Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 45
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 45 - Se t’ha manifestat, home, el què és bo

Celebració: 8è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

 

Erster Teil

 

Primera Part

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
und was der Herr von dir fordert,
nämlich: Gottes Wort halten und Liebe üben
und demütig sein vor deinem Gott.

 

Se t’ha manifestat, home, el què és bo
i allò que et demana el Senyor, és a dir:
guardar la paraula de Déu, donar amor
i obrar amb humilitat davant Déu.

       

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

   
 

Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen
Und was ihm wohlgefällt;
Er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt,
Wornach mein Fuß soll sein geflissen
Allzeit einherzugehn
Mit Furcht, mit Demut und mit Liebe
Als Proben des Gehorsams, den ich übe,
Um als ein treuer Knecht dereinsten zu bestehn.

 

L’Altíssim m’ha fet saber sa voluntat
i tot allò que li és grat;
amb plomada ha rasat la seva paraula,
que el meu peu zelós,
caldrà que segueixi des d’ara,
amb reguard, humilitat i amor,
com a prova d’obediència que acompliré,
com a fidel servent en l’esdevenidor.

       

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Weiß ich Gottes Rechte,
Was ist's, das mir helfen kann,
Wenn er mir als seinem Knechte
Fordert scharfe Rechnung an.
Seele, denke dich zu retten,
Auf Gehorsam folget Lohn;
Qual und Hohn
Drohet deinem Übertreten!

 

Conec la justícia de Déu,
sé el què em podrà ajudar,
jo que sóc el seu servent,
quan em passi comptes, sever,
ànima! pensa que si et vols salvar;
l’obediència té el seu guardó;
escarni i patiment,
et previndran no fer-ne cas.

       
 

Zweiter Teil

 

Segona Part

4

Arioso B

4

Arioso [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage:
Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissaget,
haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben,
haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan?
Denn werde ich ihnen bekennen:
Ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter!

 

Molts em diran, en aquell dia: Senyor! Senyor!
Que no hem profetitzat en nom vostre,
i en nom vostre, no hem foragitat dimonis,
i en nom vostre no hem fet molts miracles?
Aleshores, jo els replicaré:
Vosaltres no sé pas qui sou!
Aparteu-vos de mi, malvats!

       

5

Aria A

5

Ària [Contralt]

 

Flauto traverso I, Continuo

   
 

Wer Gott bekennt
Aus wahrem Herzensgrund,
Den will er auch bekennen.
Denn der muss ewig brennen,
Der einzig mit dem Mund
Ihn Herren nennt.

 

Qui accepti Déu, de debò,
des del fons del seu cor,
Ell també l’acceptarà.
Però, per sempre cremarà,
aquell qui només de boca,
li digui Senyor.

       

6

Recitativo A

6

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

   
 

So wird denn Herz und Mund selbst von mir Richter sein,
Und Gott will mir den Lohn nach meinem Sinn erteilen:
Trifft nun mein Wandel nicht nach seinen Worten ein,
Wer will hernach der Seelen Schaden heilen?
Was mach ich mir denn selber Hindernis?
Des Herren Wille muss geschehen,
Doch ist sein Beistand auch gewiss,
Dass er sein Werk durch mich mög wohl vollendet sehen.

 

Així, els meus jutges seran el meu cor i la meva boca,
I Déu, tal com jo vull, em donarà la meva paga,
mes, si ara no em porto d’acord a les seves paraules,
qui voldrà, aleshores, guarir-me les ferides de l’ànima?
Perquè em poso, doncs, bastons a les rodes?
Cal que compleixi, la voluntat del Senyor,
però amb la seva ajuda ben certa,
veurà en mi la seva feina atesa, del tot.

       

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Gib, dass ich tu mit Fleiß,
Was mir zu tun gebühret,
Worzu mich dein Befehl
In meinem Stande führet!
Gib, dass ichs tue bald,
Zu der Zeit, da ich soll;
Und wenn ich's tu, so gib,
Dass es gerate wohl!

 

Fes que acompleixi amb zel
el què em pertoqui de fer,
tot el que m’encomanis,
i que em meni el meu voler!
Fes que ho faci, de seguida,
en el moment oportú;
i quan ja ho tingui enllestit,
ho hagi fet tal com vols tu!

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, January 2014)

Cantata BWV 45: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-4 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7
Chorale Text:
O Gott, du frommer Gott

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 03:01