Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 165
O heilges Geist- und Wasserbad
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 165 - O sant baptisme d’aigua i Esperit

Celebració: Diumenge de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Aria S

1

Ària [Soprano]

 

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

  
 

O heilges Geist- und Wasserbad,
Das Gottes Reich uns einverleibet
Und uns ins Buch des Lebens schreibet!
O Flut, die alle Missetat
Durch ihre Wunderkraft ertränket
Und uns das neue Leben schenket!
O heilges Geist- und Wasserbad!

 

O, sant baptisme d’aigua i Esperit,
que al Regne de Déu ens dóna acollida,
i que al llibre de la vida ens anota!
O, torrent, que ofega tot delicte
amb la seva força miraculosa,
i amb una nova vida ens obsequia!
O, sant baptisme d’aigua i Esperit!

    

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Die sündige Geburt verdammter Adamserben
Gebieret Gottes Zorn, den Tod und das Verderben.
Denn was vom Fleisch geboren ist,
Ist nichts als Fleisch, von Sünden angestecket,
Vergiftet und beflecket.
Wie selig ist ein Christ!
Er wird im Geist- und Wasserbade
Ein Kind der Seligkeit und Gnade.
Er ziehet Christum an
Und seiner Unschuld weiße Seide,
Er wird mit Christi Blut, der Ehren Purpurkleide,
Im Taufbad angetan.

 

La naixó en pecat, malefici dels hereus d’Adam,
provocà la ira divina, la mort i la destrucció.
Així doncs, qui de la carn ha pres vida,
no és més que carn, pel pecat infectada,
enverinada i emmaleïda.
Que sortós és el cristià!
Que per l’Esperit i l’aigua del baptisme,
esdevé hereu de la gràcia i salvació divina.
Es revesteix de Crist
amb la seda blanca de la innocència,
es posa, per la sang de Crist, en el baptisme,
el mantell d’honor roig magenta.

    

3

Aria A

3

Ària [Contralt]

 

Continuo

  
 

Jesu, der aus großer Liebe
In der Taufe mir verschriebe
Leben, Heil und Seligkeit,
Hilf, dass ich mich dessen freue
Und den Gnadenbund erneue
In der ganzen Lebenszeit.

 

Jesús, amb el teu amor immens
pel baptisme m’has promès
la vida, la salvació i la gràcia,
ajuda’m perquè en senti alegria
i fes que duri aquesta aliança,
per tot el meu temps de vida.

    

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

  
 

Ich habe ja, mein Seelenbräutigam,
Da du mich neu geboren,
Dir ewig treu zu sein geschworen,
Hochheilges Gotteslamm;
Doch hab ich, ach! den Taufbund oft gebrochen
Und nicht erfüllt, was ich versprochen,
Erbarme, Jesu, dich
Aus Gnaden über mich!
Vergib mir die begangne Sünde,
Du weißt, mein Gott, wie schmerzlich ich empfinde
Der alten Schlangen Stich;
Das Sündengift verderbt mir Leib und Seele,
Hilf, dass ich gläubig dich erwähle,
Blutrotes Schlangenbild,
Das an dem Kreuz erhöhet,
Das alle Schmerzen stillt
Und mich erquickt, wenn alle Kraft vergehet.

 

Sí, ja tinc, el meu enamorat de l’ànima,
que m’ha donat un nou naixement,
juro que, de per vida, et seré fidel!
Anyell de Déu sacrosant.
Mes, ai las!, sovint el llaç del baptisme he trencat
i no he fet cas del que t’havia promès,
Jesús, perdona’m,
ingues de mi, pietat!
Deixa estar els pecats que he comès,
tu saps quan m’és, Déu meu, de dolorosa,
la fiblada del vell serpent!
El pecat verinós l’ànima i el cos m’afolla!
Ajuda’m, perquè t’esculli a tu amb fe
imatge de la serp ensangonada vermella,
que encimbellada dalt de la creu,
assuauja tota sofrença,
i si el coratge em flaqueja, em fa sentir valent.

    

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Violino I/II all' unisono, Continuo

  
 

Jesu, meines Todes Tod,
Laß in meinem Leben
Und in meiner letzten Not
Mir für Augen schweben,
Dass du mein Heilschlänglein seist
Vor das Gift der Sünde.
Heile, Jesu, Seel und Geist,
Dass ich Leben ende!

 

Jesús, mort de la meva mort,
fes que en tota la meva vida
i en el fil del meu darrer son,
els meus ulls vegin amatents,
que ets mon sanitós petit escurçó,
que el pecat emmetzina.
Salva’m, Jesús, ànima i cos,
perquè descobreixi la Vida!

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Fagotto col Basso, Continuo

 

Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl
Dient wider allen Unfall,
Der Heilge Geist im Glauben
Lehrt uns darauf vertrauen.

 

La seva Paraula, el seu Baptisme, i el seu Sopar
ens guarden de tota malanança,
la fe en el seu Esperit Sant
ens ensenya que hi posem confiança.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, June 2014)

Cantata BWV 165: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7
Chorale Text:
Nun laßt uns Gott dem Herren

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:04