Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 47: Wer sich selbst erhöhet

BWV 47: Den som setter seg selv høyt

 

18. søndag i treenighetstiden

   

1. Kor: Wer sich selbst erhöhet

1. Kor:

Wer sich selbst erhöhet,
der soll erniedriget werden,
und wer sich selbst erniedriget,
der soll erhöhet werden.

”Den som setter seg selv høyt,
skal settes lavt,
og den som setter seg selv lavt,
skal settes høyt.”

   

2. Arie sopran: Wer ein wahrer Christ will heissen

2. Arie sopran:

Wer ein wahrer Christ will heissen,
muss der Demuth sich befleissen.
Demuth stammt aus Jesu Reich;
Hoffahrt ist dem Teufel gleich.
Gott pflegt alle die zu hassen,
so den Stolz nicht fahren lassen.

Vil du som en kristen leve,
må du ydmykhet bestrebe.
Ydmykhet er Jesu venn,
hovmod er en Satans svenn.
Herren hater alle slike
som fra hovmod ikke viker.

   

3. Resitativ bass: Der Mensch ist Kot

3. Resitativ bass:

Der Mensch ist Kot, Staub, Asch und Erde.
Ist’s möglich, dass vom Übermut,
als einer Teufelsbrut,
er noch bezaubert werde?
Ach Jesus, Gottes Sohn,
der Schöpfer aller Dinge,
ward unsertwegen niedrig und geringe;
er duld’te Schmach und Hohn,
und du, du armer Wurm,
suchst dich zu brüsten?
Gehört sich das für einen Christen?
Geh, schäme dich,
du stolze Kreatur,
tu Buss, und folge Christi Spur,
wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder!
Zu seiner Zeit erhöht er dich auch wieder.

Et menneske, støv, jord og aske.
Er det mulig at ut av overmot,
Som ormeyngel
han bærer ormens maske?
Å Jesus, du Guds Sønn,
all skapnings Gud og Herre,
for vår skyld arm og ringe måtte være,
fikk skam og hån som lønn.
Og du, du stakkars kryp,
gjør du deg viktig?
Er dette for en kristen riktig?
Bort, skam deg stort,
du stolte, stakkars bror!
Gjør bot, og følg i Kristi spor,
kast deg for Gud, i støvet la deg bøye,
i rette tid vil han deg selv opphøye.

   

4. Arie bass: Jesu, beuge doch mein Herze

4. Arie bass:

Jesu, beuge doch mein Herze
unter deine starke Hand,
dass ich nicht mein Heil verscherze
wie der erste Höllenbrand.
Lass mich deine Demut suchen
und den Hochmut ganz verfluchen.
Gib mir einen niedern Sinn,
dass ich dir gefällig bin,

Jesus, la mitt stolte hjerte
bøyes av din sterke hånd,
så jeg ikke mister frelsen
som den første helvedsbrann.
La meg mot din ringhet haste
og alt overmot forkaste.
Gi meg ydmykhet hver dag
så jeg blir til ditt behag.

   

5. Koral: Der zeitlichen Ehr

5. Koral:

Der zeitlichen Ehr will ich gern entbehrn,
du wollst mir nur das Ewge gewährn,
das du erworben hast
durch deinen herben, bittern Tod,
das bitt ich dich, mein Herr und Gott.

Forgjengelig ære vil jeg forsmå,
for evig ros hos deg å få,
som du har vunnet meg
ved lidelse og hjertebrist,
det ber jeg deg, å Jesus Krist.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, September 18, 2017 06:25