Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 162
Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 162 - Ah! veig, ara que vaig a noces

Celebració: 20è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Aria B

1

Ària [Baix]

 

Corno da tirarsi, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

  
 

Ach! ich sehe,
Itzt, da ich zur Hochzeit gehe,
Wohl und Wehe.
Seelengift und Lebensbrot,
Himmel, Hölle, Leben, Tod,
Himmelsglanz und Höllenflammen
Sind beisammen.
Jesu, hilf, dass ich bestehe!

 

Ah!, veig,
ara que vaig a noces,
ventura i mala sort.
El verí de líànima i el pa de la vida,
el cel i líinfern, la vida i la mort,
la resplendor del cel, les flames infernals,
tot a la vegada.
Jesús, fes que ho pugui suportar!

    

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

O großes Hochzeitfest,
Darzu der Himmelskönig
Die Menschen rufen lässt!
Ist denn die arme Braut,
Die menschliche Natur, nicht viel zu schlecht und wenig,
Dass sich mit ihr der Sohn des Höchsten traut?
O großes Hochzeitfest,
Wie ist das Fleisch zu solcher Ehre kommen,
Dass Gottes Sohn
Es hat auf ewig angenommen?
Der Himmel ist sein Thron,
Die Erde dient zum Schemel seinen Füßen,
Noch will er diese Welt
Als Braut und Liebste küssen!
Das Hochzeitmahl ist angestellt,
Das Mastvieh ist geschlachtet;
Wie herrlich ist doch alles zubereitet!
Wie selig ist, den hier der Glaube leitet,
Und wie verflucht ist doch, der dieses Mahl verachtet!

 

O gran festa de noces,
aquella que el Rei del cel,
convida a tots els homes!
Però, la núvia dissortada,
la criatura humana, poca cosa,
gairebé no val res,
perquè síhi casi el Fill del Déu Suprem?
O gran festa de noces,
com pot la nostra carn aital honor rebre,
que el Fill de Déu,
líhagi volgut acceptar per sempre?
El Cel és el seu tron,
la terra serveix díescambell pels seus peus,
això no obstant, Ell aquest món,
abraça i besa com una núvia estimada!
El banquet nupcial ja està a punt,
ja han degollat el vedell gras;
que lluït tot ho han agençat!
Que feliç és el qui hi acudeix ple de fe,
i que roí, doncs, aquell qui ha refusat aquest banquet!

    

3

Aria S

3

Ària [Soprano]

 

Continuo

  
 

Jesu, Brunnquell aller Gnaden,
Labe mich elenden Gast,
Weil du mich berufen hast!
Ich bin matt, schwach und beladen,
Ach! erquicke meine Seele,
Ach! wie hungert mich nach dir!
Lebensbrot, das ich erwähle,
Komm, vereine dich mit mir!

 

Jesús, font de tota caritat,
sadolla aquest hoste marrit,
ja que míhas volgut convidar!
Em sento dèbil, cansat i abaltit.
Ai!, la meva ànima vivifica,
ai!, que estic de tu assedegat!
Jo tíhe escollit a tu, el pa de vida,
vine amb mi, vine al meu costat!

    

4

Recitativo A

4

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

Mein Jesu, lass mich nicht
Zur Hochzeit unbekleidet kommen,
Dass mich nicht treu dein Gericht;
Mit Schrecken hab ich ja vernommen,
Wie du den kühnen Hochzeitgast,
Der ohne Kleid erschienen,
Verworfen und verdammet hast!
Ich weiß auch mein Unwürdigkeit:
Ach! schenke mir des Glaubens Hochzeitkleid;
Laß dein Verdienst zu meinem Schmucke dienen!
Gib mir zum Hochzeitkleide
Den Rock des Heils, der Unschuld weiße Seide!
Ach! lass dein Blut, den hohen Purpur, decken
Den alten Adamsrock und seine Lasterflecken,
So werd ich schön und rein
Und dir willkommen sein,
So werd ich würdiglich das Mahl des Lammes schmecken.

 

Jesús, no em deixis venir,
sense anar amb vestit de noces.
que no em caigui la teva sentència;
doncs, amb espant míhe adonat
com un convidat sens decència
que no anava vestit com cal,
líhas condemnat i líhas fet fora!
També jo veig la meva indignitat:
Ah!, dónaím el vestit de noces de la Fe;
fes dels teus dons la meva vestimenta!
Dónaím com a roba nupcial,
la túnica de la salvació, la seda blanca de la puresa!
Ah!, i la capa porpra de la teva sang,
que tapi els pellingots i les llànties díAdam,
així, esdevindré pur i bell
i em convidaràs,
a assaborir dignament el convit de líAnyell.

    

5

Aria (Duetto) A T

5

Ària - Duet [Contralt, Tenor]

 

Continuo

  
 

In meinem Gott bin ich erfreut!
Die Liebesmacht hat ihn bewogen,
Dass er mir in der Gnadenzeit
Aus lauter Huld hat angezogen
Die Kleider der Gerechtigkeit.
Ich weiß, er wird nach diesem Leben
Der Ehre weißes Kleid
Mir auch im Himmel geben.

 

En el meu Déu he trobat la joia!,
la força de líamor líha commòs
i en un instant de misericòrdia
míha embolcallat, el seu favor,
amb líhàbit de la santimònia.
Sé que en aquesta vida acabar,
el vestit blanc de la glòria,
ell, també, al cel em donarà.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Corno da tirarsi e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Ach, ich habe schon erblicket
Diese große Herrlichkeit.
Itzund werd ich schön geschmücket
Mit dem weißen Himmelskleid;
Mit der güldnen Ehrenkrone
Steh ich da für Gottes Throne,
Schaue solche Freude an,
Die kein Ende nehmen kann.

 

Ah, ja he pogut percebre,
aquesta esplendor tan gran.
De seguida em mudaré
amb el blanc vestit del cel;
i amb la corona díor de la Glòria
em presentaré al tron de Déu,
contemplant-lo amb aital joia,
que no síacabarà mai més.

    

--

Traducció al català díAntoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, June 2014)

Cantata BWV 162: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-7 | English-1 | English-3 | English-3P | English-6 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7
Chorale Text:
Alle Menschen müssen sterben

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 20:59