Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 125
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 125 - Amb pau i joia me’n vaig allí

Celebració: La Purificació de Maria (La Candelera)

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno col Soprano, Flauto traverso, Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen;
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille;
Wie Gott mir verheißen hat,
Der Tod ist mein Schlaf geworden.

 

En pau i amb goig me’n vaig allí
tal com Déu vol,
conhortat de cor i pensament,
plàcid i serè.
Tal com Déu m’havia promès:
La mort ha esdevingut el meu son.

    

2

Aria A

2

Aria [Contralt]

 

Flauto traverso, Oboe d'amore, Continuo

  
 

Ich will auch mit gebrochnen Augen
Nach dir, mein treuer Heiland, sehn.
Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,
Doch fällt mein Herz und Hoffen nicht.
Mein Jesus sieht auf mich im Sterben
Und lässet mir kein Leid geschehn.

 

Fins i tot amb l’esguard plorós,
fidel Salvador meu, vull mirar-te.
Mal s’ha desfet la bastida del meu cos,
no em flaquegen ni el cor ni el coratge.
Jesús meu tu em vetllaràs la mort,
i no voldràs que em passi cap malastre.

    

3

Recitativo e Choral B

3

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

O Wunder, dass ein Herz
Vor der dem Fleisch verhassten Gruft und gar des Todes Schmerz
Sich nicht entsetzet!
Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn,
Der treue Heiland,
Der auf dem Sterbebette schon
Mit Himmelssüßigkeit den Geist ergötzet,
Den du mich, Herr, hast sehen lahn,
Da in erfüllter Zeit ein Glaubensarm das Heil des Herrn umfinge;
Und machst bekannt
Von dem erhabnen Gott, dem Schöpfer aller Dinge
Dass er sei das Leben und Heil,
Der Menschen Trost und Teil,
Ihr Retter vom Verderben
Im Tod und auch im Sterben.

 

O meravella, que un cor,
que ni de la carn que defuig la fossa,
ni amb els dolors de la mort,
se senti esglaiat!
Això ho fa Crist, el ver Fill de Déu,
el Salvador fidel,
que ja en el llit de mort,
delecta l’esperit amb celestial dolçor,
car Vós, Senyor, m’heu fet veure,
que arribada l’hora,
un braç ple de fe cenyirà la salvació del Senyor;
i m’heu fet conèixer
Que el Déu sublim, el Creador de tota cosa,
és la Vida i la Salvació,
qui els homes conhorta i auxilia,
qui els guarda de la perdició,
en la mort i també en l’agonia.

    

4

Aria (Duetto) T B

4

Ària - Duet [Tenor, Baix]

 

Violino I/II, Continuo

  
 

Ein unbegreiflich Licht erfüllt
den ganzen Kreis der Erden.
Es schallet kräftig fort und fort
Ein höchst erwünscht Verheißungswort:
Wer glaubt, soll selig werden.

 

Una llum inexplicable
omple tota la terrenal esfera.
Ressona amb força, sense parar,
de tot en tot, una delejada paraula promesa:
El qui cregui, se salvarà.

    

5

Recitativo A

5

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

O unerschöpfter Schatz der Güte,
So sich uns Menschen aufgetan: es wird der Welt,
So Zorn und Fluch auf sich geladen,
Ein Stuhl der Gnaden
Und Siegeszeichen aufgestellt,
Und jedes gläubige Gemüte
Wird in sein Gnadenreich geladen.

 

O inexhaurible tresor de bondat,
ofert a nosaltres els homes: serà el món,
carregat de còlera i d’aberració,
el tron de la misericòrdia
i el segell de la victòria,
i tota ànima creient serà convidada,
al seu Regne de perdó.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Corno e Flauto traverso in octava e Oboe e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Er ist das Heil und selig Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

 

Ell és la salvació i la beneïda llum
per als no creients,
per il·luminar els qui no l’han conegut,
i donar-los nodriment.
Ell és del teu poble, Israel,
l’honor, la glòria, el goig i l’adelitament.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 125: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-2 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-5 | Spanish-7
Chorale Text:
Mit Fried und Freud

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Terms of Use | Privacy Policy | Copyright Policy | © 2000-2015 Bach Cantatas Website


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýAugust 1, 2014 ý09:06:52