Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 125
Mária megtisztulásának ünnepére (február 2.)

 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin

Már megyek békén, örömmel

1. Kórus

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen;
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille;
Wie Gott mir verheißen hat,
Der Tod ist mein Schlaf worden.

Már megyek békén, örömmel
Hív az Isten
Őrá nagy bízva nézhet fel
csendes szívem
Az Úr megígérte rég,
Nem halál vár csak álom.(EÉKV 500,1)

2. Ária
(alt)

Ich will auch mit gebrochnen Augen
Nach dir, mein treuer Heiland, sehn.
Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,
Doch fällt mein Herz und Hoffen nicht.
Mein Jesus sieht auf mich im Sterben
Und lässet mir kein Leid geschehn.

Elhomályosuló szemeimmel
feléd tekintek, hű Megváltóm.
Habár a test porsátora összeomlik,
szívem és reménységem nem múlik
Jézusom lát engem haldokolva
és nem engedi, hogy bajom legyen.

3. Recitativo és korál
(basszus)

O Wunder, dass ein Herz
Vor der dem Fleisch verhassten Gruft und gar des Todes Schmerz
Sich nicht entsetzet!
Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn,
Der treue Heiland,
Der auf dem Sterbebette schon
Mit Himmelssüßigkeit den Geist ergötzet,
Den du mich, Herr, hast sehen lan,
Da in erfüllter Zeit ein Glaubensarm das Heil des Herrn umfinge;
Und machst bekannt
Von dem erhabnen Gott, dem Schöpfer aller Dinge
Dass er sei das Leben und Heil,
Der Menschen Trost und Teil,
Ihr Retter vom Verderben
Im Tod und auch im Sterben.

Míly csoda, ha a szív
nem esik kétségbe a
gyűlöletes gödör és a halál fájdalmai miatt.
Ezt Jézus Krisztus végzi el
hű megváltóm
aki már a halálos ágyamon
mennyei édességgel vigasztalja lelkem.
Őt nézem már boldog szemmel
és az idők teljességében hitem karja átöleli az Úr üdvösségét.
Mert benne látom
A magasztos Istenben, mindnek Teremtőjében
Üdvösségem, életem,
vigaszom és osztályrészem,
aki megment a pusztulástól
Ínségben és halálban.(EÉKV.500,2)

4. Ária
(tenor, basszus duett)

Ein unbegreiflich Licht erfüllt den ganzen Kreis der Erden.
Es schallet kräftig fort und fort
Ein höchst erwünscht Verheißungswort:
Wer glaubt, soll selig werden.

A teljes földkerekséget betölti felfoghatatlan fénye.
Az ígéret várva várt szava
visszhangzik egyre erősödve:
Aki hisz, az üdvözül.

5. Recitativo
(alt)

O unerschöpfter Schatz der Güte,
So sich uns Menschen aufgetan: es wird der Welt,
So Zorn und Fluch auf sich geladen,
Ein Stuhl der Gnaden
Und Siegeszeichen aufgestellt,
Und jedes gläubige Gemüte
Wird in sein Gnadenreich geladen.

Ó, jóság kimeríthetetlen forrása,
mely így az embereknek megnyílik, a világban
felállítja a kegyelem
és a győzelem jelének trónusát
magára véve haragot, átkot.
És meghív minden hívő lelket
kegyelmének országába.

6. Korál

Er ist das Heil und selge Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

Őt adtad világosságul
a világnak,
Hogy ő legyen jó pásztora
mind a nyájnak
És megváltott népednek
vígsága, dicsősége! (EÉKV. 500,4)

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 15:19