Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 124
A Vízkereszt utáni 1. vasárnapra

 

Meinen Jesum lass ich nicht

Nem hagyom el Jézusom

1. Kórus

Meinen Jesum lass ich nicht,
Weil er sich für mich gegeben,
So erfordert meine Pflicht,
Klettenweis an ihm zu kleben.
Er ist meines Lebens Licht,
Meinen Jesum lass ich nicht.

Nem hagyom el Jézusom,
Mivel magát adta értem.
Nagy hálával őt áldom,
Legyen övé egész éltem.
Ő én világosságom,
Nem hagyom el Jézusom.(EÉK:367)

2. Recitativo
(tenor)

Solange sich ein Tropfen Blut
In Herz und Adern reget,
Soll Jesus nur allein
Mein Leben und mein alles sein.
Mein Jesus, der an mir so große Dinge tut:
Ich kann ja nichts als meinen Leib und Leben
Ihm zum Geschenke geben.

Míg csak egy csepp vér is
kering szívemben és ereimben,
egyedül Jézus legyen
életem és mindenem.
Jézusomé, aki nagy dolgokat cselekszik velem.
Nem adhatok többet, mint, hogy testem és lelkem
ajándékozom néki.

3. Ária
(tenor)

Und wenn der harte Todesschlag
Die Sinnen schwächt, die Glieder rühret,
Wenn der dem Fleisch verhasste Tag
Nur Furcht und Schrecken mit sich führet,
Doch tröstet sich die Zuversicht:
Ich lasse meinen Jesum nicht.

És ha majd a halál kemény csapása
legyengíti érzékeim és megérinti tagjaimat
és ha a testem által gyűlölt nap
csak rettegést és ijedelmet hoz magával
akkor is vigasztalódom bizakodva,
hogy nem hagyom el Jézusom.

4. Recitativo
(basszus)

Doch ach!
Welch schweres Ungemach
Empfindet noch allhier die Seele?
Wird nicht die hart gekränkte Brust
Zu einer Wüstenei und Marterhöhle
Bei Jesu schmerzlichstem Verlust?
Allein mein Geist sieht gläubig auf
Und an den Ort, wo Glaub und Hoffnung prangen,
Allwo ich nach vollbrachtem Lauf
Dich, Jesu, ewig soll umfangen.

Ó, de jaj!
Milyen súlyos gyötrődést
kell még a léleknek itt lenn elviselnie?
Vajon a mélyen megsebzett kebel
nem válik-e pusztasággá és kínok barlangjává,
Ha elveszíti fájdalmasan Jézusát?
Csak lelkem néz hittel fölfele
arra a helyre, hol hit és remény ékeskedik
ahol majd elvégezett futásom után
Jézusom, téged örökké átölellek.

5. Ária
(szoprán, alt duett)

Entziehe dich eilends, mein Herze, der Welt,
Du findest im Himmel dein wahres Vergnügen.
Wenn künftig dein Auge den Heiland erblickt,
So wird erst dein sehnendes Herze erquickt,
So wird es in Jesu zufriedengestellt.

Szívem, sürgősen tagadd meg a világot!
Igaz élvezeted a mennyben találod
ha majd szemed Megváltódat megpillantja
akkor vágyódó szíved megnyugvásra talál.
akkor Jézusban békességre lel.

6. Korál

Jesum lass ich nicht von mir,
Geh ihm ewig an der Seiten;
Christus lässt mich für und für
Zu den Lebensbächlein leiten.
Selig, der mit mir so spricht:
Meinen Jesum lass ich nicht.

Nem hagyom el őt soha,
mindhalálig néki élek
Sorsom jó, vagy mostoha
Benne hiszek és remélek.
Ő se hagy el jól tudom,
Nem hagyom el Jézusom! (EÉK:367)

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 15:19