Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 125
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 125 - Amb pau i joia meín vaig

Celebració: La Purificació de Maria (Candelera)

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno col Soprano, Flauto traverso, Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen;
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille;
Wie Gott mir verheißen hat,
Der Tod ist mein Schlaf geworden.

 

En pau i amb joia meín vaig,
Díacord amb la voluntat de Déu,
Conhortat de cor i de pensament,
Sereny i assossegat;
Tal com Déu míhavia promès,
La mort, el meu somni serà.

       

2

Aria A

2

Aria [Contralt]

 

Flauto traverso, Oboe d'amore, Continuo

   
 

Ich will auch mit gebrochnen Augen
Nach dir, mein treuer Heiland, sehn.
Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,
Doch fällt mein Herz und Hoffen nicht.
Mein Jesus sieht auf mich im Sterben
Und lässet mir kein Leid geschehn.

 

Fins i tot amb líesguard llangorós
Vull mirar-vos Salvador meu veritable
Tot i que síha fet bocins la bastida del meu cos
No em flaquegen ni el cor ni el coratge.
El meu Jesús em vetllarà a líhora de la mort
I no voldrà que em passi cap malastre.

       

3

Recitativo e Choral B

3

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

O Wunder, dass ein Herz
Vor der dem Fleisch verhassten Gruft und gar des Todes Schmerz
Sich nicht entsetzet!
Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn,
Der treue Heiland,
Der auf dem Sterbebette schon
Mit Himmelssüßigkeit den Geist ergötzet,
Den du mich, Herr, hast sehen lahn,
Da in erfüllter Zeit ein Glaubensarm das Heil des Herrn umfinge;
Und machst bekannt
Von dem erhabnen Gott, dem Schöpfer aller Dinge
Dass er sei das Leben und Heil,
Der Menschen Trost und Teil,
Ihr Retter vom Verderben
Im Tod und auch im Sterben.

 

O meravella, que un cor
No se senti esglaiat
Ni amb la fossa que repugna la carn
Ni amb els dolors de la mort!
Això ho fa Crist, el ver Fill de Déu,
El Salvador fidel,

Que en el llit de mort
Delectarà líesperit amb celestial dolçor,
Car vos, Senyor, míheu fet veure,
Que un cop acomplerta líhora,
Un braç ple de fe abastarà la salvació del Senyor;
I míheu fet conèixer
Que el Déu Suprem, el Creador de tota cosa,
És la Vida i la Salvació,
Qui els homes conhorta i auxilia,
Qui els guarda de la perdició
En la mort i també en líagonia.

       

4

Aria (Duetto) T B

4

Ària - Duet [Tenor, Baix]

 

Violino I/II, Continuo

   
 

Ein unbegreiflich Licht erfüllt
den ganzen Kreis der Erden.
Es schallet kräftig fort und fort
Ein höchst erwünscht Verheißungswort:
Wer glaubt, soll selig werden.

 

Una llum inexplicable
Omple tota la terrenal esfera.
Ressona amb força, sense parar,
De tot en tot, una esperada promesa:
Puix, tothom qui cregui, serà salvat.

       

5

Recitativo A

5

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

   
 

O unerschöpfter Schatz der Güte,
So sich uns Menschen aufgetan:
es wird der Welt,
So Zorn und Fluch auf sich geladen,
Ein Stuhl der Gnaden
Und Siegeszeichen aufgestellt,
Und jedes gläubige Gemüte
Wird in sein Gnadenreich geladen.

 

O inexhaurible tresor de bondat,
Ofert a nosaltres els homes:
En aquest món,
Carregat díira i de maledicció,
Rebran el tron de benaurança
I el segell de la victòria,
I tota ànima creient serà convidada
Al seu Regne de misericòrdia.

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Corno e Flauto traverso in octava e Oboe e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Er ist das Heil und selig Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

 

Ell és la salvació i la benaurada llum
Per a tots aquells,
Que il∑lumina i que no líhan conegut,
I els dóna nodriment.
Ell és del teu poble, Israel,
Líhonor, la glòria, el goig i líadelitament.

       

--

Traducció al català díAntoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantata BWV 125: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-2 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
Mit Fried und Freud

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: żApril 11, 2009 ż08:20:05