Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 41
Újévre

 

Jesu, nun sei gepreiset

Jézusunk, dícsértessél

1. Kórus

Jesu, nun sei gepreiset
Zu diesem neuen Jahr
Für dein Güt, uns beweiset
In aller Not und G'fahr,
Dass wir haben erlebet
Die neu fröhliche Zeit,
Die voller Gnaden schwebet
Und ewger Seligkeit;
Dass wir in guter Stille
Das alt Jahr habn erfüllet.
Wir wolln uns dir ergeben
Itzund und immerdar,
Behüte Leib, Seel und Leben
Hinfort durchs ganze Jahr!

Jézusunk, dícsértessél
Ebben az új esztendőben:
Jóságodért, mit nékünk
Minden nyomorúságban
És veszélyben megmutattál.
Hogy megérhettük
ez új örömteli évet,
Mely kegyelemmel teljes,
és örök üdvösséget hoz.
Hogy szép csendben
az óévet lezárhattuk.
Most és mindörökké
néked átadjuk magunkat:
Őrizd testünket, lelkünket, életünket
az egész éven át!

2. Ária
(szoprán)

Laß uns, o höchster Gott, das Jahr vollbringen,
Damit das Ende so wie dessen Anfang sei.
  Es stehe deine Hand uns bei,
  Dass künftig bei des Jahres Schluss
  Wir bei des Segens Überfluss
  Wie itzt ein Halleluja singen.

Add, ó magasságos Isten ezt az évet úgy élnünk meg,
Hogy a befejezése olyan legyen, mint a kezdete!
  Maradjon velünk kezed,
  Hogy az esztendő végén
  Túláradó áldásod megtapasztalva
  Mint most, halleluját zenghessünk!

3. Recitativo
(alt)

Ach! deine Hand, dein Segen muss allein
Das A und O, der Anfang und das Ende sein.
Das Leben trägest du in deiner Hand,
Und unsre Tage sind bei dir geschrieben;
Dein Auge steht auf Stadt und Land;
Du zählest unser Wohl und kennest unser Leiden,
Ach! gib von beiden,
Was deine Weisheit will, worzu dich dein Erbarmen angetrieben.

Ó, kezed és áldásod legyen
Az alfa és az omega, a kezdet és a vég!
Kezedben tartod az életet,
És napjaink száma előre megíratott Tenálad.
Szemed rajta van a városon és vidéken.
Számon tartod javunkat és ismered szenvedéseinket.

4. Ária
(tenor)

Woferne du den edlen Frieden
Vor unsern Leib und Stand beschieden,
So lass der Seele doch dein selig machend Wort.
  Wenn uns dies Heil begegnet,
  So sind wir hier gesegnet
  Und Auserwählte dort!

Továbbá add nemes békédet
Testünknek s dolgainknak.
A lelket pedig üdvözítő igéd táplálja.
  Ha ez üdvösség eljut hozzánk,
  Úgy áldottak leszünk itt
  És kiválasztottak ott.

5. Recitativo
(basszus és kórus)

Doch weil der Feind bei Tag und Nacht
Zu unserm Schaden wacht
Und unsre Ruhe will verstören,
So wollest du, o Herze Gott, erhören,
Wenn wir in heiliger Gemeine beten:
Den Satan unter unsre Füße treten.
So bleiben wir zu deinem Ruhm
Dein auserwähltes Eigentum
Und können auch nach Kreuz und Leiden
Zur Herrlichkeit von hinnen scheiden.

Habár az ellenség éjjel és nappal
ránk leselkedik,
és nyugalmunkat akarja szétrombolni,
Ó, Urunk, Istenünk hallgasd meg imánk,
Amikor szent közösségben kérünk:
Vessed a Sátánt lábunk alá.
Így dicsőségedre
választott tulajdonod maradunk.
A kereszt és a szenvedés után
majd dicsőségbe távozunk.

6. Korál

Dein ist allein die Ehre,
Dein ist allein der Ruhm;
Geduld im Kreuz uns lehre,
Regier all unser Tun,
Bis wir fröhlich abscheiden
Ins ewig Himmelreich,
Zu wahrem Fried und Freude,
Den Heilgen Gottes gleich.
Indes machs mit uns allen
Nach deinem Wohlgefallen:
Solchs singet heut ohn Scherzen
Die christgläubige Schar
Und wünscht mit Mund und Herzen
Ein seligs neues Jahr.

Egyedül tied a hódolat.
Egyedül tied a dícséret.
Taníts türelemre keresztünkben,
Kormányozz minden cselekedetünkben.
Míg boldogan távozunk
Az örök mennyországba,
Az igaz békébe és örömbe,
Isten szentjeihez hasonlóan.
Addig is bánj velünk
Jótetszésed szerint.
Így énekel ma komoly lélekkel
A krisztushívők serege,
És szívvel, szájjal
Áldott új évet kíván.

 

  
   

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, September 17, 2017 16:25