Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 182
Himmelskönig sei willkommen
Dutch Translation
Cantate BWV 182 - Hemelvorst, wees welkom

Gebeurtenis 1: Palmarum
Gebeurtenis 1: Maria Boodschap (25 maart)

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Sonata

1

Sonata

 

Flauto, Violino concertante, Violino di ripieno, Viola I/II, Continuo e Violoncello

       

2

Coro

2

Koor [s, a, t, b]

 

Flauto, Violino, Viola I/II, Violoncello, Continuo

   
 

Himmelskönig, sei willkommen,
Laß auch uns dein Zion sein!
Komm herein,
Du hast uns das Herz genommen.

 

Hemelvorst, wees welkom,
laat ook ons Uw Sion* zijn!
Kom binnen!
U hebt ons hart gestolen.

       

3

Recitativo B

3

Recitatief [bas]

 

Continuo e Violoncello

   
 

Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben; deinen Willen, mein Gott, tu ich gerne.

 

"Zie, ik kom. In het boek staat over mij geschreven: Uw wil, mijn God, doe ik graag". (Psalm 40:8-9)

       

4

Aria B

4

Aria [bas]

 

Violino, Viola I/II, Continuo

   
 

Starkes Lieben,
Das dich, großer Gottessohn,
Von dem Thron
Deiner Herrlichkeit getrieben,
Dass du dich zum Heil der Welt
Als ein Opfer vorgestellt,
Dass du dich mit Blut verschrieben.

 

Het is Uw sterke liefde,
die U, machtige zoon van God,
de troon van Uw heerlijk­heid
heeft doen verlaten,
dat Gij U tot heil van de wereld
als een offer hebt geopenbaard,
dat Gij met Uw bloed hebt gege­ven.

       

5

Aria A

5

Aria [alt]

 

Flauto solo, Continuo

   
 

Leget euch dem Heiland unter,
Herzen, die ihr christlich seid!
Tragt ein unbeflecktes Kleid
Eures Glaubens ihm entgegen,
Leib und Leben und Vermögen
Sei dem König itzt geweiht.

 

Onderwerpt U aan de Heiland,
gij harten, die christelijk zijt.
Draagt het onbevlekte kleed
van Uw geloof Hem tegemoet.
Laat Uw lichaam en ziel en bezit
nu aan de Koning gewijd zijn.

       

6

Aria T

6

Aria [tenor]

 

Continuo e Violoncello

   
 

Jesu, lass durch Wohl und Weh
Mich auch mit dir ziehen!
Schreit die Welt nur "Kreuzige!",
So lass mich nicht fliehen,
Herr, von deinem Kreuzpanier;
Kron und Palmen find ich hier.

 

Jezus, laat in voor- en tegenspoed
ook mij met U gaan.
Wanneer de wereld alleen maar
"Kruisigt Hem!' schreeuwt,
laat mij dan niet vluchten,
Heer, voor Uw kruisbanier;
de kroon en de palm vind ik hier.

       

7

Choral

7

Koraal [s, a, t, b]

 

Flauto, Violino, Viola I/II, Violoncello, Continuo

   
 

Jesu, deine Passion
Ist mir lauter Freude,
Deine Wunden, Kron und Hohn
Meines Herzens Weide;
Meine Seel auf Rosen geht,
Wenn ich dran gedenke,
In dem Himmel eine Stätt
Uns deswegen schenke.

 

Jezus, Uw lijden
is voor mij louter vreugde,
Uw wonden, kroon en hoon
zijn een genot voor mijn hart;
mijn ziel is gelukkig
wanneer ik daaraan denk;
schenk ons daarom een plaats
in de hemel.

       

8

Coro

8

Koor [s, a, t, b]

 

Flauto, Violino, Viola I/II, Violoncello, Continuo

   
 

So lasset uns gehen in Salem der Freuden,
Begleitet den König in Lieben und Leiden.
Er gehet voran
Und öffnet die Bahn.

 

Laat ons dus gaan naar het Salem1 van de vreugde!
Begeleidt de Koning in liefde en lijden.
Hij gaat voorop
en effent de weg.

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

   

1

Zowel met Sion als met Salem wordt Jeruzalem aangeduid.

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 182: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | German-2 | Translations: Dutch-2 | Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Spanish-2

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:41