Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 28
Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 28 - Lloat sia Déu, l’any ja s’acaba

Celebració: Diumenge després de Nadal

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Aria S

1

Ària [Soprano]

 

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende,
Das neue rücket schon heran.
Gedenke, meine Seele, dran,
Wieviel dir deines Gottes Hände
Im alten Jahre Guts getan!
Stimm ihm ein frohes Danklied an;
So wird er ferner dein gedenken
Und mehr zum neuen Jahre schenken.

 

Lloat sia Déu! l’any ja s’acaba,
el nou, ja el tenim a prop.
Pensa, ànima meva, en tot allò,
que t’han donat les mans de Déu,
aquest any passat!
Dreça-li, un cant joiós d’agraïment;
així, d’ara endavant pensarà en tu,
per a donar-te més l’any vinent.

       

2

Coro

2

Coral [S, C, T, B]

 

Cornetto e Oboe I e Violino I col Soprano, Trombone I e Oboe II e Violino II coll'Alto, Trombone II e Taille e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

 

Nun lob, mein Seel, den Herren,
Was in mir ist, den Namen sein!
Sein Wohltat tut er mehren,
Vergiß es nicht, o Herze mein!
Hat dir dein Sünd vergeben
Und heilt dein Schwachheit groß,
Errett' dein armes Leben,
Nimmt dich in seinen Schoß.
Mit reichem Trost beschüttet,
Verjüngt, dem Adler gleich.
Der Kön'g schafft Recht, behütet,
Die leid'n in seinem Reich.

 

Ara, lloa el Senyor, ànima meva,
el que tinc, és en nom seu!
Ell acreix sa benvolença,
no te n’oblidis, cor meu!
Pels teus pecats té clemència,
I cura ta flaquesa greu,
la teva pobra vida allibera,
al seu si, et dóna acolliment,
abundós consol et dispensa,
com l’àliga et rejoveneix.
El bon fer del rei defensa,
del qui en son regne pateix.

       

3

Recitativo e Arioso B

3

Recitatiu i Arioso [Baix]

 

Continuo

 
 

So spricht der Herr: Es soll mir eine Lust sein,
dass ich ihnen Gutes tun soll,
und ich will sie in diesem Lande pflanzen treulich, von ganzem Herzen und von ganzer Seele.

 

Això diu el Senyor: El meu desig cal que sigui fer-los el bé,
i, fidelment, els assentaré en aquesta terra
amb tot el meu cor i tota la meva ànima.

       

4

Recitativo T

4

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fleußt;
Gott ist ein Licht, wo lauter Gnade scheinet;
Gott ist ein Schatz, der lauter Segen heißt;
Gott ist ein Herr, der's treu und herzlich meinet.
Wer ihn im Glauben liebt, in Liebe kindlich ehrt,
Sein Wort von Herzen hört
Und sich von bösen Wegen kehrt,
Dem gibt er sich mit allen Gaben.
Wer Gott hat, der muss alles haben.

 

Déu és una font, d’on brolla la pura bonesa.
Déu és una llum, que difon immens perdó;
Déu és un tresor, que palesa neta volença;
Déu és un Senyor, que es mostra fidel i devot.
Qui l’estima amb fe i l’honora amb filial tendresa,
escolta la seva paraula amb el cor,
i es desfà dels camins dolents,
Déu se l’en dóna amb tots els béns.
Qui tingui a Déu, ho pot tenir tot.

       

5

Aria (Duetto) A T

5

Ària - Duet [Contralt, Tenor]

 

Continuo

 
 

Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet,
Dass Wohltun und Wohlsein einander begegnet.
Wir loben ihn herzlich und bitten darneben,
Er woll auch ein glückliches neues Jahr geben.
Wir hoffens von seiner beharrlichen Güte
Und preisens im voraus mit dankbarm Gemüte.

 

Déu ens ha beneït aquest any novell,
Car (el seu) benfer i (la nostra) salut s’han trobat.
Nosaltres l’estimem de tot cor i li preguem,
que també ens vulgui donar un feliç Any Nou.
Així ho esperem de la seva incomparable Bondat,
i el lloem amb esperit de gratitud, per endavant.

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Cornetto e Oboe I e Violino I col Soprano, Trombone I e Oboe II e Violino II coll'Alto, Trombone II e Taille e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

 

All solch dein Güt wir preisen,
Vater ins Himmels Thron,
Die du uns tust beweisen
Durch Christum, deinen Sohn,
Und bitten ferner dich:
Gib uns ein friedsam Jahre,
Für allem Leid bewahre
Und nähr uns mildiglich.

 

Et lloem per la teva gran bondat,
Pare, en el tron del cel,
perquè t’has deixat revelar
per mitjà de Crist, el teu Fill;
I a més d’això, et demanem,
que ens donis un any ple de pau,
guarda’ns sempre de tot mal,
i ens nodreixis benignament.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, January 2014)

Cantata BWV 28: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 (1) | German-6 (2) | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Japanese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Texts:
Helft mir Gotts Güte preisen | Nun lob, mein' Seel', den Herren

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:15