Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 122
A karácsonyi ünnepek utáni vasárnapra

 

Das neugeborne Kindelein

Az újszülött Gyermek

1. Kórus

Das neugeborne Kindelein,
Das herzeliebe Jesulein
Bringt abermal ein neues Jahr
Der auserwählten Christenschar.

Az újszülött Gyermek
kedves kis Jézusunk,
elhozza megint az új esztendőt
kiválasztott keresztyén népének.

2. Ária
(basszus)

O Menschen, die ihr täglich sündigt,
Ihr sollt der Engel Freude sein.
Ihr jubilierendes Geschrei,
Dass Gott mit euch versöhnet sei,
Hat euch den süßen Trost verkündigt.

Ó, emberek, kik mindennap vétkeztek,
legyen örömötökre az angyali szó
hiszen ujjongó hangon hirdetik
és zengik az édes vígasztaló hírt
hogy Isten megbékélt veletek.

3. Recitativo és korál
(szoprán)

Die Engel, welche sich zuvor
Vor euch als vor Verfluchten scheuen,
Erfüllen nun die Luft im höhern Chor,
Um über euer Heil sich zu erfreuen.
Gott, so euch aus dem Paradies
Aus englischer Gemeinschaft stieß,
Läßt euch nun wiederum auf Erden
Durch seine Gegenwart vollkommen selig werden:
So danket nun mit vollem Munde
Vor die gewünschte Zeit im neuen Bunde.

Az angyalok kara, kik korábban
irtóztak az átok alá került embertől
betöltik most a levegőt dicsérettel
így örülnek az ember üdvén.
Isten, aki az embert a Paradicsomból,
az angyalok közösségéből kitaszította,
íme, most a Földön
jelenlétébe fogadja és üdvözíti őt.
Ezért teli torokkal dícsérjétek
új szövetségre lépve véle e kegyelmi időben.

4. Tercett
(szoprán, alt, tenor)

Ist Gott versöhnt und unser Freund,
O wohl uns, die wir an ihn glauben,
Was kann uns tun der arge Feind?
Sein Grimm kann unsern Trost nicht rauben;
Trotz Teufel und der Höllen Pfort,
Ihr Wüten wird sie wenig nützen,
Das Jesulein ist unser Hort.
Gott ist mit uns und will uns schützen.

Isten megbékélt velünk, barátunkká lett
mily jó nekünk, kik benne bízunk.
Mit tehet hát ellenünk a gonosz ellenség?
Haragja nem veheti el vígaszunkat.
Habár az ördög, és a pokol kapui ellenünk
dühöngenek, ám nem árthatnak,
mert kis Jézusunk a menedékünk.
Isten velünk van és oltalmaz minket.

5. Recitativo
(basszus)

Dies ist ein Tag, den selbst der Herr gemacht,
Der seinen Sohn in diese Welt gebracht.
O selge Zeit, die nun erfüllt!
O gläubigs Warten, das nunmehr gestillt!
O Glaube, der sein Ende sieht!
O Liebe, die Gott zu sich zieht!
O Freudigkeit, so durch die Trübsal dringt
Und Gott der Lippen Opfer bringt!

Ez az a nap, mit az Úr szerzett,
aki Fiát küldte el a világba.
Ó, áldott idő, ami most betelik!
Ó, hívő várakozás, mely eléri célját!
Ó, a hit, mely látja már a bizonyosságot
Ó szeretet, mely Isten vonzásában halad!
Ó öröm, mely kitart a nyomorúságban is
és a hála áldozatát hozza Istennek!

6. Korál

Es bringt das rechte Jubeljahr,
Was trauern wir denn immerdar?
Frisch auf! itzt ist es Singenszeit,
Das Jesulein wendt alles Leid.

Ő hozza meg az öröm évét
Minek a bánat, el vele.
Föl, eljött az éneklés ideje,
a kis Jézus elveszi minden szenvedésünket.

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 15:19