Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 138
Warum betrübst du dich, mein Herz
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 138 - Perquè, cor meu, t’entristeixes?

Celebració: 15è Diumenge deprés de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Choral e Recitativo A

1

Cor [S, C, T, B] i Recitatiu [Contralt]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Chor:
Warum betrübst du dich, mein Herz?
Bekümmerst dich und trägest Schmerz
Nur um das zeitliche Gut?

 

Tenor i Cor [S, C, T, B]:
Per què, cor meu, t’entristeixes?
Et dónes turment i pateixes,
només pels béns temporals?

 

Alto:
Ach, ich bin arm,
Mich drücken schwere Sorgen.
Vom Abend bis zum Morgen
Währt meine liebe Not.
Dass Gott erbarm!
Wer wird mich noch erlösen
Vom Leibe dieser bösen
Und argen Welt?
Wie elend ist's um mich bestellt!
Ach! wär ich doch nur tot!

 

Contralt:
Pobre de mi, mes, ai!
M’abaten els feixucs neguits.
Del vespre fins al matí
el meu dolor no para mai.
Que Déu em tingui compassió!
Qui, doncs, em podrà alliberar
del desfici d’aquest cos
i del món malvat?
Que en sóc de dissortat!
Ai las!, tant de bo ja fos mort!

 

Chor:
Vertrau du deinem Herren Gott,
Der alle Ding erschaffen hat.

 

Cor [S, C, T, B]:
Confia en el Senyor el teu Déu,
que tota cosa ha creat.

    

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Ich bin veracht',
Der Herr hat mich zum Leiden
Am Tage seines Zorns gemacht;
Der Vorrat, hauszuhalten,
Ist ziemlich klein;
Man schenkt mir vor den Wein der Freuden
Den bittern Kelch der Tränen ein.
Wie kann ich nun mein Amt mit Ruh verwalten,
Wenn Seufzer meine Speise und Tränen das Getränke sein?

 

Sóc de rebuig,
el Senyor em creà per sofrir
en el jorn del seu enuig;
l’abast meu per subsistir
és del tot migrat;
m’han servit en comptes del vi del goig,
un calze de llàgrimes amargants.
Com puc ara complir en pau el meu deure,
si el meu menjar són els planys,
i les llàgrimes el meu beure?

    

3

Choral e Recitativo S A

3

Coral [S, C, T, B] i Recitatiu [Soprano, Contralt]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Chor:
Er kann und will dich lassen nicht,
Er weiß gar wohl, was dir gebricht,
Himmel und Erd ist sein!

 

Coral [S, A, T, B]:
Ell ni pot ni et vol tenir menyspreu,
ell sap molt bé el què et fa falta;
però el cel i la terra són seus!

 

Sopran:
Ach, wie?
Gott sorget freilich vor das Vieh,
Er gibt den Vögeln seine Speise,
Er sättiget die jungen Raben,
Nur ich, ich weiß nicht, auf was Weise
Ich armes Kind
Mein bisschen Brot soll haben;
Wo ist jemand, der sich zu meiner Rettung findt?

 

Soprano:
Ah, com?
Déu té cura dels ramats,
dóna menjar als seus ocells,
els petits corbs té apeixats,
només jo, no sé per què,
jo una pobra criatura,
m’he de basquejar un tros de pa;
on és aquell que em podria salvar?

 

Chor:
Dein Vater und dein Herre Gott,
Der dir beisteht in aller Not.

 

Coral [S, A, T, B]:
El teu Pare, el Senyor el teu Déu,
que t’ajuda en totes les necessitats.

 

Alt:
Ich bin verlassen,
Es scheint,
Als wollte mich auch Gott bei meiner Armut hassen,
Da er's doch immer gut mit mir gemeint.
Ach Sorgen,
Werdet ihr denn alle Morgen
Und alle Tage wieder neu?
So klag ich immerfort;
Ach! Armut, hartes Wort,
Wer steht mir denn in meinem Kummer bei?

 

Contralt:
Estic abandonat;
em sembla,
que Déu em vulgui odiar en la meva pobresa,
ell que, fins ara, sempre m’havia volgut bé.
Ai, neguits,
que cada matí en sou més i més,
i tot això dia rere dia?
Per tant, no té fi la meva agonia;
ai!, misèria!, os de mal rosegar,
qui em donarà auxili en el meu penar?

 

Chor:
Dein Vater und dein Herre Gott,
Der steht dir bei in aller Not.

 

Coral [S, A, T, B]:
El teu Pare, el Senyor el teu Déu,
que t’ajuda en totes les necessitats.

    

4

Recitativo T

4

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Ach süßer Trost! Wenn Gott mich nicht verlassen
Und nicht versäumen will,
So kann ich in der Still
Und in Geduld mich fassen.
Die Welt mag immerhin mich hassen,
So werf ich meine Sorgen
Mit Freuden auf den Herrn,
Und hilft er heute nicht, so hilft er mir doch morgen.
Nun leg ich herzlich gern
Die Sorgen unters Kissen
Und mag nichts mehr als dies zu meinem Troste wissen:

 

O quin dolç conhort!, si Déu no m’abandona
ni em vol deixar de racó,
em podré en la serenor,
i en la paciència aferrar.
El món fins em pot odiar
abocaré les meves amargors
amb alegria sobre el Senyor,
i si no m’ajuda avui, ho farà de bon matí.
Ara deixo content de bon cor
les penes sota el coixí,
i no em manca saber res més per trobar conhort:

    

5

Aria B

5

Ària [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Auf Gott steht meine Zuversicht,
Mein Glaube lässt ihn walten.
Nun kann mich keine Sorge nagen,
Nun kann mich auch kein Armut plagen.
Auch mitten in dem größten Leide
Bleibt er mein Vater, meine Freude,
Er will mich wunderlich erhalten.

 

En Déu poso la meva confiança,
la meva fe el deixa fer.
Ara ja no passaré cap més ànsia,
ara cap misèria pot donar-me turment
fins i tot en la més gran desgràcia,
seguirà essent el meu pare, el meu deler,
ell em farà costat de manera admirable.

    

6

Recitativo A

6

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

Ei nun!
So will ich auch recht sanfte ruhn.
Euch, Sorgen, sei der Scheidebrief gegeben!
Nun kann ich wie im Himmel leben.

 

Molt bé!
Així doncs, del tot em pau descansaré.
Sotsobres meus! Bon vent!
Ara ja puc viure com si fos al cel.

    

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Weil du mein Gott und Vater bist,
Dein Kind wirst du verlassen nicht,
Du väterliches Herz!
Ich bin ein armer Erdenkloß,
Auf Erden weiß ich keinen Trost.

 

Com que ets el meu pare i el meu Déu,
no deixaràs pas aquest fill teu,
tu que tens un cor paternal!
Jo sóc un pobre grapat d’arena,
que de consol no en trobo a la terra.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 138: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-4 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Warum betrübst du dich, mein Herz

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:34