Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 137
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
Dutch Translation
Cantate BWV 137 - Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

Gebeurtenis: 12e Zondag na Trinitatis

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zu Hauf,
Psalter und Harfen, wacht auf!
Lasset die Musicam hören.

 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
mijn ziel, dat is mijn liefste begeren.
komt tesamen,
psalmzingt met de harp, vooruit!
Brengt muziek ten gehore!

       

2

Aria A

2

Aria [Alt]

 

Violino solo, Continuo

   
 

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
Der dich erhält,
Wie es dir selber gefällt;
Hast du nicht dieses verspüret?

 

Lof zij de Heer, die alles zo heerlijk regeert,
die u op adelaarsvleugels veilig heeft geleid,
die u bewaart,
zoals het u zelf behaagt;
Heeft u dit niet bespeurd?

       

3

Aria (Duetto) S B

3

Aria (Duet) [Sopraan, Bas]

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
Der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet;
In wieviel Not
Hat nicht der gnädige Gott
Über dir Flügel gebreitet!

 

Lof zij de Heer, die u zo kunstig en zuiver heeft gemaakt,
die u gezondheid heeft geschonken, u vriendelijk heeft geleid;
in hoeveel nood
heeft niet de genadige God
over u zijn vleugels uitgebreid!

       

4

Aria (e Choral) T

4

Aria [Tenor]

 

Tromba, Continuo

   
 

Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,
Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet;
Denke dran,
Was der Allmächtige kann,
Der dir mit Liebe begegnet.

 

Lof zij de Heer, die uw welstand zichtbaar zegent,
die stromen van liefde uit de hemel laat regenen;
denk er toch aan
wat de Almachtige kan,
die u met liefde tegemoet treedt.

       

5

Choral

5

Koraal [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen!
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen!
Er ist dein Licht,
Seele, vergiss es ja nicht;
Lobende, schließe mit Amen!

 

Lof zij de Heer, al wat in mij is, lof zij de Naam!
Alles wat adem heeft prijze Hem met Abrahams zaad!
Hij is uw licht,
vergeet dat toch niet;
Alles wat looft zegge: Amen!

       

--

Vertaling: Leo de Leeuw

Contributed by Eduard van Hengel (August 2009)

Cantata BWV 137: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-3 | English-1 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Spanish-3

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:33