Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 143
Lobe den Herrn, meine Seele
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 143 - Lloa el Senyor, ànima meva

Celebració: Cap d’Any - Circumsició del Senyor

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno ca caccia I-III, Timpani, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Lobe den Herrn, meine Seele.

 

Lloa el Senyor, ànima meva.

    

2

Choral S

2

Coral [Soprano]

 

Violino, Continuo

 
 

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod;
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.

 

Príncep de la Pau, Senyor Jesucrist,
home veritable i veritable Déu,
tu ets brau defensor de l’indefens,
en la vida i en la mort;
és solament per això
que nosaltres en nom teu,
al teu Pare supliquem.

    

3

Recitativo T

3

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

 

Wohl dem, des Hülfe der Gott Jakob ist, des Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gotte, stehet.

 

Sortós aquell que compta amb l’ajuda del Déu de Jacob,
i posa confiança en el Senyor, el seu Déu.

    

4

Aria T

4

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

 
 

Tausendfaches Unglück, Schrecken,
Trübsal, Angst und schneller Tod,
Völker, die das Land bedecken,
Sorgen und sonst noch mehr Not
Sehen andre Länder zwar,
Aber wir ein Segensjahr.

 

Desgràcies a desdir, horrors,
aflicció, angoixa, mort sobtada,
pobles que empleneu la terra
desencisos, i encara més dol
que han vist les altres contrades,
però, a nosaltres ens ve un any de sort.

    

5

Aria B

5

Ària [Baix]

 

Corno ca caccia I-III, Timpani, Fagotto, Continuo

 

Der Herr ist König ewiglich,
dein Gott, Zion, für und für.

 

El Senyor, el teu Déu, és Rei etern, Sió,
ara i sempre.

    

6

Aria T

6

Ària [Tenor] - Coral corda

 

Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Jesu, Retter deiner Herde,
Bleibe ferner unser Hort,
Dass dies Jahr uns glücklich werde,
Halte Wacht an jedem Ort.
Führ, o Jesu, deine Schar
Bis zu jenem neuen Jahr.

 

Jesús, salvador del teu folc,
sigues sempre el nostre empar,
perquè enguany gaudim de sort,
vigila’ns en tot moment
mena, oh Jesús, la teva legió,
des d’ara fins l’any vinent.

    

7

Coro

7

Cor [S, C, T, B]

 

Corno ca caccia I-III, Timpani, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Halleluja.
Gedenk, Herr, jetzund an dein Amt,
Dass du ein Friedfürst bist,
Und hilf uns gnädig allesamt
Jetzund zu dieser Frist;
Laß uns hinfort
Dein göttlich Wort
Im Fried noch länger schallen.

 

Al.leluia!
Recorda, Senyor, la teva missió,
car, tu ets Príncep de la pau,
ajuda’ns, compassiu, a tots
ara mateix i en tot temps;
des d’avui i en endavant
que la teva divina paraula,
ressoni ara i sempre en pau.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 143: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:41