort will ich zu dir
Wie der bußfertge Zöllner treten
Und mit demütgem Geist "Gott, sei mir gnädig!" beten.
Ach, tröste meinen blöden Mut
Und mache mich durch dein vergossnes Blut
Von allen Sünden rein,
So werd ich auch wie David und Manasse,
Wenn ich dabei
Dich stets in Lieb und Treu
Mit meinem Glaubensarm umfasse,
Hinfort ein Kind des Himmels sein.

 

El Salvador acull els pecadors:
Quin dring tan dolç aquests mots a l’orella!
Ell ens diu: veniu a mi,
els carregats i afeixugats,
veniu a la font de la gràcia plena,
us he escollit perquè sigueu els meus amics!
En sentir aquestes paraules, vull venir amb tu
com aquell publicà penedit
que humil pregava: “Senyor, tingues pietat de mi!”
Ai las!, consola el meu toix esperit
i amb la teva sang vessada, fes-me
net de tots els pecats;
així seré com David i Manassès
i d’aquesta manera,
sempre amb amor i fidelitat
t’abraci amb els braços de la fe,
i en l’avenir esdevingui un hereu del cel.

    

7

Aria (Duetto) S A

7

Ària - Duet [Soprano, Contralt]

 

Continuo

  
 

Ach Herr, mein Gott, vergib mir's doch,
Womit ich deinen Zorn erreget,
Zerbrich das schwere Sündenjoch,
Das mir der Satan auferleget,
Dass sich mein Herz zufriedengebe
Und dir zum Preis und Ruhm hinfort
Nach deinem Wort
In kindlichem Gehorsam lebe.

 

Ah Senyor, Déu meu, perdona’m doncs,
per haver provocat el teu furor,
trenca, del pecat, el jou feixuc,
que Satan m’ha posat al damunt,
així el meu cor estarà satisfet,
i, lloant-te i donant-te glòria, d’ara ençà,
segons la teva paraula,
visqui obedient com un infant.

    

8

Choral

8

Coral [S, C, T, B]

 

Instrumentierung nicht überliefert

  
 

Stärk mich mit deinem Freudengeist,
Heil mich mit deinen Wunden,
Wasch mich mit deinem Todesschweiß
In meiner letzten Stunden;
Und nimm mich einst, wenn dir's gefällt,
In wahrem Glauben von der Welt
Zu deinen Auserwählten!

 

Que em reforci el teu esperit joiós,
salva’m, per les teves ferides,
renta’m amb la suor de la teva agonia
en la meva hora darrera;
i porta’m quan tu vulguis, un dia,
sadoll de la fe verdadera,
amb els teus elegits, en companyia!

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 113: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7
Chorale Text:
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:53