Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 28
Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende
Dutch Translation
Cantate BWV 28 - Godlof! Nu loopt het jaar ten einde

Gebeurtenis: 1ste zondag na Kerstdag

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Aria S

1

Aria [Sopraan]

 

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende,
Das neue rücket schon heran.
Gedenke, meine Seele, dran,
Wieviel dir deines Gottes Hände
Im alten Jahre Guts getan!
Stimm ihm ein frohes Danklied an;
So wird er ferner dein gedenken
Und mehr zum neuen Jahre schenken.

 

Godlof! Nu loopt het jaar ten einde,
het nieuwe jaar is al in aantocht.
Gedenk, mijn ziel
hoeveel goeds Gods handen je
in het oude jaar hebben gedaan!
Hef een vrolijk danklied voor hem aan!
Dan zal hij je blijven gedenken
en je in het nieuwe jaar nog meer schenken.

       

2

Coro

2

Koor [S, A, T, B]

 

Cornetto e Oboe I e Violino I col Soprano, Trombone I e Oboe II e Violino II coll'Alto, Trombone II e Taille e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

 

Nun lob, mein Seel, den Herren,
Was in mir ist, den Namen sein!
Sein Wohltat tut er mehren,
Vergiß es nicht, o Herze mein!
Hat dir dein Sünd vergeben
Und heilt dein Schwachheit groß,
Errett' dein armes Leben,
Nimmt dich in seinen Schoß.
Mit reichem Trost beschüttet,
Verjüngt, dem Adler gleich.
Der Kön'g schafft Recht, behütet,
Die leid'n in seinem Reich.

 

Loof nu, mijn ziel, de Heer,
en al wat in mij is zijn heilige naam!
Hij vermeerdert zijn weldaden,
vergeet dat niet, o mijn hart!
Hij heeft je je zonden vergeven
en geneest je grote zwakheid,
hij redt je arme leven,
neemt je in zijn schoot,
overladen met rijke troost,
verjongd als de adelaar.
De koning zorgt voor gerechtigheid, behoedt
hen die lijden in zijn rijk.

       

3

Recitativo e Arioso B

3

Recitatief + Arioso [Bas]

 

Continuo

 
 

So spricht der Herr: Es soll mir eine Lust sein,
dass ich ihnen Gutes tun soll,
und ich will sie in diesem Lande pflanzen treulich, von ganzem Herzen und von ganzer Seele.

 

'Zo spreekt de Heer: Ik zal mij over hen verblijden en hun weldoen en ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel.'

       

4

Recitativo T

4

Recitatief [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fleußt;
Gott ist ein Licht, wo lauter Gnade scheinet;
Gott ist ein Schatz, der lauter Segen heißt;
Gott ist ein Herr, der's treu und herzlich meinet.
Wer ihn im Glauben liebt, in Liebe kindlich ehrt,
Sein Wort von Herzen hört
Und sich von bösen Wegen kehrt,
Dem gibt er sich mit allen Gaben.
Wer Gott hat, der muss alles haben.

 

God is een bron waaruit louter goedheid stroomt,
God is een licht waarin louter genade schijnt,
God is een schat die louter zegen is,
God is een Heer die trouw is en het goed met ons voorheeft.*
Wie hem gelovig liefheeft, hem liefhebbend eert als een kind,
van harte naar zijn woord luistert
en zich afwendt van slechte paden,
aan hem geeft hij zich met al zijn gaven:
wie God heeft, die moet alles hebben.

       

5

Aria (Duetto) A T

5

Aria - Duet [Alt, Tenor]

 

Continuo

 
 

Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet,
Dass Wohltun und Wohlsein einander begegnet.
Wir loben ihn herzlich und bitten darneben,
Er woll auch ein glückliches neues Jahr geben.
Wir hoffens von seiner beharrlichen Güte
Und preisens im voraus mit dankbarm Gemüte.

 

God heeft ons dit jaar gezegend,
zodat weldoen en welzijn elkaar hebben ontmoet.
Wij prijzen hem van harte en vragen daarnaast
of hij ons ook een gelukkig nieuw jaar wil geven.
Wij verwachten dat van zijn vasthoudende goedheid
en prijzen hem daarom bij voorbaat met een dankbaar gemoed.

       

6

Choral

6

Koraal [S, A, T, B]

 

Cornetto e Oboe I e Violino I col Soprano, Trombone I e Oboe II e Violino II coll'Alto, Trombone II e Taille e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

 

All solch dein Güt wir preisen,
Vater ins Himmels Thron,
Die du uns tust beweisen
Durch Christum, deinen Sohn,
Und bitten ferner dich:
Gib uns ein friedsam Jahre,
Für allem Leid bewahre
Und nähr uns mildiglich.

 

Wij prijzen al die goedheden van u,
Vader op de hemelse troon,
die u ons bewijst
door Christus uw zoon,
en verder vragen wij u:
Geef ons een vreedzaam jaar,
bewaar ons voor alle leed
en voed ons mild!

       

--

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel

Contributed by Eduard van Hengel (January 2014)

Cantata BWV 28: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 (1) | German-6 (2) | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Japanese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Texts:
Helft mir Gotts Güte preisen | Nun lob, mein' Seel', den Herren

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:15