Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 120
Gott, man lobet dich in der Stille
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 120 - Déu, et lloem en el silenci

Celebració: Elecció del Consell Municipal

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Aria A

1

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion,
und dir bezahlet man Gelübde.

 

Déu, et lloem en el silenci de Sió,
i et fem vot de prometença.

    

2

Coro

2

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe d'amore I e Violino I all' unisono, Oboe d'amore II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen,
Steiget bis zum Himmel nauf!
Lobet Gott im Heiligtum
Und erhebet seinen Ruhm;
Seine Güte,
Sein erbarmendes Gemüte
Hört zu keinen Zeiten auf!

 

Exultem, que els nostres crits de joia,
aixequin el vol fins al cel!
Lloem Déu en el seu Santuari
i la seva Glòria exalcem;
que la seva generositat,
i la seva misericòrdia,
no ens abandonin mai!

    

3

Recitativo B

3

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Auf, du geliebte Lindenstadt,
Komm, falle vor dem Höchsten nieder,
Erkenne, wie er dich
In deinem Schmuck und Pracht
So väterlich
Erhält, beschützt, bewacht
Und seine Liebeshand
Noch über dir beständig hat.
Wohlan,
Bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan,
Und singe Dank- und Demutslieder!
Komm, bitte, dass er Stadt und Land
Unendlich wolle mehr erquicken
Und diese werte Obrigkeit,
So heute Sitz und Wahl verneut,
Mit vielem Segen wolle schmücken!

 

Apa, estimada ciutat dels til·lers,
vine a prostrar-te davant l’Altíssim,
fixa’t com,
amb el seu goig i esplendor,
tan paternal,
Ell et conserva, t’empara i et guarda
i posa amb la seva mà amorosa,
al teu damunt, amb constància.
Vinga, doncs,
compleix les promeses que has fet a l’Altíssim,
i canta-li himnes d’agraïment i humilitat!
Vine, prega, perquè aquesta ciutat i terra,
vingui a afavorir-la sense parar
i a aquests dignes Regidors,
que així avui llurs vots i escons han renovat,
engarlandem-los d’abundosa bona sort!

    

4

Aria S

4

Ària [Soprano]

 

Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Heil und Segen
Soll und muss zu aller Zeit
Sich auf unsre Obrigkeit
In erwünschter Fülle legen,
Dass sich Recht und Treue müssen
Miteinander freundlich küssen.

 

La salut i la benaurança,
cal i serà bo, que tostemps,
restin en les nostres autoritats
amb la prosperitat que desitgem
a fi que la justícia i la lleialtat,
l’una i l’altra es besin amistosament.

    

5

Recitativo T

5

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Nun, Herr, so weihe selbst das Regiment mit deinem Segen ein,
Dass alle Bosheit von uns fliehe
Und die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe,
Dass deines Vaters reiner Same
Und dein gebenedeiter Name
Bei uns verherrlicht möge sein!

 

Ara, Senyor, vulgues impartir
la benedicció a aquest Consell,
a fi que fugi de nosaltres tota malvestat
i que la rectitud regni en les nostres llars,
perquè la pura nissaga del teu Pare
i el teu nom beneït,
siguin per nosaltres enaltits!

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Instrumentierung nicht überliefert

  
 

Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein,
Die mit deinm Blut erlöset sein!
Laß uns im Himmel haben teil
Mit den Heilgen im ewgen Heil!
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,
Und segne, was dein Erbteil ist;
Wart und pfleg ihr zu aller Zeit
Und heb sie hoch in Ewigkeit!

 

Ara, Senyor, ajuda els teus servents,
que has redimit amb la teva sang!
Fes que tinguem un bocí dalt del cel,
amb els Sants eternament salvats!
Protegeix el teu poble, Senyor Jesucrist,
beneeix-lo, car és el teu heretatge;
preserva’l i tingues-li cura tostemps,
i enlaira’l cap a l’Etern Estatge!

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantatas BWV 120, BWV 120a & BWV 120b: Details & Complete Recordings of BWV 120 | Recordings of Individual Movements from BWV 120 | Details & Complete Recordings of BWV 120a | Recordings of Individual Movements from BWV 120a | Details of BWV 120b | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
BWV 120:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-5 | Spanish-7
Chorale Text:
Herr Gott, dich loben wir [The German Tedeum]

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 16:06