Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 34
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe [I]
Dutch Translation
Cantate - O eeuwig vuur, o oorsprong van de liefde

Gebeurtenis: 1e Pinksterdag

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
Entzünde die Herzen und weihe sie ein.
Laß himmlische Flammen durchdringen und wallen,
Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein,
Ach, lass dir die Seelen im Glauben gefallen.

 

O eeuwig vuur, o oorsprong van de liefde,
ontsteek de harten en wijd ze in.
Laat hemelse vlammen dóórdringen en golven,
wij wensen, o Hoogste, uw tempel te zijn,
ach, mogen de gelovige zielen u bevallen.

       

2

Recitativo T

2

Recitatief [Tenor]

 

Continuo

   
 

Herr, unsre Herzen halten dir
Dein Wort der Wahrheit für:
Du willst bei Menschen gerne sein,
Drum sei das Herze dein;
Herr, ziehe gnädig ein.
Ein solch erwähltes Heiligtum
Hat selbst den größten Ruhm.

 

Heer, onze harten houden u
uw woord van waarheid voor:
u wilt graag bij mensen zijn,
moge het hart u dus toebehoren;
Heer, trek genadig binnen.
Zo'n uitverkoren heiligdom
heeft zelf de grootste roem.

       

3

Aria A

3

Aria [Alt]

 

Flauto traverso I/II, Violino I/II con sordino, Viola con sordino, Continuo

 

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,
Die Gott zur Wohnung ausersehn.
Wer kann ein größer Heil erwählen?
Wer kann des Segens Menge zählen?
Und dieses ist vom Herrn geschehn.

 

Heil u, o uitverkoren zielen,
die God als woning heeft uitgezocht.
Wie kan een groter heil verwachten?
Wie kan de hoeveelheid zegen tellen?
En dit heeft de Heer gedaan.

       

4

Recitativo B

4

Recitatief [Bas]

 

Continuo

   
 

Erwählt sich Gott die heilgen Hütten,
Die er mit Heil bewohnt,
So muss er auch den Segen auf sie schütten,
So wird der Sitz des Heiligtums belohnt.
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus
Das Wort des Segens aus:

 

Als God de heilige tenten kiest
die hij met heil bewoont,
dan moet hij daar ook de zegen op uitstorten,
dan wordt de zetel van het heiligdom beloond.
De Heer roept over zijn gewijde huis
het zegewoord uit:

       

5

Coro

5

Koor [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Friede über Israel.
Dankt den höchsten Wunderhänden,
Dankt, Gott hat an euch gedacht.
Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
Friede über Israel,
Friede über euch zu senden.

 

'Vrede over Israël'
Dankt de hoogste wonderhanden,
dankt, God heeft aan u gedacht.
Ja, zijn zegen werkt met macht
om vrede over Israël,
vrede over u te brengen.

       

--

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel

Contributed by Eduard van Hengel (January 2014)

Cantatas BWV 34 & BWV 34a: Details & Complete Recordings of BWV 34 | Recordings of Individual Movements from BWV 34 | Details & Recordings of BWV 34a | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5
BWV 34:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-5 | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:40