Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 194
Höchsterwünschtes Freudenfest
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 194 - Festa grossa, amb deliri esperada

Celebració: Consagració de l’Església i l’orgue de Störmthal.
També pel Diumenge de la Trinitat

 

Original German Text

 

Catalan Translation

 

Erster Teil

 

1ª Part

1

Coro

1

Coro [S, C, T, B]

 

Oboe I-III, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Höchsterwünschtes Freudenfest,
Das der Herr zu seinem Ruhme
Im erbauten Heiligtume
Uns vergnügt begehen lässt.
Höchsterwünschtes Freudenfest!

 

Festa grossa, amb deliri esperada,
Que el Senyor, per la seva Glòria,
En el nou santuari erigit
Ens permet celebrar amb joia.
Festa grossa, amb deliri esperada!

       

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Unendlich großer Gott, ach wende dich
Zu uns, zu dem erwähleten Geschlechte,
Und zum Gebete deiner Knechte!
Ach, lass vor dich
Durch ein inbrünstig Singen
Der Lippen Opfer bringen!
Wir weihen unsre Brust dir offenbar
Zum Dankaltar.
Du, den kein Haus, kein Tempel fasst,
Da du kein Ziel noch Grenzen hast,
Laß dir dies Haus gefällig sein, es sei dein Angesicht
Ein wahrer Gnadenstuhl, ein Freudenlicht.

 

Déu immensament gran,
Ah, gira aquests ulls teus
Vers l’electa comunitat,
Vers els precs dels teus servents!
Ah, deixa’ns,
Que amb els nostres fervents cants
Dels llavis ens en surti una ofrena!
Et consagrem, de bo, els nostres cors
A l’ara de l’agraïment.
A Tu, que no et pot abastar ni casa ni temple,
Puix no tens, ni terme ni frontera,
Vulgues trobar ací agradosa estança
I que sigui el teu rostre afable
El ver cossol de la Gràcia i llum de gaubança.

       

3

Aria B

3

Ària [Baix]

 

Oboe I, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Was des Höchsten Glanz erfüllt,
Wird in keine Nacht verhüllt,
Was des Höchsten heilges Wesen
Sich zur Wohnung auserlesen,
Wird in keine Nacht verhüllt,
Was des Höchsten Glanz erfüllt.

 

Tot allò què vessa resplendor diví,
Jamai serà velat per cap negra nit,
Tot indret que l’essència santa de Déu
Ha escollit per l’estatge seu,
Jamai serà velat per cap negra nit,
Tot allò que vessa de resplendor diví.

       

4

Recitativo S

4

Recitatiu [Soprano]

 

Continuo

   
 

Wie könnte dir, du höchstes Angesicht,
Da dein unendlich helles Licht
Bis in verborgne Gründe siehet,
Ein Haus gefällig sein?
Es schleicht sich Eitelkeit allhie an allen Enden ein.
Wo deine Herrlichkeit einziehet,
Da muss die Wohnung rein
Und dieses Gastes würdig sein.
Hier wirkt nichts Menschenkraft,
Drum lass dein Auge offenstehen
Und gnädig auf uns gehen;
So legen wir in heilger Freude dir
Die Farren und die Opfer unsrer Lieder
Vor deinem Throne nieder
Und tragen dir den Wunsch in Andacht für.

 

Com és possible, O Tu, Suprema Faç,
Que la teva infinita llum clarivident
Arriba a veure fins el més pregon,
Que una llar et pugui ser plaent?
La vanitat va de puntetes i es posa pertot.
Allí on ha d’entrar el teu esplendor,
Cal que sigui un hostalatge sant
Digne d’un hoste tan gran.
Amb això, l’home no pot, no hi té res a fer,
Doncs, tingues els teus ulls oberts,
I baixa sobre nosaltres clement;
Així amb alegria santa
Davant el teu tron et farem lliurança
Dels fruits i l’ofrena dels nostres cants
Que porten anhels i devoció, a bastança.

       

5

Aria S

5

Ària [Soprano]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Hilf, Gott, dass es uns gelingt,
Und dein Feuer in uns dringt,
Dass es auch in dieser Stunde
Wie in Esaiae Munde
Seiner Wirkung Kraft erhält
Und uns heilig vor dich stellt.

 

Ajuda’ns perquè ens en sortim, Senyor,
I que ens arrabassi el teu foc,
Per tal que també, en aquesta hora
Com en la boca d’Isaïes*
Puguem rebre tota la seva força
I essent així, ens beneficies.

     

* (Is 6,6-7) Amb el foc als llavis, Isaïes rebé el perdó.

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Heilger Geist ins Himmels Throne,
Gleicher Gott von Ewigkeit
Mit dem Vater und dem Sohne,
Der Betrübten Trost und Freud!
Allen Glauben, den ich find,
Hast du in mir angezündt,
Über mir in Gnaden walte,
Ferner deine Gnad erhalte.

 

Esperit Sant, en el tron del cel,
Idèntic i eternal Déu
Juntament amb el Pare i el Fill,
Goig, conhort, dels afligits!
Tota la fe que jo sent,
Dins meu, tu l’has abrandat,
Siguis, doncs, amb mi, clement,
Valguem tu, d’ara endavant.

 

Deine Hilfe zu mir sende,
O du edler Herzensgast!
Und das gute Werk vollende,
Das du angefangen hast.
Blas in mir das Fünklein auf,
Bis dass nach vollbrachtem Lauf
Ich den Auserwählten gleiche
Und des Glaubens Ziel erreiche.

 

Envia’m el teu consol,
O, preciós hoste del cor!
I acaba aquest bon treball,
Com feres tu el començall.
Mentre vaig fent mon camí,
Aviva la meva espurneta
Perquè a l’igual dels elegits
Per fi assoleixi la meta.

       
 

Zweiter Teil

 

2ª Part

7

Recitativo T

7

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

   
 

Ihr Heiligen, erfreuet euch,
Eilt, eilet, euren Gott zu loben:
Das Herze sei erhoben
Zu Gottes Ehrenreich,
Von dannen er auf dich,
Du heilge Wohnung, siehet
Und ein gereinigt Herz zu sich
Von dieser eitlen Erde ziehet.
Ein Stand, so billig selig heißt,
Man schaut hier Vater, Sohn und Geist.
Wohlan, ihr gotterfüllte Seelen!
Ihr werdet nun das beste Teil erwählen;
Die Welt kann euch kein Labsal geben,
Ihr könnt in Gott allein vergnügt und selig leben.

 

Vosaltres, O Sants, salteu de goig,
A lloar el vostre Déu aneu, correu:
Exalteu bé els vostres cors
Cap el gloriós Regne de Déu,
Cap a la santa estança,
On Ell té posada la seva mirada,
I s’ha fet seu, vostre cor purificat
Lluny d’aquest món clafit de vanitat.
Un indret que és del tot beneït,
En vistes del Pare, el Fill i l’Esperit.
Vinga! ànimes de Déu sadollades!
Ara ja podreu triar la millor mossada;
El món, de fruïció, no us en donarà gens,
Sols en Déu us podeu satisfer i viure de joia plens.

       

8

Aria T

8

Ària [Tenor]

 

Continuo

   
 

Des Höchsten Gegenwart allein
Kann unsrer Freuden Ursprung sein.
Vergehe, Welt, mit deiner Pracht,
In Gott ist, was uns glücklich macht!

 

Només la presència del Suprem,
Pot ser la font de nostra alegria.
Passa avall, món, amb la teva bledania,
Que sols en Déu la joia plena trobarem!

       

9

Recitativo (Duetto) B S

9

Recitatiu - Duet [Baix, Soprano)

 

Continuo

   
 

Bass:
Kann wohl ein Mensch zu Gott im Himmel steigen?

 

Baix (dubte):
És veritat, que un home pot anar al cel?

 

Sopran:
Der Glaube kann den Schöpfer zu ihm neigen.

 

Soprano (confiança):
La fe pot fer que el Creador li doni un cop de mà.

 

Bass:
Er ist oft ein zu schwaches Band.

 

Baix:
A vegades, pot ser que vagi d’un fil.

 

Sopran:
Gott führet selbst und stärkt des Glaubens Hand,
Den Fürsatz zu erreichen.

 

Soprano:
El mateix Déu guia i dóna força a la mà de la fe,
per a assolir el seu fitó.

 

Bass:
Wie aber, wenn des Fleisches Schwachheit wollte weichen?

 

Baix:
Com, doncs, es poden amainar les flaqueses de la carn?

 

Sopran:
Des Höchsten Kraft wird mächtig in den Schwachen.

 

Soprano:
El poder del Suprem reforçarà els més dèbils.

 

Bass:
Die Welt wird sie verlachen.

 

Baix:
El món se’ls en riurà.

 

Sopran:
Wer Gottes Huld besitzt, verachtet solchen Spott.

 

Soprano:
Els qui tenen l’ajuda de Déu, no fan cas dels escarns.

 

Bass:
Was wird ihr außer diesen fehlen!

 

Baix:
Fora d’això, dons, què els pot mancar!

 

Sopran:
Ihr einzger Wunsch, ihr alles ist in Gott.

 

Soprano:
Sols tenen un desig. Per ells, Déu ho és tot.

 

Bass:
Gott ist unsichtbar und entfernet:

 

Baix:
Déu és molt lluny i no el veiem:

 

Sopran:
Wohl uns, dass unser Glaube lernet,
Im Geiste seinen Gott zu schauen.

 

Soprano:
Sortosos nosaltres. Ja que la nostra fe ens ensenya
A contemplar Déu amb l’esperit.

 

Bass:
Ihr Leib hält sie gefangen.

 

Baix:
Més, sou presoners dels vostres cossos.

 

Sopran:
Des Höchsten Huld befördert ihr Verlangen,
Denn er erbaut den Ort, da man ihn herrlich schaut.

 

Soprano:
L’ajuda de Déu calma llurs apetències,
Ja que és on es pot contemplar la seva glòria.

 

Beide:
Da er den Glauben nun belohnt
Und bei uns wohnt,
Bei uns als seinen Kindern,
So kann die Welt und Sterblichkeit die Freude nicht vermindern.

 

Ambdós:
Ja que Ell ara la fe ens recompensa
I viu entre nosaltres,
Entre nosaltres, els seus fills,
El món i la mortalitat la nostra joia
no poden afeblir.

       

10

Aria (Duetto) S B

10

Ària - Duet [Soprano, Baix]

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

O wie wohl ist uns ,
Dass sich Gott ein Haus ersehn!
Schmeckt und sehet doch zugleich,
Gott sei freundlich gegen euch.
Schüttet eure Herzen aus
Hier vor Gottes Thron und Haus!

 

O, quina sort hem tingut tan gran,
Que Déu hagi escollit la seva llar!
Gusteu i al mateix temps veureu,
Que generós amb nosaltres és Déu.
Aboqueu-li els vostres cors,
Ací, a la casa de Déu, al davant del seu tron!

       

11

Recitativo B

11

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Wohlan demnach, du heilige Gemeine,
Bereite dich zur heilgen Lust!
Gott wohnt nicht nur in einer jeden Brust,
Er baut sich hier ein Haus.
Wohlan, so rüstet euch mit Geist und Gaben aus,
Dass ihm sowohl dein Herz als auch dies Haus gefalle!

 

Vinga, per això, comunitat beneïda,
Disposeu-vos plens de santa alegria!
Déu ja no viu dins dels nostres cors, només,
Ell s’ha bastit la seva llar aquí mateix.
Vinga, proveïu-vos d’esperit i d’ofrenes,
Perquè el complagui no sols el vostre cor
Sinó també, aquest sant lloc!

       

12

Choral

12

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Sprich Ja zu meinen Taten,
Hilf selbst das Beste raten;
Den Anfang, Mittl und Ende,
Ach, Herr, zum besten wende!

 

Digues que sí, a les meves accions,
Ajuda’m a saber prendre partit;
Ah, que siguin pel meu bé, Senyor,
A l’inici, a la meitat i a la fi!

 

Mit Segen mich beschütte,
Mein Herz sei deine Hütte,
Dein Wort sei meine Speise,
Bis ich gen Himmel reise!

 

Empara’m amb el teu favor,
El meu cos serà, per tu, cobricel,
La teva paraula, per mi, nutrició,
Fins que faci el meu viatge al cel!

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantatas BWV 194 & BWV 194a: Complete Recordings of BWV 194 | Recordings of Individual Movements from BWV 194 | Details of BWV 194a | Discussions: Part 1 | Part 2
BWV 194:
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | English-7 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Spanish-3
Chorale Texts:
Treuer Gott, ich muß dir klagen | Wach auf, mein Herz, und singe

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýMay 6, 2009 ý00:39:05