Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 113
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
Hebrew Translation
קנטטה 113 - אדון ישוע כריסטוס, אתה שיא החסד

ארוע: יום ראשון, ה- 11 אחרי חג השילוש

 

Original German Text

תרגום לעברית

 

1

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

1

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut,
Du Brunnquell aller Gnaden,
Sieh doch, wie ich in meinem Mut
Mit Schmerzen bin beladen
Und in mir hab der Pfeile viel,
Die im Gewissen ohne Ziel
Mich armen Sünder drücken.

,אדון ישוע כריסטוס, אתה שיא החסד
,מקור כל הרחמים
ראה נא, איך אני ברוחי
במכאובים עמוס
,ובתוכי חיצים רבים
אל מצפוני מכוונים
.עלי החוטא האומלל מעיקים

 
       

2

Choral A

[כורל [אלט

2

 

Violino I/II e Viola all' unisono, Continuo

   
 

Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,
Auf dass ich nicht für großem Weh
In meinen Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.

,רחם עלי בזה המשא
,הסירנו נא מלבי
כי אתה כיפרת עליו
,על המוט (הצלב) בייסורי מוות
כך שאני ביגון עמוק
,בחטאי לא אשקע
.או לעד אתייאש

 
       

3

Aria B

[אריה [באס

3

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

   
 

Fürwahr, wenn mir das kömmet ein,
Dass ich nicht recht vor Gott gewandelt
Und täglich wider ihn misshandelt,
So quält mich Zittern, Furcht und Pein.
Ich weiß, dass mir das Herze bräche,
Wenn mir dein Wort nicht Trost verspräche.

,אמת, כאשר (המחשבה) אלי באה
שלא הלכתי נאמנה בדרכי אלהים
,ומדי יום ביומו לא נהגתי כהלכה
.אני מתייסר ברעדה, בחיל ובכאב
,יודע אני, שלבי יישבר
.אם דברך לא ניחומים יבטיחני

 
       

4

Choral e Recitativo B

[רצ'יטטיב וכורל [באס

4

 

Continuo

   
 

Jedoch dein heilsam Wort, das macht
Mit seinem süßen Singen,
Dass meine Brust,
Der vormals lauter Angst bewusst,
Sich wieder kräftig kann erquicken.
Das jammervolle Herz
Empfindet nun nach tränenreichem Schmerz
Den hellen Schein von Jesu Gnadenblicken;
Sein Wort hat mir so vielen Trost gebracht,
Dass mir das Herze wieder lacht,
Als wenn's beginnt zu springen.
Wie wohl ist meiner Seelen!
Das zagende Gewissen kann mich nicht länger quälen,
Dieweil Gotts alle Gnad verheißt,
Hiernächst die Gläubigen und Frommen
Mit Himmelsmanna speist,
Wenn wir nur mit zerknirschtem Geist
Zu unserm Jesu kommen.

אבל דברך המרפא, יחד
,עם שירתו המתוקה

,גורמים לחזי
,אשר פעם רק אימה ידע
.למצוא כח ועזוז מחודשים
לבי מעורר הרחמים
,חוזה עתה לאחר דמעות כאב רבות
;את הבוהק הזוהר של מבט ישוע הרחום
,דברו הביא לי נחמה כה רבה
,שלבי יתרונן שוב
.כאילו עמד בשמחה לפרוץ

!כמה מבורכת נשמתי
,מצפון מיוסר לא עוד יענני
,עתה כאשר אלהים חסדו ירעיף
אחרי כן את הנאמנים וישרי הדרך
,במן שמיימי יזין
לו רק ברוח מלאה חרטה
.לישוע נבוא

 
       

5

Aria T

[אריה [טנור

5

 

Flauto traverso, Continuo

   
 

Jesus nimmt die Sünder an:
Süßes Wort voll Trost und Leben!
Er schenkt die wahre Seelenruh
Und rufet jedem tröstlich zu:
Dein Sünd ist dir vergeben.

:ישוע מקבל חוטאים
!מילים מתוקות מלאות נחמה וחיים
הוא מעניק שלוות נפש אמיתית
:וקורא לכל-אחד בנוחם
.חטאיך נסלחים לך

 
       

6

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

6

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Der Heiland nimmt die Sünder an:
Wie lieblich klingt das Wort in meinen Ohren!
ES ruft: Kommt her zu mir,
Die ihr mühselig und beladen,
Kommt her zum Brunnquell aller Gnaden,
Ich hab euch mir zu Freunden auserkoren!
Auf dieses Wort will ich zu dir
Wie der bußfertge Zöllner treten
Und mit demütgem Geist "Gott, sei mir gnädig!" beten.
Ach, tröste meinen blöden Mut
Und mache mich durch dein vergossnes Blut
Von allen Sünden rein,
So werd ich auch wie David und Manasse,
Wenn ich dabei
Dich stets in Lieb und Treu
Mit meinem Glaubensarm umfasse,
Hinfort ein Kind des Himmels sein.

:המושיע מקבל חוטאים
!כמה מענג צלצול מילים אלו באזני
,הוא קורא: בואו הנה אלי
,אתם היגעים והעמוסים לעייפה
,בואו הנה למקור כל הרחמים
!בכם בחרתי כבני-לוויתי
בשמעי מילים אלו ארצה אליך
לבוא כאותו גובה-מסים חוזר-בתשובה
"!ולהתחנן בהכנעה: "אלהים, רחם עלי
אה, נחם את מחשבתי האווילית
וטהרני נא באמצעות דמך
,מכל חטאי
,כך שכדוד ומנשה
גם אני
תמיד באהבה ואמת
,בזרועות האמונה אחבקך
.מכאן ואילך ילד השמיים אהיה

 
       

7

Aria (Duetto) S A

[אריה (דואט) [סופרן, אלט

7

 

Continuo

   
 

Ach Herr, mein Gott, vergib mir's doch,
Womit ich deinen Zorn erreget,
Zerbrich das schwere Sündenjoch,
Das mir der Satan auferleget,
Dass sich mein Herz zufriedengebe
Und dir zum Preis und Ruhm hinfort
Nach deinem Wort
In kindlichem Gehorsam lebe.

,אה אדון, אלהי, סלח נא לי
,על שעוררתי את זעמך
,להרוס את עולו הכבד של החטא
שעלי שטן כפה,
שלבי יהיה שבע-רצון
ושיהלל וישבח מכאן ואילך
על-פי דברך
.ובצייתנות כשל ילד יחיה

 
       

8

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

8

 

Instrumentierung nicht überliefert

   
 

Stärk mich mit deinem Freudengeist,
Heil mich mit deinen Wunden,
Wasch mich mit deinem Todesschweiß
In meiner letzten Stunden;
Und nimm mich einst, wenn dir's gefällt,
In wahrem Glauben von der Welt
Zu deinen Auserwählten!

,חזקני עם רוחך השמחה
,רפאני עם פצעיך
רחצני עם זיעת מותך
;בשעתי האחרונה
,וקחני אז, כאשר ינעם מלפניך
באמונה שלמה מהעולם הזה
.להיות עם נבחריך

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (August 2002)

(תרגם לעברית: אריה אורון (אוגוסט 2002

Contributed by Aryeh Oron (August 2002)

Cantata BWV 113: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-4
Chorale Text:
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:54