Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 153
Schau, lieber Gott, wie meine Feind
Hebrew Translation
קנטטה 153 - ראה, אלהים יקר, כי אויביי

ארוע: יום ראשון, אחרי ראש השנה

 

Original German Text

תרגום לעברית

 

1

Choral

[מקהלה [ס, א, ט, ב

1

 

Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Schau, lieber Gott, wie meine Feind,
Damit ich stets muss kämpfen,
So listig und so mächtig seind,
Dass sie mich leichtlich dämpfen!
Herr, wo mich deine Gnad nicht hält,
So kann der Teufel, Fleisch und Welt
Mich leicht in Unglück stürzen.

,ראה, אלהים יקר, כי אויביי
,תמיד איתם חייב אני להאבק
,הינם כה ערמומים וחזקים
.שבקלות יכניעוני
,אדון, לולא חסדך יחזיקני
יוכלו השד, הבשר ונעולם
.להשקיעני באומללות

 
       

2

Recitativo A

[רצ'יטטיב [אלט

2

 

Continuo

   
 

Mein liebster Gott, ach lass dichs doch erbarmen,
Ach hilf doch, hilf mir Armen!
Ich wohne hier bei lauter Löwen und bei Drachen,
Und diese wollen mir durch Wut und Grimmigkeit
In kurzer Zeit
Den Garaus völlig machen.

,אלהי היקר, אה אנא תן לי רחמים
!אה! עזרני, עזור לאומלל זה
אני נמצא כאן, בינות אריות ודרקונים
הזוממים באכזריות ובנחישות
ללא שהוי
.לחסל אותי

 
       

3

Aria B

[אריוזו [באס

3

 

Continuo

   
 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

;אל תירא; כי עמך אני. אל תשתע; כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי. 1

 
       

4

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

4

 

Continuo

   
 

Du sprichst zwar, lieber Gott, zu meiner Seelen Ruh
Mir einen Trost in meinen Leiden zu.
Ach, aber meine Plage
Vergrößert sich von Tag zu Tage,
Denn meiner Feinde sind so viel,
Mein Leben ist ihr Ziel,
Ihr Bogen wird auf mich gespannt,
Sie richten ihre Pfeile zum Verderben,
Ich soll von ihren Händen sterben;
Gott! Meine Not ist dir bekannt,
Die ganze Welt wird mir zur Marterhöhle;
Hilf, Helfer, hilf! errette meine Seele!

דברך ינחמני, אלהי היקר, לנשמתי
.יביא נוחם בסבלותיי
אה, ייסוריי
,גוברים מיום ליום
,כי אויביי כה רבים הם
,חיי הם מטרתם
,קשתותיהם מתוחות
,כוונת חיציהם להשמידני
;אני מידיהם אמות
,אלהים! מצוקתי לך ידועה
;העולם כולו עבורי מאורת-עינויים
!עזרני, עזור, עזרני! הצל נשמתי

 
       

5

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

5

 

Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Und ob gleich alle Teufel
Dir wollten widerstehn,
So wird doch ohne Zweifel
Gott nicht zurücke gehn;
Was er ihm fürgenommen
Und was er haben will,
Das muss doch endlich kommen
Zu seinem Zweck und Ziel.

וגם אם כל השדים
,ירצו לתוקפך
לא יהיה ספק
;שאלהים לא יסוג
מה שהוא ביצע
,ומה שהוא רוצה
חייב לבסוף להתממש
.על-פי מטרתו וכוונתו

 
       

6

Aria T

[אריה [טנור

6

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Stürmt nur, stürmt, ihr Trübsalswetter,
Wallt, ihr Fluten, auf mich los!
Schlagt, ihr Unglücksflammen,
Über mich zusammen,
Stört, ihr Feinde, meine Ruh,
Spricht mir doch Gott tröstlich zu:
Ich bin dein Hort und Erretter.

,סערו אז, סערו, סופות-מכאוב
!הסחפו, מים, עלי
,הכו, להבות-אסון
,אותי הקיפו
,הפריעו, אויבים, את מנוחתי
:כי מדבר אלי אלהים נחומים
.אני מקלטך וגואלך

 
       

7

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

7

 

Continuo

   
 

Getrost! mein Herz,
Erdulde deinen Schmerz,
Laß dich dein Kreuz nicht unterdrücken!
Gott wird dich schon
Zu rechter Zeit erquicken;
Muß doch sein lieber Sohn,
Dein Jesus, in noch zarten Jahren
Viel größre Not erfahren,
Da ihm der Wüterich Herodes
Die äußerste Gefahr des Todes
Mit mörderischen Fäusten droht!
Kaum kömmt er auf die Erden,
So muss er schon ein Flüchtling werden!
Wohlan, mit Jesu tröste dich
Und glaube festiglich:
Denjenigen, die hier mit Christo leiden,
Will er das Himmelreich bescheiden.

!אל תירא, לבי
,סבול את כאבך
!אל תתן לסבל להעיק עליך
אלהים בקרוב יופיע
;בבוא העת להשיבך
,זכור איך בנו היקר
ישוע שלך, עוד בצעירותו
,הרבה צער סבל
כאשר הורדוס הרתחן
בגרועה שבסכנות - מוות
!באגרופיו הרצחניים
,אך זה בא לארץ
!וכבר נאלץ לברוח
כך יהי! בישוע התנחם
:והאמן בהתמדה
,בכל, אשר כאן עם כריסטוס סבלו
.הוא יעניק את מלכות השמיים

 
       

8

Aria A

[אריה [אלט

8

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Soll ich meinen Lebenslauf
Unter Kreuz und Trübsal führen,
Hört es doch im Himmel auf.
Da ist lauter Jubilieren,
Daselbsten verwechselt mein Jesus das Leiden
Mit seliger Wonne, mit ewigen Freuden.

כך הוא מהלך-חיי
,משא סבל וייסורים
.אך בשמיים יסתיים
,שם רק חגיגה
שם יהפוך ישוע סבל
.לאושר-עילאי מבורך ושמחה נצחית

 
       

9

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

9

 

Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Drum will ich, weil ich lebe noch,
Das Kreuz dir fröhlich tragen nach;
Mein Gott, mach mich darzu bereit,
Es dient zum Besten allezeit!

,כך אני, כי אני חי עדיין
;סבלי באושר אשא אחריך
,אלהי, הכינני לזאת
.הצלב ישרתני תמיד

 
 

Hilf mir mein Sach recht greifen an,
Dass ich mein' Lauf vollenden kann,
Hilf mir auch zwingen Fleisch und Blut,
Für Sünd und Schanden mich behüt!

,עזור לי שבכף הזכות אוחז
,שאת חיי לסיים אוכל
,עזור לי לנצח את הבשר והדם
!הגן עלי מחטא ובושה

 
 

Erhalt mein Herz im Glauben rein,
So leb und sterb ich dir allein;
Jesu, mein Trost, hör mein Begier,
O mein Heiland, wär ich bei dir!

,שמור את לבי טהור באמונתו
;ואחיה ואמות בך לבדך
,ישוע, מנחמי, שמע נא תחינתי
.הו מושיעי, לו אוכל רק אתך להיות

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (March 2003)

(תרגם לעברית: אריה אורון (מרץ 2003

--

ישעיהו, פרק מ"א, 10

1

Contributed by Aryeh Oron (March 2003)

Cantata BWV 153: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2 | Spanish-3
Chorale Texts:
Schau, lieber Gott, wie meine Feind | Ach Gott, wie manches Herzeleid | Befiehl du deine Wege

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 20:46