Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 122
Das neugeborene Kindelein
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 122 - L’Infantó nounat

Celebració: 1er. Diumenge després de Nadal

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Das neugeborne Kindelein,
Das herzeliebe Jesulein
Bringt abermal ein neues Jahr
Der auserwählten Christenschar.

 

L’Infantó nounat,
el Jesuset estimat,
torna a portar un any nou,
als Cristians, l’elegit estol.

    

2

Aria B

2

Ària [Baix]

 

Continuo

  
 

O Menschen, die ihr täglich sündigt,
Ihr sollt der Engel Freude sein.
Ihr jubilierendes Geschrei,
Dass Gott mit euch versöhnet sei,
Hat euch den süßen Trost verkündigt.

 

O homes, que cada dia pequeu,
compartireu la joia dels àngels.
Llur cridadissa de joia, diu que Déu,
amb vosaltres s’ha reconciliat,
un dolç conhort us han anunciat.

    

3

Recitativo (e Choral) S

3

Recitatiu [Soprano]

 

Flauto I-III, Continuo

  
 

Die Engel, welche sich zuvor
Vor euch als vor Verfluchten scheuen,
Erfüllen nun die Luft im höhern Chor,
Um über euer Heil sich zu erfreuen.
Gott, so euch aus dem Paradies
Aus englischer Gemeinschaft stieß,
Läßt euch nun wiederum auf Erden
Durch seine Gegenwart vollkommen selig werden:
So danket nun mit vollem Munde
Vor die gewünschte Zeit im neuen Bunde.

 

Els àngels, que en altre temps,
us miraven com uns maleïts,
avui, omplen l’aire en celestial cor,
tot festejant la vostra salvació.
Déu que us feu fora del Paradís
i de la cort de l’estol celestial,
farà que torneu a trobar a la terra,
amb la seva vinguda, la benaurança:
Així, doncs, agraïu-li a boca plena,
per aquest esperat dia de la nova aliança.

    

4

Choral A e Aria (Duetto) S T

4

Coral [Contralt] i Ària [ Soprano i Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Alt:
Ist Gott versöhnt und unser Freund,

 

Contralt:
Déu s’ha reconciliat i és el nostre amic,

 

Soprano e Tenor:
O wohl uns, die wir an ihn glauben,

 

Soprano i Tenor:
oh, que feliços, els qui creiem en ell:

 

Alt:
Was kann uns tun der arge Feind?

 

Contralt:
Què ens pot fer l’enemic pervers?

 

Soprano e Tenor:
Sein Grimm kann unsern Trost nicht rauben;

 

Soprano i Tenor:
La seva ira no ens robarà el conhort;

 

Alt:
Trotz Teufel und der Höllen Pfort,

 

Contralt:
malgrat el diable i les portes de l’infern,

 

Soprano e Tenor:
Ihr Wüten wird sie wenig nützen,

 

Soprano i Tenor:
llur frenesia els servirà de ben poc,

 

Alt:
Das Jesulein ist unser Hort.

 

Contralt:
el Jesuset és el nostre resguard,

 

Soprano e Tenor:
Gott ist mit uns und will uns schützen.

 

Soprano i Tenor:
Déu és amb nosaltres i ens farà costat.

    

5

Recitativo B

5

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Dies ist ein Tag, den selbst der Herr gemacht,
Der seinen Sohn in diese Welt gebracht.
O selge Zeit, die nun erfüllt!
O gläubigs Warten, das nunmehr gestillt!
O Glaube, der sein Ende sieht!
O Liebe, die Gott zu sich zieht!
O Freudigkeit, so durch die Trübsal dringt
Und Gott der Lippen Opfer bringt!

 

Aquest és un dia que el Senyor mateix,
ha volgut donar el seu Fill a aquest món.
O temps beneït, que avui s’acompleix!
O persistent espera, suara satisfeta!
O Fe, que ara veu la porta oberta!
O amor, que Déu atreu vers ell!
O joia, que ultrapassa tota pena!
I que els nostres llavis ofenen a Déu!

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Taille e Viola col Tenore, Continuo

 

Es bringt das rechte Jubeljahr,
Was trauern wir denn immerdar?
Frisch auf! itzt ist es Singenszeit,
Das Jesulein wendt alles Leid.

 

Un ver any de jubileu ha arribat,
perquè hem de seguir apesarats?
Avant!, cantem, ara és el moment,
el Nen Jesús muda tot patiment.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 122: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-2 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Japanese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-5 | Spanish-7
Chorale Text:
Das neugeborne Kindelein

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 16:10