Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 29
Wir danken dir, Gott, wir danken dir
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 29 - Et donem gràcies, Déu nostre, et donem gràcies

Celebració: Elecció del Consell Municipal

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Sinfonia

1

Simfonia

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo obligato, Continuo

       

2

Coro

2

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder.

 

Et donem gràcies, Déu nostre,
et donem gràcies i proclamem el teus miracles.

       

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Violino solo, Continuo

   
 

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!
Zion ist noch seine Stadt,
Da er seine Wohnung hat,
Da er noch bei unserm Samen
An der Väter Bund gedacht.

 

Al·leluia, força i potestat,
sigui el nom del Déu Suprem!
Sió encara és la seva ciutat,
ací hi té el seu habitatge,
on, a més, pel nostre llinatge,
el Consell patriarcal ha atorgat.

       

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Gottlob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
Sein Schutz, sein Trost und Licht
Beschirmt die Stadt und die Paläste,
Sein Flügel hält die Mauern feste.
Er lässt uns allerorten segnen,
Der Treue, die den Frieden küsst,
Muß für und für
Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
Dem Gott so nah und gnädig ist!

 

Lloat sia Déu, quina sort tenim!
Déu encara és la nostra esperança,
El seu consol, la seva llum i emparança,
Protegeixen els casals i la ciutat,
ses ales guarden fermes les muralles.
Ell ens deixa benediccions arreu,
la fidelitat, que la pau besa,
cal que per sempre,
amb la justícia vagi de bracet.
On trobareu un poble com el nostre,
en què Déu sigui tan generós i tan proper?

       

5

Aria S

5

Ària [Soprano]

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Gedenk an uns mit deiner Liebe,
Schleuß uns in dein Erbarmen ein!
Segne die, so uns regieren,
Die uns leiten, schützen, führen,
Segne, die gehorsam sein!

 

Recorda’ns amb el teu amor,
Acull-nos amb la teva compassió!
Beneeix als que ens governen,
ens manen, guien, i ens donen suport,
beneeix als qui els obeeixen

       

6

Recitativo A e Coro

6

Recitatiu [Contralt] i Cor [S, C, T, B]

 

Continuo

   
 

Vergiß es ferner nicht, mit deiner Hand
Uns Gutes zu erweisen;
So soll
Dich unsre Stadt und unser Land,
Das deiner Ehre voll,
Mit Opfern und mit Danken preisen,
Und alles Volk soll sagen:

 

En l’avenir no t’oblidis d’atorgar-nos
beneficis amb la teva mà;
d’aquesta manera,
la nostra Ciutat i la nostra terra,
del teu honor, sadollats,
et lloaran amb ofrenes i accions d’agraïment,
i tot el poble dirà:

 

Coro:
Amen!

 

Cor:
Amen!

       

7

Aria A

7

Ària [Contralt]

 

Organo obligato, Continuo

   
 

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!

 

Al·leluia, fort i poderós,
sigui el nom de l’Altíssim!

       

8

Choral

8

Coral [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Gnaden verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich verlassn auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass unsr Herz, Mut und Sinn
Ihm tröstlich solln anhangen;
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden's erlangen,
Glaubn wir aus Herzens Grund.

 

Donem lloança, honor i glòria
a Déu Pare, Fill i Esperit Sant!
Que ha volgut multiplicar en nosaltres
el què ens prometé amb la seva bondat,
per això, hi confiem del tot,
ens hi donem totalment,
amb nostres cors en ell posats,
perquè el nostre cor, coratge i seny,
s’hi aferrin reconfortats;
per això, ara mateix li cantem:
Amen, ho podrem aconseguir,
si creiem des del fons del Cor

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, January 2014)

Cantata BWV 29: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Japanese | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
Nun lob, mein' Seel', den Herren

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 01:54