Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 205
Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft
Der zufriedengestellte Aeolus
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 205 - Trenqueu, trossegeu, enderroqueu l’avenc
El déu Èol complagut

Celebració: Homenatge al Dr. August Friedrich Müller

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Corno I/II, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Chor der Winde:
Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft,
Die unserm Wüten Grenze gibt!
Durchbrechet die Luft,
Dass selber die Sonne zur Finsternis werde,
Durchschneidet die Fluten, durchwühlet die Erde,
Dass sich der Himmel selbst betrübt!

 

Cor dels vents:
Trenqueu, trossegeu, enderroqueu l’avenc,
Qui aturarà el nostre furor!
Esquinceu l’atmosfera,
Fins que s’eclipsi el sol,
Que s’assequin les marees, que tremoli la terra,
Fins i tot el cel, es desfarà en plors!

    

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Tromba I-III, Timpani, Corno I/II, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Aeolus:
Ja! ja!
Die Stunden sind nunmehro nah,
Dass ich euch treuen Untertanen
Den Weg aus eurer Einsamkeit
Nach bald geschlossner Sommerszeit
Zur Freiheit werde bahnen.
Ich geb euch Macht,
Vom Abend bis zum Morgen,
Vom Mittag bis zur Mitternacht
Mit eurer Wut zu rasen,
Die Blumen, Blätter, Klee
Mit Kälte, Frost und Schnee
Entsetzlich anzublasen.
Ich geb euch Macht,
Die Zedern umzuschmeißen
Und Bergegipfel aufzureißen.
Ich geb euch Macht,
Die ungestümen Meeresfluten
Durch euren Nachdruck zu erhöhn,
Dass das Gestirne wird vermuten,
Ihr Feuer soll durch euch erlöschend untergehn.

 

Èol:
Sí! Sí!
Ja és aprop, l’hora és arribada,
Que vosaltres, vassalls meus,
Ara que l’estiu ja s’acaba
Us faci nets d'ensopiment
I us meni vers la llibertat.
Jo us proveiré de revolada
Des de bon matí fins a la nit
Del migdia fins la vesprada;
Amb el vostre rabent delit,
Les flors, l’herbei i la fullaraca
Seran nyaufats i revestits
De gel, de neu i de glaçades.
També us donaré el poder,
Fins els cedres poder abatre
I esmorrellar les muntanyes.
També us donaré poder,
Per alçar arruixades onades
Amb un embat tan ponent,
Que fins mudaran de color els astres,
Gelosos que els sufoqui llur foc.

    

3

Aria B

3

Ària [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Aeolus:
Wie will ich lustig lachen,
Wenn alles durcheinandergeht!
Wenn selbst der Fels nicht sicher steht
Und wenn die Dächer krachen,
So will ich lustig lachen!

 

Èol:
Quin tip de riure que em faré,
Quan arribi tot aquest guirigall!
Quan no s’aguanti dret cap penyal
I quan les taulades saltin de soca-rel,
Quin tip de riure que em faré!

    

4

Recitativo T

4

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Zephyrus:
Gefürcht'ter Aeolus,
Dem ich im Schoße sonsten liege
Und deine Ruh vergnüge,
Laß deinen harten Schluss
Mich doch nicht allzufrüh erschrecken;
Verziehe, lass in dir,
Aus Gunst zu mir,
Ein Mitleid noch erwecken!

 

Zèfir:
Temible Èol,
A la teva falda solc prendre alè
I on jo reposo cofoi,
Frena el teu embat poderós
No em donis suara espavent;
No m'ho facis això
Fes-ho, per favor
Mira de ser benvolent!

    

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Viola, Viola da gamba, Continuo

  
 

Zephyrus:
Frische Schatten, meine Freude,
Sehet, wie ich schmerzlich scheide,
Kommt, bedauret meine Schmach!
Windet euch, verwaisten Zweige,
Ach! ich schweige,
Sehet mir nur jammernd nach!

 

Zèfir:
Fresques ombres, la meva joia,
Mireu com me’n vaig contrit,
Veniu, planyeu mon deshonor!
Ajupiu-vos orfes braçades,
Ai las, ja no tinc paraules,
Sols mireu-me amb compassió!

    

6

Recitativo B

6

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Aeolus:
Beinahe wirst du mich bewegen.
Wie? seh ich nicht Pomona hier
Und, wo mir recht, die Pallas auch bei ihr?
Sagt, Werte, sagt, was fordert ihr von mir?
Euch ist gewiss sehr viel daran gelegen.

 

Èol:
Gairebé el cor m’has tocat.
Ei? Oi que és na Pomona que ve cap ací
I l’acompanya Pal·las, si no vaig errat?
Dieu, estimades, dieu, què voleu de mi?
Pel què sembla, és quelcom important.

    

7

Aria A

7

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore, Continuo

  
 

Pomona:
Können nicht die roten Wangen,
Womit meine Früchte prangen,
Dein ergrimmtes Herze fangen,
Ach, so sage, kannst du sehn,
Wie die Blätter von den Zweigen
Sich betrübt zur Erde beugen,
Um ihr Elend abzuneigen,
Das an ihnen soll geschehn.

 

Pomona:
Si aquestes galtes de color rosa,
Que les meves fruites exposen,
No poden colpir el teu cor mesell,
Ah, digues, no has vist potser,
Que les fulles de l’arbreda
Esmorteïdes s'ajoquen cap a terra,
Puix, ja veuen el moment atziac,
Que els caurà al damunt aviat.

    

8

Recitativo A S

8

Recitatiu [Contralt, Soprano]

 

Continuo

  
 

Pomona:
So willst du, grimmger Aeolus,
Gleich wie ein Fels und Stein
Bei meinen Bitten sein?

 

Pomona (Contralt):
Terrible Èol, és que potser,
Et vols fer fort com roca i esquei
Davant els meus precs?

 

Pallas:
Wohlan! ich will und muss
Auch meine Seufzer wagen,
Vielleicht wird mir,
Was er, Pomona, dir
Stillschweigend abgeschlagen,
Von ihm gewährt.

 

Pal·las (Soprano):
Molt bé! Caldrà, doncs, posar-lo a prova
Fent servir els meus sospirs.
Qui sap si així podré aconseguir
El què a tu, Pomona,
Sense dir mot, ni obrir boca,
Sembla t’ha volgut negar.

 

Pallas, Pomona:
Wohl! wenn er gegen {mich,dich} sich gütiger erklärt.

 

Pal·las (Soprano) / Pomona (Contralt):
Entesos! A veure si amb (mi / tu) és més generós.

    

9

Aria S

9

Ària [Soprano]

 

Violino solo, Continuo

  
 

Pallas:
Angenehmer Zephyrus,
Dein von Bisam reicher Kuss
Und dein lauschend Kühlen
Soll auf meinen Höhen spielen.
Großer König Aeolus,
Sage doch dem Zephyrus,
Dass sein bisamreicher Kuss
Und sein lauschend Kühlen
Soll auf meinen Höhen spielen.

 

Pal·las:
Zèfir encisador,
El teu bes com el xarop
Del teu refrescant oreig
Vé al meu costat juganer.
Èol, sobirà grandiós,
Vés i digues-li a Zèfir,
Que torni al meu costat
Amb el seu bes tan melós
I el seu oreig refrescant.

    

10

Recitativo S B

10

Recitatiu [Soprano, Baix]

 

Flauto traverso I/II, Continuo

  
 

Pallas:
Mein Aeolus,
Acht störe nicht die Fröhlichkeiten,
Weil meiner Musen Helikon
Ein Fest, ein' angenehme Feier
Auf seinen Gipfeln angestellt.

 

Pal·las (Soprano):
Èol meu,
Ah! No ens aigualeixis la festa,
Puix les meves Muses de l’Elicó
Dalt dels cims ja tenen llesta
Una molt plaent celebració.

 

Aeolus:
So sage mir:
Warum dann dir
Besonders dieser Tag so teuer,
So wert und heilig fällt?
O Nachteil und Verdruss!
Soll ich denn eines Weibes Willen
In meinem Regiment erfüllen?

 

Èol (Baix):
A veure, em vols dir:
Perquè aquest dia, de precís,
Et sembla tan preuat,
Tant valuós i sagrat?
O, quin afront i quina deshonra!
Cal que jo em blegui a unes dones,
De què em serveix ma potestat?

 

Pallas:
Mein Müller, mein August,
Der Pierinnen Freud und Lust

 

Pal·las (Soprano):
El meu Müller, el meu August,
De les Pièrides goig i deler.

 

Aeolus:
Dein Müller, dein August!

 

Èol (Baix):
El teu Müller, el teu August!

 

Pallas:
Und mein geliebter Sohn,

 

Pal·las (Soprano)
I també el meu fill benvolgut,

 

Aeolus:
Dein Müller, dein August!

 

Èol (Baix):
El teu Müller, el teu August!

 

Pallas:
Erlebet die vergnügten Zeiten,
Da ihm die Ewigkeit
Sein weiser Name prophezeit.

 

Pal·las (Soprano):
Gaudirem d'abellidors moments,
Puix vaticina l’etern àugur,
Aquest savi eminent.

 

Aeolus:
Dein Müller! dein August!
Der Pierinnen Freud und Lust
Und dein geliebter Sohn,
Erlebet die vergnügten Zeiten,
Da ihm die Ewigkeit
Sein weiser Name prophezeit:
Wohlan! ich lasse mich bezwingen,
Euer Wunsch soll euch gelingen.

 

Èol (Baix):
El teu Müller, el teu August!
De les Pièrides goig i plaer,
I el teu fill benvolgut,
Gaudireu d’abellidors moments,
Puix vaticina l’etern àugur
Aquest savi eminent:
Doncs bé! m’has convençut,
Que es compleixi el teu deler.

    

11

Aria B

11

Ària [Baix]

 

Tromba I-III, Timpani, Corno I/II, Continuo

  
 

Aeolus:
Zurücke, zurücke, geflügelten Winde,
Besänftiget euch;
Doch wehet ihr gleich,
So weht doch itzund nur gelinde!

 

Èol:
Amolleu, amolleu, vents voladors,
Encalmeu-vos ja del tot;
I si encare us plau fer vent,
Aleshores, feu-ho bufant suaument!

    

12

Recitativo S A T

12

Recitatiu [Soprano, Contralt, Tenor]

 

Continuo

  
 

Pallas:
WaLust!

 

Pal·las (Soprano):
Quin plaer!

 

Pomona:
Was Freude!

 

Pomona (Contralt):
Quina joia!

 

Zephyrus:
Welch Vergnügen!

 

Zèfir (Tenor):
Quina felicitat!

 

Alle:
Entstehet in der Brust,
Dass sich nach unsrer Lust
Die Wünsche müssen fügen.

 

Tots tres (Pal·las, Pomona, Zèfir):
Enardeix els nostres pits,
Puix que en bona hora veiem
Acomplert el nostre desig.

 

Zephyrus:
So kann ich mich bei grünen Zweigen
Noch fernerhin vergnügt bezeigen.

 

Zèfir (Baix):
Així posaré encare el meu alè
Sobre els verds fullatges.

 

Pomona:
So seh ich mein Ergötzen
An meinen reifen Schätzen.

 

Pomona (Contralt):
Així delitosa contemplaré
Les meves joies assaonades.

 

Pallas:
So richt ich in vergnügter Ruh
Meines Augusts Lustmahl zu.

 

Pal·las (Soprano):
Així plena de feliç serenor
Pararé la festa al meu August.

 

Pomona, Zephyrus:
Wir sind zu deiner Fröhlichkeit
Mit gleicher Lust bereit.

 

Pomona, Zèfir (Contralt, Tenor):
Nosaltres amb el teu mateix goig
Ens hi posem de bon grat a punt.

    

13

Aria (Duetto) A T

13

Ària (Duet) [Contralt, Tenor]

 

Flauto traverso I/II all' unisono, Continuo

  
 

Pomona:
Zweig und Äste
Zollen dir zu deinem Feste
Ihrer Gaben Überfluss.

 

Pomona (Contralt):
Per a celebrar la teva festa
Les branques i les ramades
T’ofrenen llurs fruits a balquena.

 

Zephyrus:
Und mein Scherzen soll und muss,
Deinen August zu verehren,
Dieses Tages Lust vermehren.

 

Zèfir (Tenor):
I jo, potser hi posi un pols de xerinola,
Com a esgambi al teu August,
Per que sigui la festa més grossa.

 

Pomona,Zephyrus:
Ich bringe {die Früchte, mein Lispeln} mit Freuden herbei,

 

Pomona, Zèfir:
Jo hi posaré les meves fruites / el meu oreig
Amb molt de gust.

Pomona,Zephyrus:
Dass alles zum Scherzen vollkommener sei.

Ambdós (Pomona, Zèfir):
Tot serà de primera per a passar-s’ho bé.

    

14

Recitativo S

14

Recitatiu [Soprano]

 

Continuo

  
 

Pallas:
Ja, ja! ich lad euch selbst zu dieser Feier ein:
Erhebet euch zu meinen Spitzen,
Wo schon die Musen freudig sein
Und ganz entbrannt vor Eifer sitzen.
Auf! lasset uns, indem wir eilen,
Die Luft mit frohen Wünschen teilen!

 

Pal·las:
Sí. sí! jo us convido a aquesta festa:
Enfileu-vos a les meves serralades,
Allí on les Muses fan gran xalesta
Allí esperen ben apassionades.
Apa! Veniu, anem-hi corrents,
Omplim l’aire d’acontentament!

    

15

Coro

15

Cor [S, C, T, B] - Pal·las, Pomona, Zèfir, Èol

 

Tromba I-III, Timpani, Corno I/II, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Vivat August, August vivat,
Sei beglückt, gelehrter Mann!
Dein Vergnügen müsse blühen,
Dass dein Lehren, dein Bemühen
Möge solche Pflanzen ziehen,
Womit ein Land sich einstens schmücken kann.

 

Visca August, visca August!
Que siguis feliç, savi eminent!
Que floreixi la teva mestria,
Perquè amb el teu esforç, i ensenyament
Puguem veure les teves flors que un dia
Siguin d’aquesta terra el seu ornament.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (May 2009)

Cantatas BWV 205 & BWV 205a: Details & Complete Recordings of BWV 205 | Recordings of Individual Movements from BWV 205 | Details of BWV 205a | Discussions: Part 1 | Part 2
BWV 205: Text:
German-1 | German-6 | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-4 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Italian | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:18