Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 197
Gott ist unsre Zuversicht
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 197 - Déu és la nostra esperança

Celebració: Noces

 

Original German Text

 

Catalan Translation

 

Erster Teil

 

1ª Part

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Gott ist unsre Zuversicht,
Wir vertrauen seinen Händen.
Wie er unsre Wege führt,
Wie er unser Herz regiert,
Da ist Segen aller Enden.

 

Déu és la nostra esperança,
En Ell tenim confiança.
Tal com guia el nostres camins,
Tal com mena el nostres cors,
Aquí tenim benediccions sens fi.

       

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Gott ist und bleibt der beste Sorger,
Er hält am besten Haus.
Er führet unser Tun zuweilen wunderlich,
Jedennoch fröhlich aus,
Wohin der Vorsatz nicht gedacht.
Was die Vernunft unmöglich macht,
Das füget sich.
Er hat das Glück der Kinder, die ihn lieben,
Von Jugend an in seine Hand geschrieben.

 

Déu és i perdura com el millor resguard,
Ell porta la casa a dretcient.
Sovint no ens sabem avenir, per on ens fa passar,
No hi hauríem pensat mai,
Però, és pel nostre bé.
Allò que a primera vista sembla que no pot ser,
Allò, sol passar.
Ell dóna bona sort als fills que l’estimen,
Des de la jovenesa ho porten escrit a la mà.

       

3

Aria A

3

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Schläfert allen Sorgenkummer
In den Schlummer
Kindlichen Vertrauens ein.
Gottes Augen, welche wachen
Und die unser Leitstern sein,
Werden alles selber machen.

 

Ablaniu-vos sotsobres, tots,
Amb candidesa d’infant
En una plàcida son.
Els ulls de Déu que ens estan mirant
I que són el nostre estel del nord,
Ells mateixos ja premuniran.

       

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Drum folget Gott und seinem Triebe.
Das ist die rechte Bahn.
Die führet durch Gefahr
Auch endlich in das Kanaan
Und durch von ihm geprüfte Liebe
'Auch an sein heiliges Altar
Und bindet Herz und Herz zusammen,
Herr! sei du selbst mit diesen Flammen!

 

Així doncs, seguiu a l’albir de Déu.
Que aquest és el dret camí.
El que enmig dels contratemps,
Porta fins a Canaan, per fi;
I gràcies a que ens dónes prova d’amor
Fins i tot en aquesta arca sagrada
On s’enllacen un cor i un altre cor,
Senyor, en estes flames, fes-hi estada!

       

5

Choral

5

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst,
Laß uns empfinden der Liebe Brunst,
Dass wir uns von Herzen einander lieben
Und in Fried auf einem Sinne bleiben.
Kyrie eleis!

 

Dolç Estimat, dóna’ns la teva protecció,
Fes-nos sentir del teu amor la flama,
Perquè, plegats, ens estimem de tot cor,
I en el nostre esperit la pau ablama.
Kyrie eleison!

       
 

Zweiter Teil

 

2ª Part

6

Aria B

6

Ària [Baix]

 

Oboe I, Violino I/II, Viola, Fagotto obligato, Continuo

   
 

O du angenehmes Paar,
Dir wird eitel Heil begegnen,
Gott wird dich aus Zion segnen
Und dich leiten immerdar,
O du angenehmes Paar!

 

O parella encisadora,
Tindreu venturosa estimació,
Déu us beneeix des de Sió
I us farà companyia a tothora,
O parella encisadora!

       

7

Recitativo S

7

Recitatiu [Soprano]

 

Continuo

   
 

So wie es Gott mit dir
Getreu und väterlich von Kindesbeinen an gemeint,
So will er für und für
Dein allerbester Freund
Bis an das Ende bleiben.
Und also kannst du sicher gläuben,
Er wird dir nie
Bei deiner Hände Schweiß und Müh
Kein Gutes lassen fehlen.
Wohl dir, dein Glück ist nicht zu zählen.

 

Així com Déu
T’ha sigut, paternal i fidel,
D’ençà que eres un infant,
Ell només vol seguir
Sent el teu amic més gran
Des d’ara fins a la fi.
I pots prendre per cert
A ell no li passarà mai pel cap
Que amb la suor i esforç de tes mans
Et pugui mancar mai res.
Sortós tu, puix la teva sort no té preu.

       

8

Aria S

8

Ària [Soprano]

 

Violino solo, Oboe d'amore I/II, Continuo

   
 

Vergnügen und Lust,
Gedeihen und Heil
Wird wachsen und stärken und laben.
Das Auge, die Brust
Wird ewig sein Teil
An süßer Zufriedenheit haben.

 

El gaudi i la fruïció,
La salut i la prosperitat
Creixeran i s’enfortiran i fruiran.
Els ulls, el pit, el cor
Tastaran el seu bocí cada dia,
D’aquesta dolça alegria.

       

9

Recitativo B

9

Recitatiu [Baix]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Und dieser frohe Lebenslauf
Wird bis in späte Jahre währen.
Denn Gottes Güte hat kein Ziel,
Die schenkt dir viel,
Ja mehr, als selbst das Herze kann begehren.
Verlasse dich gewiss darauf.

 

I aquesta existència feliç
Cal que segueixi molts anys.
Puix la bondat de Déu no té fi,
Obsequia sense mai acabar,
Sí, més del què el teu cor fretura.
Tingues-ho per cosa segura.

       

10

Choral

10

Coral [S, C, T, B]

 

Continuo

   
 

So wandelt froh auf Gottes Wegen,
Und was ihr tut, das tut getreu!
Verdienet eures Gottes Segen,
Denn der ist alle Morgen neu;
Denn welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

 

Ves, doncs, pels camins de Déu, content,
I tot el què facis, fes-ho lleialment!
Fes-te digne de la mercè de Déu,
La que cada matí es renovella:
Car qui en ell posa confiança
Té Déu, que mai per mai el deixa.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantatas BWV 197 & BWV 197a: Complete Recordings of BWV 197 | Recordings of Individual Movements from BWV 197 | Recordings of BWV 197a | Discussions
BWV 197:
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian | Spanish-4
Chorale Text:
Wer nur den lieben Gott läßt walten

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýMay 6, 2009 ý00:49:56