Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 146
Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 146 - Cal que passem molt de sofriment

Celebració: 3er. Diumenge després de Pasqua (Jubilate)

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Sinfonia

1

Simfonía

 

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

  
    

2

Coro

2

Cor [S, C, T, B]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Wir müssen durch viel Trübsal
in das Reich Gottes eingehen.

 

Cal que passem per molts de sofriment
per a entrar al Regne de Déu.

    

3

Aria A

3

Ària [Contralt]

 

Continuo

  
 

Ich will nach dem Himmel zu,
Schnödes Sodom, ich und du
Sind nunmehr geschieden.
Meines Bleibens ist nicht hier,
Denn ich lebe doch bei dir
Nimmermehr in Frieden.

 

Jo me’n vull anar cap al Cel,
Tu i jo, Sodoma menyspreable,
d’ara en endavant ens divorciem.
Aquí ja no hi tinc el meu estatge,
perquè, si jo amb tu visqués,
no viuria en pau mai més.

    

4

Recitativo S

4

Recitatiu [Soprano]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Ach! wer doch schon im Himmel wär!
Wie dränget mich nicht die böse Welt!
Mit Weinen steh ich auf,
Mit Weinen leg ich mich zu Bette,
Wie trüglich wird mir nachgestellt!
Herr! merke, schaue drauf,
Sie hassen mich, und ohne Schuld,
Als wenn die Welt die Macht,
Mich gar zu töten hätte;
Und leb ich denn mit Seufzen und Geduld
Verlassen und veracht',
So hat sie noch an meinem Leide
Die größte Freude.
Mein Gott, das fällt mir schwer.
Ach! wenn ich doch,
Mein Jesu, heute noch
Bei dir im Himmel wär!

 

A!, tant de bo ja fos al Cel!
Com m’atipa d’aquest món pervers!
Ploro quan m’alço del llit,
me’n vaig a dormir plorant,
m’acuiten els mals ginys!
Senyor!, fixa-t’hi, vés mirant,
no tinc cap culpa, tothom m’odia,
com si el món, de mi, disposés,
dur-me fins a la mort podria;
i visc amb paciència i gemecs
menyspreat, abandonat,
com si amb els meus sofriments,
se’n fes la xalesta gran.
Déu meu, detura el meu ofec.
Ah!, tant de bo,
Jesús meu, si avui mateix,
ja fos amb tu dalt del Cel!

    

5

Aria S

5

Ària [Soprano]

 

Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Continuo

  
 

Ich säe meine Zähren
Mit bangem Herzen aus.
Jedoch mein Herzeleid
Wird mir die Herrlichkeit
Am Tage der seligen Ernte gebären.

 

Sembraré les meves llàgrimes
amb l’angoixa dins del cor
malgrat que de la meva desgràcia
en naixerà l’esplendor,
el jorn de la sega benaurada.

    

6

Recitativo T

6

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Ich bin bereit,
Mein Kreuz geduldig zu ertragen;
Ich weiß, dass alle meine Plagen
Nicht wert der Herrlichkeit,
Die Gott an den erwählten Scharen
Und auch an mir wird offenbaren.
Itzt wein ich, da das Weltgetümmel
Bei meinem Jammer fröhlich scheint.
Bald kommt die Zeit,
Da sich mein Herz erfreut,
Und da die Welt einst ohne Tröster weint.
Wer mit dem Feinde ringt und schlägt,
Dem wird die Krone beigelegt;
Denn Gott trägt keinen nicht mit Händen in den Himmel.

 

Estic a punt
per portar la meva creu, pacient;
sé que tots els meus turments
no es mereixen, de bon tros,
la Glòria que a l’estol d’elegits,
i a mi també, Déu ha promès.
Ara estic plorant i la disbauxa del món
sembla que se’n riu del meu dol:
Aviat arribarà el moment
en què se sentirà alegre el meu cor,
i tot el món serà un plany, aleshores.
Sols qui l’enemic estossi amb destresa,
Assolirà la seva corona;
car, Déu ningú vol al va cel,
si no hi va amb les mans plenes.

    

7

Aria (Duetto) T B

7

Aria - Duet [Tenor, Baix]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Wie will ich mich freuen, wie will ich mich laben,
Wenn alle vergängliche Trübsal vorbei!
Da glänz ich wie Sterne und leuchte wie Sonne,
Da störet die himmlische selige Wonne
Kein Trauern, Heulen und Geschrei.

 

Com m’alegraré, com em delectaré,
quan totes les angoixes s’hagin acabat!
Allí brillaré com els estels i el sol fulgent,
allí res pertorba la cèlica gaubança;
no hi ha ni plors, ni crits, ni gemecs.

    

8

Choral

8

Coral [S, C, T, B]

 

Flauto traverso e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe I e Violino II coll'Alto, Taille e Viola col Tenore, Continuo

 

Denn wer selig dahin fähret,
Da kein Tod mehr klopfet an,
Dem ist alles wohl gewähret
Was er ihm nur wünschen kann.
Er ist in der festen Stadt,
Da Gott seine Wohnung hat;
Er ist in das Schloss geführet,
Das kein Unglück nie berühret.

 

Qui cap allí se’n va content,
jamai per la mort fremirà,
perquè li ha sigut tot ofert,
el que mai hagi pogut somniar.
Ell està segur a la fortalesa,
on Déu té el seu casal;
ell ha fet cap a aquell palau,
allí on no passarà cap pena.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 146: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:51