Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 37
Wer da gläubet und getauft wird
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 37 - Aquell que cregui i es bategi

Celebració: Festa de líAscensió

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden.

 

Aquell qui cregui i es bategi se salvarà.

       

2

Aria T

2

Ària [Tenor]

 

Violino, Continuo

   
 

Der Glaube ist das Pfand der Liebe,
Die Jesus für die Seinen hegt.
Drum hat er bloß aus Liebestriebe,
Da er ins Lebensbuch mich schriebe,
Mir dieses Kleinod beigelegt.

 

La Fe és la promesa de líamor,
que Jesús reserva als seus elegits.
Per això sols per un impuls díamor,
em va inscriure al llibre de la vida,
atorgant-me aquest tresor.

       

3

Choral (Duetto) S A

3

Coral - Duet [Soprano, Contralt]

 

Continuo

   
 

Herr Gott Vater, mein starker Held!
Du hast mich ewig vor der Welt
In deinem Sohn geliebet.
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut,
Er ist mein Schatz, ich bin sein Braut,
Sehr hoch in ihm erfreuet.
Eia!
Eia!
Himmlisch Leben wird er geben mir dort oben;
Ewig soll mein Herz ihn loben.

 

Senyor Déu Pare, el meu heroi poderós,
abans que el món, sempre més,
míhas estimat en el teu Fill.
El teu Fill que síha donat per mi
és el meu tresor, sóc la seva promesa,
boja díamor per Ell, a vessar.
Oidà! Oidà!
Ell em regalarà allà dalt la vida eterna;
que el meu cor el festegi per sempre.

       

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Ihr Sterblichen, verlanget ihr,
Mit mir
Das Antlitz Gottes anzuschauen?
So dürft ihr nicht auf gute Werke bauen;
Denn ob sich wohl ein Christ
Muß in den guten Werken üben,
Weil es der ernste Wille Gottes ist,
So macht der Glaube doch allein,
Dass wir vor Gott gerecht und selig sein.

 

Sou vosaltres, mortals, els qui anheleu,
amb mi,
contemplar la imatge de Déu?
Aleshores, amb bones obres no níhi ha prou
Tot aquell que es diu cristià
és clar, ha de fer bones obres,
mes el primer que Déu vol,
és la força de la fe, sols això,
ens farà justos i sants davant Déu.

       

5

Aria B

5

Ària [Baix]

 

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Der Glaube schafft der Seele Flügel,
Dass sie sich in den Himmel schwingt,
Die Taufe ist das Gnadensiegel,
Das uns den Segen Gottes bringt;
Und daher heißt ein selger Christ,
Wer gläubet und getaufet ist.

 

La Fe fa brostar ales a líànima,
que la fan volar cap al cel,
el baptisme és el segell de Gràcia
que ens dóna benediccions de Déu;
és per això, que esdevé un bon cristià,
tot aquell qui és batejat i creu.

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Den Glauben mir verleihe
An dein' Sohn Jesum Christ,
Mein Sünd mir auch verzeihe
Allhier zu dieser Frist.
Du wirst mir nicht versagen,
Was du verheißen hast,
Dass er mein Sünd tu tragen
Und lös mich von der Last.

 

Fes-me el favor de la fe
en el teu Fill Jesucrist,
perdona els meus pecats també,
que fins avui he comès.
Tu no em podràs pas negar,
tot allò que míhas promès,
puig Ell durà els meus pecats,
i míafranquirà del pes.

       

--

Traducció al català díAntoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, January 2014)

Cantata BWV 37: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-4 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7
Chorale Text:
Wie schön leuchtet der Morgenstern

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:46