Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 122
Das neugeborene Kindelein
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 122 - El petit Infant nounat

Celebració: Diumenge després de Nadal

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Das neugeborne Kindelein,
Das herzeliebe Jesulein
Bringt abermal ein neues Jahr
Der auserwählten Christenschar.

 

El petit Infant nounat,
El Jesuset estimat
Ens torna a portar un any nou
Als Cristians, el seu elegit estol.

       

2

Aria B

2

Ària [Baix]

 

Continuo

   
 

O Menschen, die ihr täglich sündigt,
Ihr sollt der Engel Freude sein.
Ihr jubilierendes Geschrei,
Dass Gott mit euch versöhnet sei,
Hat euch den süßen Trost verkündigt.

 

O homes, que cada dia pequeu,
Compartireu la joia dels àngels.
Llurs crits i alegrois, diuen que Déu,
Amb vosaltres s’ha reconciliat,
Dolç conhort que us han anunciat.

       

3

Recitativo (e Choral) S

3

Recitatiu [Soprano]

 

Flauto I-III, Continuo

   
 

Die Engel, welche sich zuvor
Vor euch als vor Verfluchten scheuen,
Erfüllen nun die Luft im höhern Chor,
Um über euer Heil sich zu erfreuen.
Gott, so euch aus dem Paradies
Aus englischer Gemeinschaft stieß,
Läßt euch nun wiederum auf Erden
Durch seine Gegenwart vollkommen selig werden:
So danket nun mit vollem Munde
Vor die gewünschte Zeit im neuen Bunde.

 

Els àngels, que fins ara,
Us miraven com uns maleïts,
Emplenen l’aire amb un gran cor,
Tot festejant la vostra salvació.
Déu que us feu fora del Paradís
I de la cort de l’estol celestial,
Novament amb seu adveniment
Sereu a la terra del tot benaurats:
Així, doncs, agraïu-li a boca plena
Pel aquest jorn de la nova aliança esperat.

       

4

Choral A e Aria (Duetto) S T

4

Coral [Contralt] i Ària [ Soprano i Tenor

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Alt:
Ist Gott versöhnt und unser Freund,

 

Contralt:
Déu s’ha reconciliat i és el nostre amic.

 

Soprano e Tenor:
O wohl uns, die wir an ihn glauben,

 

Soprano i Tenor:
Feliços nosaltres els qui creiem en ell.

 

Alt:
Was kann uns tun der arge Feind?

 

Contralt:
Què ens pot fer l’enemic pervers?

 

Soprano e Tenor:
Sein Grimm kann unsern Trost nicht rauben;

 

Soprano i Tenor:
La seva ira no ens robarà el conhort.

 

Alt:
Trotz Teufel und der Höllen Pfort,

 

Contralt:
Amb tot i el diable i les portes de l’infern,

 

Soprano e Tenor:
Ihr Wüten wird sie wenig nützen,

 

Soprano i Tenor:
Llur frenesia els servirà de ben poc.

 

Alt:
Das Jesulein ist unser Hort.

 

Contralt:
El Jesuset és el nostre resguard.

 

Soprano e Tenor:
Gott ist mit uns und will uns schützen.

 

Soprano i Tenor:
Déu és amb nosaltres i ens farà costat.

       

5

Recitativo B

5

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Dies ist ein Tag, den selbst der Herr gemacht,
Der seinen Sohn in diese Welt gebracht.
O selge Zeit, die nun erfüllt!
O gläubigs Warten, das nunmehr gestillt!
O Glaube, der sein Ende sieht!
O Liebe, die Gott zu sich zieht!
O Freudigkeit, so durch die Trübsal dringt
Und Gott der Lippen Opfer bringt!

 

Aquest és el dia que ha volgut el Senyor,
Enviar-nos el seu Fill a aquest món.
O temps beneït, que avui s’acompleix!
O espera pietosa, ara mateix satisfeta!
O Fe, que ara veu la seva realitat!
O amor, que Déu atreu vers ell!
O joia, que ultrapassa tota pena!
I els nostres llavis a Déu fan ofrena!

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Taille e Viola col Tenore, Continuo

 

Es bringt das rechte Jubeljahr,
Was trauern wir denn immerdar?
Frisch auf! itzt ist es Singenszeit,
Das Jesulein wendt alles Leid.

 

Ell un any joiós ens fa arribar,
Perquè hem de seguir plorant?
Avant! cantem, ara és el moment,
Que el Nen Jesús treu tot patiment.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantata BWV 122: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 |Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-2 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Japanese-2 | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
Das neugeborne Kindelein

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýApril 11, 2009 ý08:09:06