Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 36c
Schwingt freudig euch empor
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 36c - Alceu ben amunt vostra joia

Celebració: Aniversari d'un vell professor

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Schwingt freudig euch empor und dringt bis an die Sternen,
Ihr Wünsche, bis euch Gott vor seinem Throne sieht!
Doch, haltet ein! ein Herz darf sich nicht weit entfernen,
Das Dankbarkeit und Pflicht zu seinem Lehrer zieht.

 

Alceu ben amunt vostra joia i que arribin fins els estels,
Els bons desitjos que oferiu davant el tron de Déu!
Doncs, no oblideu! Que un cor no ha de ser mai negligent,
En retre al seu mestre gratitud i agraïment.

       

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

   
 

Ein Herz, in zärtlichem Empfinden,
So ihm viel tausend Lust erweckt,
Kann sich fast nicht in sein Vergnügen finden,
Da ihm die Hoffnung immer mehr entdeckt.
Es steiget wie ein helles Licht
Der Andacht Glut in Gottes Heiligtum;
Wiewohl, der teure Lehrerruhm
Ist sein Polar, dahin, als ein Magnet,
Sein Wünschen, sein Verlangen geht.

 

Un cor que vessa tendresa,
Goigs a milers el desvetllen,
No pot sinó sentir-se content
Car, a l’esperança té el cor obert.
En ell emergeix com una llum serena
La devota flama de la santedat de Déu;
Altrament, la preuada fama del mestre
És el seu pol, del que, com un magnet,
Atreu vers ell, els seus desitjos i anhels.

       

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Oboe d'amore, Continuo

   
 

Die Liebe führt mit sanften Schritten
Ein Herz, das seinen Lehrer liebt.
Wo andre auszuschweifen pflegen,
Wird dies behutsam sich bewegen,
Weil ihm die Ehrfurcht Grenzen gibt.

 

La vida emmena amb suau caminar
Un cor que el seu mestre aprecia.
Allà on d’altres solen vagassejar,
Ell, pas a pas, anirà fent via,
Puix, el respecte el fa ser mesurat.

       

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Du bist es ja, o hochverdienter Mann,
Der in unausgesetzten Lehren
Mit höchsten Ehren
Den Silberschmuck des Alters tragen kann.
Dank, Ehrerbietung, Ruhm,
Kömmt alles hier zusammen;
Und weil du unsre Brust
Als Licht und Führer leiten musst,
Wirst du dies freudige Bezeigen nicht verdammen.

 

Ets tu, O sí, un gran home meritós,
Que sense deixar l’ensenyament
Amb lloable admiració
Pots portar la imatge argentada dels vells.
Gratitud, respecte, honor,
Ara és aquí tot ensems;
I puix que tu pel nostre cor,
Llum i guiatge has de ser,
Tingues per bé aquesta jovial veneració.

       

5

Aria B

5

Ària [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Der Tag, der dich vordem gebar,
Stellt sich vor uns so heilsam dar
Als jener, da der Schöpfer spricht:
Es werde Licht!

 

El dia que vingueres al món,
Fou per nosaltres font de salut
Com aquell en què Déu va dir:
Que es faci ara mateix la llum!

       

6

Recitativo S

6

Recitatiu [Soprano]

 

Continuo

   
 

Nur dieses Einz'ge sorgen wir:
Dies Opfer sei zu unvollkommen;
Doch, wird es nur von dir,
O teurer Lehrer, gütig angenommen,
So steigt der sonst so schlechte Wert
So hoch, als unser treuer Sinn begehrt.

 

Només una cosa ens dol:
Que a aquesta ofrena li manqui justesa;
Per tant, n’hi haurà prou si l’acceptes,
Amb bona fe, estimat mestre,
Així, encare que no valgui gran cosa
Acreixerà el nostre lleial respecte.

       

7

Aria S

7

Ària [Soprano]

 

Viola d'amore, Continuo

   
 

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
Verkündigt man der Lehrer Preis.
Es schallet kräftig in der Brust,
Ob man gleich die empfundne Lust
Nicht völlig auszudrücken weiß.

 

Malgrat que a mitja veu, fluixet,
Mots d’encomi al mestre oferim.
Dins del nostre pit ressonen valents,
Com si no poguéssim per complet
Manifestar la joia que tots sentim.

       

8

Recitativo T

8

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

   
 

Bei solchen freudenvollen Stunden
Wird unsers Wunsches Ziel gefunden,
Der sonst auf nichts
Als auf dein Leben geht.

 

En aquests moments tan plens de goig
Res no valdria la nostra benvolença,
Si no tingués cap altra raó
Que exaltar la teva existència.

       

9

Coro e Recitativo T B S

9

Cor [S, C, T, B] + Recitatiu [T, B, S]

 

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Chor:
Wie die Jahre sich verneuen,
So verneue sich dein Ruhm!

 

Cor:
Així com els anys es renoven
Així es renovi també la teva glòria!

 

Tenor:
Jedoch, was wünschen wir,
Da dieses von sich selbst geschieht,
Und da man deinen Preis,
Den unser Helikon am besten weiß,
Auch außer dessen Grenzen sieht?

 

Tenor:
Per tant, el què nosaltres volem,
És que esdevingui per sí sola,
I hom vegi el teu enaltiment,
Que el nostre Helicó sap de sobres,
Ultra més enllà d’aquestes fronteres.

 

Dein Verdienst recht auszulegen,
Fordert mehr, als wir vermögen.

 

Cor:
Dels teus mèrits degudament donar compte,
És més del què nosaltres som capaços de fer.

 

Bass:
Drum schweigen wir
Und zeigen dadurch dir,
Dass unser Dank zwar mit dem Munde nicht,
Doch desto mehr mit unserm Herzen spricht.

 

Baix:
És per això que nosaltres callem
L’agraïment, de cert, no ens surt de la boca,
Volem que vegis d’aquesta manera
El nostre cor que des del fons t’enraona.

 

Chor:
Deines Lebens Heiligtum
Kann vollkommen uns erfreuen.

 

Cor:
El santuari de la teva vida
És el que ens omple de joia.

 

Sopran:
So öffnet sich der Mund zum Danken,
Denn jedes Glied nimmt an der Freude teil;
Das Auge dringt aus den gewohnten Schranken
Und sieht dein künftig Glück und Heil.

 

Soprano:
Doncs, obrim la boca per donar gràcies,
I cada membre vol fer festa grossa;
L’ull arriba més enllà de l’usual fita
I veu la teva salut i bona sort venidora.

 

Chor:
Wie die Jahre sich verneuen,
So verneue sich dein Ruhm!

 

Cor:
Així com els anys es renoven
Així es renovi també la teva glòria!

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (August 2009)

Cantatas BWV 36, BWV 36a, BWV 36b & BWV 36c: Complete Recordings of BWV 36 | Recordings of Individual Movements from BWV 36 | Details of BWV 36a | Recordings of BWV 36b | Recordings of BWV 36c | Discussions: Part 1 | Part 2
BWV 36c:
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | French-6 | Hebrew | Italian | Spanish-4

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:44