Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 201
Geschwinde, ihr wirbelnden Winde
Hebrew Translation
קנטטה 201 - מהרו, סופות-מערבולת
התחרות בין פיבוס ופאן

ארוע: ארוע של קולגיום מוזיקום
[משתתפים:
מומוס [סופרן], מרקורי [אלט], טמולוס [טנור 1], מידס [טנור 2], פיבוס [באס 1], פאן [באס 2

 

Original German Text

תרגום לעברית

 

1

Coro

[מקהלה [ס, א, ט 1, ט 2, ב 1, ב 2

1

 

Tromba I/II, Timpani, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Geschwinde,
Ihr wirbelnden Winde,
Auf einmal zusammen zur Höhle hinein!
Dass das Hin- und Widerschallen
Selbst dem Echo mag gefallen
Und den Lüften lieblich sein.

,מהרו
,סופות-מערבולת
!כולכן לתוך המערה
שההדהודים
ינעמו אפילו להד
 .ויענגו את זפירוס

 
       

2

Recitativo B.I B.II S

[רצ'יטטיב [באס 1, באס 2, סופרן

2

 

Continuo

   
 

Phoebus:
Und du bist doch so unverschämt und frei,
Mir in das Angesicht zu sagen,
Dass dein Gesang
Viel herrlicher als meiner sei?

:פיבוס
,ויש לך החוצפה והחופש
,בפני ממש לומר
ששירתך
?נהדרת יותר משלי

 
 

Pan:
Wie kannst du doch so lange fragen?
Der ganze Wald bewundert meinen Klang;
Das Nymphenchor,
Das mein von mir erfundnes Rohr
Von sieben wohlgesetzten Stufen
Zu tanzen öfters aufgerufen,
Wird dir von selbsten zugestehn:
Pan singt vor allen andern schön.

:פאן
?איך תוכל להמשיך לשאלני
;היער כולו מעריץ את צלילי
,מקהלת הפיות
,שתכופות זומנו לרקוד
על-ידי החליל שאני התקנתי
,עם שבעת-חלקיו העשויים היטב
:תאמרנה לך מרצונן
.פאן יפה מכולם שר

 
 

Phoebus:
Vor Nymphen bist du recht;
Allein, die Götter zu vergnügen,
Ist deine Flöte viel zu schlecht.

:פיבוס
;אתה מספיק עבור הפיות
,אבל, על-מנת את האלים לענג
.חלילך עלוב מדי

 
 

Pan:
Sobald mein Ton die Luft erfüllt,
So hüpfen die Berge, so tanzet das Wild,
So müssen sich die Zweige biegen,
Und unter denen Sternen
Geht ein entzücktes Springen für:
Die Vögel setzen sich zu mir
Und wollen von mir singen lernen.

:פאן
,מיד כאשר צלילי את האוויר ימלא
,ינועו ההרים, תרקודנה החיות
,חייבים הענפים לרכון
ותחת הכוכבים
:היצורים יקפצו משמחה
הצפורים תשבנה לידי
.ותרצינה שאלמדן איך לשיר

 
 

Momus:
Ei! hört mir doch den Pan,
Den großen Meistersänger, an!

:מומוס
,הי! רק האזן לפאן
!האמן-זמר הגדול

 
       

3

Aria S

[אריה [סופרן

3

 

Continuo

   
 

Patron, das macht der Wind.
Dass man prahlt und hat kein Geld,
Dass man das für Wahrheit hält,
Was nur in die Augen fällt,
Dass die Toren weise sind,
Dass das Glücke selber blind,
Patron, das macht der Wind.

:מומוס
,רעי היקרים, האשימו את הרוח
,שאתם מתרברבים וכסף אין לכם
,שאתם מאמינים לכל דבר
.אותו מזדמן לכם לראות
,שלטפשים חוכמה מייחסים
,שהמזל עצמו עיוור
.רעי היקרים, האשימו את הרוח

 
       

4

Recitativo A B.I B.II

[רצ'יטטיב [אלט, באס 1, באס 2

4

 

Continuo

   
 

Mercurius:
Was braucht ihr euch zu zanken?
Ihr weichet doch einander nicht.
Nach meinen wenigen Gedanken,
So wähle sich ein jeder einen Mann,
Der zwischen euch das Urteil spricht;
Laßt sehn, wer fällt euch ein?

:מרקורי
?מדוע חייבים אתם לריב

.לא תוותרו איש לרעהו
,לעניות דעתי
,כל אחד מכם ייטיב לבחור אדם
;שיחליט בין שניכם
?הבה נראה, מי עולה בדעתכם

 
 

Phoebus:
Der Tmolus soll mein Richter sein,

:פיבוס
,טמולוס יהיה שופטי

 
 

Pan:
Und Midas sei auf meiner Seite.

:פאן
.ומידס יהיה שלי

 
 

Mercurius:
So tretet her, ihr lieben Leute,
Hört alles fleißig an
Und merket, wer das Beste kann!

:מרקורי
,אז פסעו קדימה, אנשים טובים
האזינו בקפידה לכל דבר
!והבחינו, מי יותר מוכשר

 
       

5

Aria B.I

[אריה [באס 1

5

 

Flauto traverso I, Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola con sordino, Continuo

 

Phoebus:
Mit Verlangen
Drück ich deine zarten Wangen,
Holder, schöner Hyazinth.
Und dein' Augen küss ich gerne,
Weil sie meine Morgensterne
Und der Seele Sonne sind.

:פיבוס
בכמיהה
,אוחז בלחייך הענוגות
,היקינטוס החמוד, היפה
,ואוהב לנשק את עיניך
כי הן לי כוכבי הבוקר
.ושמש נשמתי

 
       

6

Recitativo S B.II

[רצ'יטטיב [סופרן, באס 2

6

 

Continuo

   
 

Momus:
Pan, rücke deine Kehle nun
In wohlgestimmte Falten!

:מומוס
פאן, הגיעה העת
!לכוון את מיתרי קולך

 
 

Pan:
Ich will mein Bestes tun
Und mich noch herrlicher als Phoebus halten.

:פאן
אעשה כמיטב יכולתי
.ואשיר נהדר יותר מפיבוס

 
       

7

Aria B.II

[אריה [באס 2

7

 

Violino I/II, Continuo

   
 

Pan:
Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz.
Wenn der Ton zu mühsam klingt
Und der Mund gebunden singt,
So erweckt es keinen Scherz.

:פאן
!לריקוד, לכירכר מה יפזז הלב
אם הצליל יופק לאה
,וכבול ישיר הפה
לבדח לא יוכל.
1

 
       

8

Recitativo A T.I

[רצ'יטטיב [אלט,טנור 1

8

 

Continuo

   
 

Mercurius:
Nunmehro Richter her!

:מרקורי
!בואו שופטים לכאן

 
 

Tmolus:
Das Urteil fällt mir gar nicht schwer;
Die Wahrheit wird es selber sagen,
Dass Phoebus hier den Preis davongetragen.
Pan singet vor dem Wald,
Die Nymphen kann er wohl ergötzen;
Jedoch, so schön als Phoebus' Klang erschallt,
Ist seine Flöte nicht zu schätzen.

:טמולוס
;הפסיקה אינה קשה
האמת ברורה-מאליה
.שפיבוס זכה בפרס
,פאן שר ליער
;את הפיות יכול הוא לענג
,אבל, כה יפה צלילו של פיבוס נשמע
.שחלילו אינו בר-השוואה

 
       

9

Aria T.I

[אריה [טנור 1

9

 

Oboe d'amore I, Continuo

   
 

Tmolus:
Phoebus, deine Melodei
Hat die Anmut selbst geboren.
Aber wer die Kunst versteht,
Wie dein Ton verwundernd geht,
Wird dabei aus sich verloren.

:טמולוס
פיבוס, מנגינתך
.מאהבה נולדה
,אבל מי שאמנות מבין
,כמה צלילך מופלא
.לידך ישקוט

 
       

10

Recitativo B.II T.II

[רצ'יטטיב [באס 2, טנור 2

10

 

Continuo

   
 

Pan:
Komm, Midas, sage du nun an,
Was ich getan!

:פאן
,בוא, מידס, ואמור לנו עתה
!איך הייתי

 
 

Mydias:
Ach, Pan! wie hast du mich gestärkt,
Dein Lied hat mir so wohl geklungen,
Dass ich es mir auf einmal gleich gemerkt.
Nun geh ich hier im Grünen auf und nieder
Und lern es denen Bäumen wieder.
Der Phoebus macht es gar zu bunt,
Allein, dein allerliebster Mund
Sang leicht und ungezwungen.

:מידס
,אה, פאן! מה נעמת לי מאד
,נעם שירך, עת שמעתיך
.קל היה אותו לקלוט
,שירו של פיבוס מסובך
.אך טבעי מאד וצח
וקל כל היוצא מפיך.
1

 
       

11

Aria T.II

[אריה [טנור 2

11

 

Violino I/II all' unisono, Continuo

   
 

Mydias:
Pan ist Meister, lasst ihn gehn!
Phoebus hat das Spiel verloren,
Denn nach meinen beiden Ohren
Singt er unvergleichlich schön.

:מידס
,פאן הוא אלוף, תן לו ללכת
,פיבוס הפסיד בתחרות
כי לאזני
.שירתו של פאן אין-כמוה ליופי

 
       

12

Recitativo S A T.I B.I T.II B.II

[רצ'יטטיב [ס, א, ט 1, ב 1, ט 2, ב 2

12

 

Continuo

   
 

Momus:
Wie, Midas, bist du toll?

:מומוס
?מה, מידס, האם אתה מטורף

 
 

Mercurius:
Wer hat dir den Verstand verrückt?

:מרקורי
?מי גזל ממך את תבונתך

 
 

Tmolus:
Das dacht ich wohl, dass du so ungeschickt!

:טמולוס
!תמיד חשבתי, כמה הינך לא-יוצלח

 
 

Phoebus:
Sprich, was ich mit dir machen soll?
Verkehr ich dich in Raben,
Soll ich dich schinden oder schaben?

:פיבוס
?אמור נא לי, מה עלי לעשות אתך
?האם עלי להפכך לעורב
?האם להפשיטך? האם לפשוט-עורך

 
 

Mydias:
Ach! plaget mich doch nicht so sehre,
Es fiel mir ja
Also in mein Gehöre.

:מידס
,אה! חדל לענותני כך
זה רק שכך
.לאזני נשמע

 
 

Phoebus:
Sieh da,
So sollst du Eselsohren haben!

:פיבוס
,אם כך
!חייבות אזני חמור להיות לך

 
 

Mercurius:
Das ist der Lohn
Der tollen Ehrbegierigkeit.

:מרקורי
זהו הגמול
.לשאפתנות מטורפת

 
 

Pan:
Ei! warum hast du diesen Streit
Auf leichte Schultern übernommen?

:פאן
אבל מדוע ריב זה
?כה בקלות תיקח

 
 

Mydias:
Wie ist mir die Kommission
So schlecht bekommen!

:מידס
זו הוועדה
!לכה מרושעת הפכה

 
       

13

Aria A

[אריה [אלט

13

 

Flauto traverso I/II, Continuo

   
 

Mercurius:
Aufgeblasne Hitze,
Aber wenig Grütze
Kriegt die Schellenmütze
Endlich aufgesetzt.
Wer das Schien nicht versteht
Und doch an das Ruder geht,
Ertrinket mit Schaden und Schanden zuletzt.

:מרקורי
להט שופע
ללא הרבה תבונה
יחבוש את כובע השוטה
.בסופו של דבר
אם אינך יודע לנווט
,לשלוט על ההגה
.תסיים בקרקעית הים

 
       

14

Recitativo S

[רצ'יטטיב [סופרן

14

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Momus:
Du guter Midas, geh nun hin
Und lege dich in deinem Walde nieder,
Doch tröste dich in deinem Sinn,
Du hast noch mehr dergleichen Brüder.
Der Unverstand und Unvernunft
Will jetzt der Weisheit Nachbar sein,
Man urteilt in den Tag hinein,
Und die so tun,
Gehören all in deine Zunft.
Ergreife, Phoebus, nun
Die Leier wieder,
Es ist nichts lieblicher
Als deine Lieder.

:מומוס
מידס יקירי, רוץ עתה
,ושכב ביערך
,אך נחם עצמך במחשבה
.שישנם עוד רבים כמותך
טפשות והעדר שיפוט
,טוענים עתה שהם שכני החוכמה
,אנשים שופטים ללא מחשבה
,ואלו שכך עושים
.משתייכים כולם לאגודתך
,קח נא, פיבוס
,שוב את הלירה לידיך
אין דבר נעים יותר
.משיריך

 
       

15

Coro

[מקהלה [ס, א, ט 1, ט 2, ב 1, ב 2

 
 

Tromba I-III, Timpani, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Labt das Herz, ihr holden Saiten,
Stimmet Kunst und Anmut an!
Laßt euch meistern, lasst euch höhnen,
Sind doch euren süßen Tönen
Selbst die Götter zugetan.

,עוררו הלב, מיתרים חיננים
!נגנו באמנות ובקסם
,בין אם תגונו, בין אם תולעגו
צליליכם המתוקים
.אהובים על האלים עצמם

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (March 2003)

(תרגם לעברית: אריה אורון (מרץ 2003

   

מתוך תרגומו לעברית של יצחק הירשברג
(לספרו של אלברט שווייצר 'יוהאן סבסטיאן באך' (1958

1

       
   

ׁהדמויות המופיעות או מוזכרות (לפי א"ב

הד = פיה (נימפה) שב-'מטמורפוזות' של אובידיוס מתאהבת בנרקיס וחוזרת על המילים האחרונות שהוא אומר
היקינטוס = בנם של אמיקלס ודיומדה, ואהוב על-ידי אפולו וזפירוס גם-יחד. היקינטוס השיב לאפולו אהבה, וזפירוס היה כה מרוגז, שזרק את הטבעת, שאפולו נתן להיקינטוס במשחק, על ראשו של האחרון. היקינטוס נהרג מיד, ודעתו של אפולו כה נטרפה, שהפך את דמו של היקינטוס לפרח ואת גופו הניח בין הכוכבים
זפיר = הרוח המערבית
טמולוס = הר לידיה, שממנו יוצר נהר פקטולוס. גם שמו של שופט מוסיקה בתחרות בין פיבוס ופאן ב-'מטמורפוזות' של אובידיוס
מומוס = האנשה של הביקורתיות. הוא מצא פגם אפילו בוונוס, מבחין שרעש כף רגלה קולני מדי, ולכן בלתי-הולם את אלת היופי
מידס = מלך פריגיה
מרקורי = בנם של יופיטר ומאיה, בתו של אטלס. שליח האלים, פטרון הנוסעים והרועים, אל הגנבים, הכייסים והסחורות. מיוחסת לו המצאת הלירה בת שבעת-המיתרים. האל החוסה של לייפציג, עיר החליפין והבנקאות
פאן = בנם של יופיטר וקליסטו. אל הרועים
פיבוס = השם שניתן לאפולו, או השמש. ביוונית = ברק, זוהר

Contributed by Aryeh Oron (March 2003)

Cantata BWV 201: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch | English-1 | English-3 | French-4 | Hebrew-1 | Italian | Portuguese-2 | Spanish-3

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:14