Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 117
Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 117 - Lloança i glòria al Bé Suprem

Celebració: Celebració desconeguda

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B] - [Verset I]

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,
Dem Vater aller Güte,
Dem Gott, der alle Wunder tut,
Dem Gott, der mein Gemüte
Mit seinem reichen Trost erfüllt,
Dem Gott, der allen Jammer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

Lloança i glòria al Bé Suprem,
al pare de tots els béns,
al Déu, de tots els miracles,
al Déu, que omple el meu esperit
amb el seu conhort tan ric
al Déu, que allibera tots els dols;
doneu al nostre Déu llaor!

    

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix] - [Verset II]

 

Continuo

  
 

Es danken dir die Himmelsheer,
O Herrscher aller Thronen,
Und die auf Erden, Luft und Meer
In deinem Schatten wohnen,
Die preisen deine Schöpfermacht,
Die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

Les legions del cel t’honoren,
Sobirà de tots els trons,
i els qui en l’aire, mar i terra,
habiten a l’ombra teva,
lloant ton poder creador,
que tot ho té ben present.
Doneu al nostre Déu llaor!

    

3

Aria T

3

Ària [Tenor] - [Verset III]

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

  
 

Was unser Gott geschaffen hat,
Das will er auch erhalten;
Darüber will er früh und spat
Mit seiner Gnade walten.
In seinem ganzen Königreich
Ist alles recht und alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

El què creà el nostre Déu,
ell també ho vol conservar;
sigui més d’hora o més tard,
vol posar tuïció clement.
En el seu regne, per tot,
hi ha justícia, hi ha equitat.
Doneu al nostre Déu llaor!

    

4

Choral

4

Coral [S, C, T, B] - [Verset IV]

 

Instrumentierung nicht überliefert

  
 

Ich rief dem Herrn in meiner Not:
Ach Gott, vernimm mein Schreien!
Da half mein Helfer mir vom Tod
Und ließ mir Trost gedeihen.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;
Ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

En ma angoixa, he cridat al Senyor:
O Déu, escolta el meu plany!
El Salvador, m’ajudarà a morir
I em farà sentir confortat.
És per això, oh Déu, que t’estic agraït,
ah, doneu gràcies a Déu, com faig jo!
Doneu al nostre Déu llaor!

    

5

Recitativo A

5

Recitatiu [Contralt] - [Verset V]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Der Herr ist noch und nimmer nicht
Von seinem Volk geschieden,
Er bleibet ihre Zuversicht,
Ihr Segen, Heil und Frieden;
Mit Mutterhänden leitet er
Die Seinen stetig hin und her.
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

Ni ara ni mai, el Senyor,
deixar el seu poble voldria
ell roman en sa confiança
sa salut, pau, benaurança;
amb mans de mare encamina
sempre als seus, ací i en tot lloc,
Doneu al nostre Déu llaor!

    

6

Aria B

6

Ària [Baix] - [Verset VI]

 

Violino solo, Continuo

  
 

Wenn Trost und Hülf ermangeln muss,
Die alle Welt erzeiget,
So kommt, so hilft der Überfluss,
Der Schöpfer selbst, und neiget
Die Vateraugen denen zu,
Die sonsten nirgend finden Ruh.
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

Quan, el consol i el socors,
en el món sencer hi manca,
ell ve a donar-nos ajut abundós,
el Creador abaixa la seva mirada,
per mirar amb els seus ulls de pare,
als qui no troben la pau enlloc.
Doneu al nostre Déu llaor!

    

7

Aria A

7

Ària [Contralt] - [Verset VII]

 

Flauto traverso I, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Ich will dich all mein Leben lang,
O Gott, von nun an ehren;
Man soll, o Gott, den Lobgesang
An allen Orten hören.
Mein ganzes Herz ermuntre sich,
Mein Geist und Leib erfreue sich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

Des d’ara i per tota la vida,
O Déu meu, et vull retre honor;
que se sentin per tot arreu
cants de lloança al teu nom.
Salta de joia el meu cor sencer,
s’exulten la meva ànima i cos.
Doneu al nostre Déu llaor!

    

8

Recitativo T

8

Recitatiu [Tenor] - [Verset VIII]

 

Continuo

  
 

Ihr, die ihr Christi Namen nennt,
Gebt unserm Gott die Ehre!
Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt,
Gebt unserm Gott die Ehre!
Die falschen Götzen macht zu Spott,
Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott:
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

Els qui porteu el nom de Crist,
doneu al nostre Déu llaor!
Els qui el poder de Déu confesseu,
doneu al nostre Déu llaor!
Als falsos ídols feu escarni,
el Senyor és Déu, el Senyor és Déu:
Doneu al nostre Déu llaor!

    

9

Coro

9

Cor [S, C, T, B] - [Verset IX]

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

So kommet vor sein Angesicht
Mit jauchzenvollem Springen;
Bezahlet die gelobte Pflicht
Und lasst uns fröhlich singen:
Gott hat es alles wohl bedacht
Und alles, alles recht gemacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

 

Doncs, davant la seva mirada,
anem-hi saltant plens de joia;
satisfem la paraula donada,
i entonem-li joiosos cants:
Déu que ho té present tot,
tot ho ha fet ben fet, com cal,
doneu al nostre Déu llaor!

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 117: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spaniah-5 | Spanish-7
Chorale Text:
Sei Lob und Ehr' dem höchsten Gut

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 16:00