Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 21
Ich hatte viel Bekümmernis
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 21 - Jo tenia molta aflicció

Celebració: 3er. Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

 

Erster Teil

 

Primera Part

1

Sinfonia

 

Simfonia

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

    

2

Coro

2

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen;
aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.

 

Tenia molta aflicció dins el meu cor;
però el teu consol ha alleujat la meva ànima.

    

3

Aria S

3

Ària [Soprano]

 

Oboe, Organo e Continuo

 

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz.

 

Sospirs, llàgrimes, aflicció, dissort,
sotsobre angoixant, temença i mort,
roseguen el meu cor oprimit,
em sento apesarat, afligit.

    

4

Recitativo T

4

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 

Wie hast du dich, mein Gott,
In meiner Not,
In meiner Furcht und Zagen
Denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
Von denen, die dir sind
Mit Bund und Treu verwandt?
Da warest meine Lust
Und bist mir grausam worden;
Ich suche dich an allen Orten,
Ich ruf und schrei dir nach,
Allein mein Weh und Ach!
Scheint itzt, als sei es dir ganz unbewusst.

 

Com has pogut, Déu meu,
en la meva misèria,
en el meu temor i en la meva basarda,
girar-me del tot l’esquena?
Ah! Ja no coneixes el teu fill?
Ah! Ja no sents la complanta,
d’aquells que amb tu esdevenen,
per la fe i la unió, germans?
Tu que eres la meva joia,
t’has tornat per a mi cruel;
et busco per tot arreu,
et clamo i et crido a plena veu,
dels meus ais i uis!
em sembla que ara, no en fas ni cas.

    

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 

Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.
Sturm und Wellen mich versehren,
Und dies trübsalsvolle Meer
Will mir Geist und Leben schwächen,
Mast und Anker wollen brechen,
Hier versink ich in den Grund,
Dort seh ins der Hölle Schlund.

 

Torrents de llàgrimes salades,
dolls que s’escolen sens parar.
Tempestes i onades m’endogalen,
i aquesta mar plena d’afliccions,
volen afrevolir-me vida i ànima,
l’arbre i l’àncora aviat es rompran,
aquí, no faig més que enfonsar-me,
allà, de l’infern veig l’engorjat.

    

6

Coro

6

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.

 

Què t’entristeix, ànima meva,
i perquè contra mi et desassossegues?
Confia en Déu; li’n donaré gràcies sense parar,
car Ell em sosté, m’ajuda i és el meu Déu.

    
 

Zweiter Teil

 

Segona Part

7

Recitativo (Dialog) S B - Seele (S), Jesus (B)

7

Recitatiu [Soprano = Ànima , Baix = Jesús]

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 

Sopran:
Ach Jesu, meine Ruh,
Mein Licht, wo bleibest du?

 

Ànima:
O, Jesús, la meva pau,
la meva llum, on ets?

 

Bass:
O Seele sieh! Ich bin bei dir

 

Jesús:
O, ànima, mira’m! estic al teu costat.

 

Sopran:
Bei mir?
Hier ist ja lauter Nacht.

 

Ànima:
Al meu costat?
Ací sols hi ha negra nit.

 

Bass:
Ich bin dein treuer Freund,
Der auch im Dunkeln wacht,
Wo lauter Schalken seind.

 

Jesús:
Jo sóc ton fidel amic,
que també vigila en la foscor,
on només hi ha brivalls.

 

Sopran:
Brich doch mit deinem Glanz
und Licht des Trostes ein.

 

Ànima:
Mostra’t, doncs, amb la teva resplendor
i la llum del consol.

 

Bass:
Die Stunde kömmet schon,
Da deines Kampfes Kron'
Dir wird ein süßes Labsal sein.

 

Jesús:
Arriba, ja l’hora,
en què la corona del teu esforç,
serà per tu dolça fruïció.

    

8

Aria (Duetto) S B - Seele (S), Jesus (B)

8

Duet [Soprano = Ànima, Baix = Jesús]

 

Organo e Continuo

 

Sopran:
Komm, mein Jesu, und erquicke,

 

Ànima:
Vine, Jesús meu, consola’m

 

Bass:
Ja, ich komme und erquicke

 

Jesús:
Sí, ja vinc i et consolo

 

Sopran:
Und erfreu mit deinem Blicke.

 

Ànima:
I solaça’m amb la teva mirada

 

Bass:
Dich mit meinem Gnadenblicker,

 

Jesús:
Amb la meva mirada redemptora.

 

Sopran:
Diese Seele,

 

Ànima:
Aquesta ànima,

 

Bass:
Deine Seele,

 

Jesús:
La teva ànima

 

Sopran:
Die soll sterben,

 

Ànima:
Que ha de morir

 

Bass:
Die soll leben,

 

Jesús:
Que ha viure

 

Sopran:
Und nicht leben

 

Ànima:
No pas viure

 

Bass:
Und nicht sterben

 

Jesús:
No pas morir

 

Sopran:
Und in ihrer Unglückshöhle

 

Ànima:
En aquest catau d’infortunis

 

Bass:
Hier aus dieser wunden Höhle

 

Jesús:
Fora d’aquesta cova d’aflicció

 

Sopran:
Ganz verderben?

 

Ànima:
Tot defalleix.

 

Bass:
Sollst du erben

 

Jesús:
Tu heretaràs.

 

Sopran:
Ich muss stets in Kummer schweben,

 

Ànima:
Sempre vaig arrossegant misèria,

 

Bass:
Heil! durch diesen Saft der Reben,

 

Jesús:
Salvació! Gràcies a aquest fruit de la vinya!

 

Sopran:
Ja, ach ja, ich bin verloren!

 

Ànima:
Sí, oh sí, estic perduda!

 

Bass:
Nein, ach nein, du bist erkoren!

 

Jesús:
No, o no, tu ets dels escollits!

 

Sopran:
Nein, ach nein, du hassest mich!

 

Ànima:
No, ah no, Tu m’odies!

 

Bass:
Ja, ach ja, ich liebe dich!

 

Jesús:
Sí, o sí, jo t’estimo!

 

Sopran:
Ach, Jesu, durchsüße mir Seele
und Herze,

 

Ànima:
Ah, Jesús, endolceix la meva ànima
i el meu cor!

 

Bass:
Entweichet, ihr Sorgen,
verschwinde, du Schmerze!

 

Jesús:
Fugiu, angunies,
desapareixeu dolors!

 

Sopran:
Komm, mein Jesus, und erquicke

 

Ànima:
Vine, Jesús meu, consola’m

 

Bass:
Ja, ich komme und erquicke

 

Jesús:
Sí, ja vinc i et consolo

 

Sopran:
Mit deinem Gnadenblicke!

 

Ànima:
Amb la teva mirada redemptora!

 

Bass:
Dich mit meinem Gnadenblicke

 

Jesús:
Amb la meva mirada redemptora.

    

9

Coro con Choral

9

Cor [S, C, T, B] + Soprano, Contralt, Tenor, Baix

 

Oboe, Violino I e Trombone I all' unisono, Violino II e Trombone II all' unisono, Viola e Trombone III all' unisono, Fagotto e Trombone IV all' unisono, Organo e Continuo

 

Coro:
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele,
denn der Herr tut dir Guts.

 

Cor:
Ara, alegra’t de bell nou, ànima meva,
que el Senyor et vol bé.

 

Tenor:
Was helfen uns die schweren Sorgen,
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen
Beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Nur größer durch die Traurigkeit.

 

Tenor:
De què ens serveixen els agres consirs,
de què ens serveixen els ais i uis?
De què ens serveix que cada matí,
ens amoïnem per la nostra mala sort?
Sols fem que la nostra creu i el nostre sofrir,
engrandeixin la nostra tristor.

 

Sopran:
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
Dass du von Gott verlassen seist,
Und dass Gott der im Schoße sitze,
Der sich mit stetem Glücke speist.
Die folgend Zeit verändert viel
Und setzet jeglichem sein Ziel.

 

Soprano:
No pensis a donar-te mal cor,
per si Déu et deixarà de la mà,
puix, qui en la seva falda s’aixopluga,
es nodrirà per sempre de felicitat.
El curs del temps canvia les coses,
i té a cadascú el destí assenyalat.

    

10

Aria T

10

Ària [Tenor]

 

Organo e Continuo

 

Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze,
Entweiche nun, Kummer,
verschwinde, du Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein,
Es wird nun mein Ächzen
ein Jauchzen mir sein!
Es brennet und sammet die reineste Kerze
Der Liebe, des Trostes in Seele und Brust,
Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust.

 

Alegra’t ànima, alegra’t cor,
esfuma’t sotsobre, fuig desconsol!
Llàgrimes, mudeu-vos en vi transparent,
ara els meus gemecs, són crits d’alegria!
Ara crema i s’ablama la més pura flama,
d’amor i consol dins mon pit i ànima,
car Jesús amb cèlica joia, m’aviva.

    

11

Coro

11

Cor [S, C, T, B] + Soprano, Contralt, Tenor, Baix

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 

Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen
Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke
und Ehre und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt
sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen, Alleluja!

 

L’anyell degollat és digne de rebre el poder,
la riquesa, la saviesa, la força, l’honor, la glòria i la lloança.
Lloança, honor, glòria i sobirania
siguin per Nostre Senyor pels sdels segles.
Amen, Al·leluia!

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, January 2014)

Cantata BWV 21: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6
Text:
German-1 | German-2 | German-6 (1) | German-6 (2) | German-6 (3) | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-1 | Dutch-3 | English-1 | English-2 | English-3I | English-3P | English-5 | English-6 | English-7 | English-7 | English-10 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-2 | Hebrew-3 | Hebrew-4 | Indonesian-1 | Italian-1 | Italian-6 | Portuguese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
Wer nur den lieben Gott läßt walten

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:36