Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 165
O heilges Geist- und Wasserbad
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 165 - O sant baptisme d’aigua i Esperit

Celebració: Diumenge de la Trinitat

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Aria S

1

Ària [Soprano]

 

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

   
 

O heilges Geist- und Wasserbad,
Das Gottes Reich uns einverleibet
Und uns ins Buch des Lebens schreibet!
O Flut, die alle Missetat
Durch ihre Wunderkraft ertränket
Und uns das neue Leben schenket!
O heilges Geist- und Wasserbad!

 

O, sant baptisme d’aigua i Esperit,
Que al Regne de Déu ens don acollida
I al llibre de la vida ens empadrona!
O, font! Que ofega tot delicte
Amb la seva força miraculosa
I que una nova vida ens obsequia.
O, sant baptisme d’aigua i Esperit!

       

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Die sündige Geburt verdammter Adamserben
Gebieret Gottes Zorn, den Tod und das Verderben.
Denn was vom Fleisch geboren ist,
Ist nichts als Fleisch, von Sünden angestecket,
Vergiftet und beflecket.
Wie selig ist ein Christ!
Er wird im Geist- und Wasserbade
Ein Kind der Seligkeit und Gnade.
Er ziehet Christum an
Und seiner Unschuld weiße Seide,
Er wird mit Christi Blut, der Ehren Purpurkleide,
Im Taufbad angetan.

 

L’origen maculat, el malefici dels hereus d’Adam,
Provocà la ira divina,
La mort i la destrucció.
Així doncs, qui de la carn ha pres vida,
No és més que carn, pel pecat infectada,
Enverinada i emmaleïda.
Que sortós és el cristià!
Que per l’Esperit l’aigua i del baptisme
Esdevé hereu de Gràcia i Salvació divina.
Es revesteix de Crist
Amb la seda blanca de la innocència!
És ungit pel baptisme amb la sang de Crist
El mantell de la Glòria, roig magenta.

       

3

Aria A

3

Ària [Contralt]

 

Continuo

   
 

Jesu, der aus großer Liebe
In der Taufe mir verschriebe
Leben, Heil und Seligkeit,
Hilf, dass ich mich dessen freue
Und den Gnadenbund erneue
In der ganzen Lebenszeit.

 

Jesús, que amb el teu amor immens
Gràcies al baptisme ens has promès
La vida, la gràcia i la salvació,
Ajuda’ns a sentir-nos contents
I renova aquesta beneïda unió
Per tot el temps que visquem.

       

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

   
 

Ich habe ja, mein Seelenbräutigam,
Da du mich neu geboren,
Dir ewig treu zu sein geschworen,
Hochheilges Gotteslamm;
Doch hab ich, ach! den Taufbund oft gebrochen
Und nicht erfüllt, was ich versprochen,
Erbarme, Jesu, dich
Aus Gnaden über mich!
Vergib mir die begangne Sünde,
Du weißt, mein Gott, wie schmerzlich ich empfinde
Der alten Schlangen Stich;
Das Sündengift verderbt mir Leib und Seele,
Hilf, dass ich gläubig dich erwähle,
Blutrotes Schlangenbild,
Das an dem Kreuz erhöhet,
Das alle Schmerzen stillt
Und mich erquickt, wenn alle Kraft vergehet.

 

O sí, galindoi de l’ànima meva,
Que m’has fet néixer novament,
De per vida et seré fidel!
Sacrosant anyell de Déu.
Mes, sovint trenco el llaç del baptisme, ai las!
I no compleixo el què t’havia promès!
Jesús, tingues-me pietat,
Sigues amb mi clement!
Perdona’m els pecats que he comès,
Tu saps quan és, Déu meu, de dolorosa,
La fiblada del vell serpent!
El pecat verinós l’ànima i el cos m’afolla!
Deixa’m que m’abraci amb tu, amb zel,
Símbol de la serp de sang vermella,
Que des de l’encimbellada creu ,
Fa de bon passar tota sofrença
I, si em flaqueja el coratge, em fa sentir valent.

       

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Violino I/II all' unisono, Continuo

   
 

Jesu, meines Todes Tod,
Laß in meinem Leben
Und in meiner letzten Not
Mir für Augen schweben,
Dass du mein Heilschlänglein seist
Vor das Gift der Sünde.
Heile, Jesu, Seel und Geist,
Dass ich Leben ende!

 

Jesús, mort de la meva mort,
Fes que en tota la meva vida
I en el fil del darrer son
Els meus ulls vegin amatents,
Que ets el serpent guaridor
Del pecat, la virulenta metzina!
Cura’m, Jesús, ànima i cos,
Fes que descobreixi la Vida!

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Fagotto col Basso, Continuo

 

Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl
Dient wider allen Unfall,
Der Heilge Geist im Glauben
Lehrt uns darauf vertrauen.

 

Que la seva Paraula, Baptisme, i Sopar beneït
Ens guardin de tota malanança,
La fe en el seu Sant Esperit
Ens diu que hem de posar-hi confiança.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantata BWV 165: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-4
Chorale Text:
Nun laßt uns Gott dem Herren

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýApril 22, 2009 ý08:04:17