Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 49
Ich geh’ und suche mit Verlangen
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 49 - Ik ga en zoek met verlangen

Bestemd voor: 20e Zondag na Trinitatis
Lezingen:

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1

Sinfonia

1

Simfonie

 

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Organo obligato, Continuo

 
    

2

Aria B

2

Aria [Bas]

 

Organo obligato, Continuo

 
 

Ich geh und suche mit Verlangen
Dich, meine Taube, schönste Braut.
Sag an, wo bist du hingegangen,
Dass dich mein Auge nicht mehr schaut?

 

Ik ga en zoek met verlangen
jou, mijn duifje, schoonste bruid.
Zeg mij, waar ben je heengegaan,
zodat mijn oog jou niet meer ziet?

    

3

Recitativo S B

3

Recitatief [Bas, Sopraan] - Jezus [B], De ziel [S]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Bass:
Mein Mahl ist zubereit'
Und meine Hochzeittafel fertig,
Nur meine Braut ist noch nicht gegenwärtig.

 

Bas:
Mijn maaltijd is gereed
en mijn bruidstafel gedekt,
alleen mijn bruid is er nog niet.

 

Sopran:
Mein Jesus redt von mir;
O Stimme, welche mich erfreut!

 

Sopraan:
Mijn Jezus spreekt over mij;
o stem, die mij verheugt!

 

Bass:
Ich geh und suche mit Verlangen
Dich, meine Taube, schönste Braut.

 

Bas:
Ik ga en zoek met verlangen
jou, mijn duifje, schoonste bruid.

 

Sopran:
Mein Bräutigam, ich falle dir zu Füßen.

 

Sopraan:
Mijn bruidegom, ik val neer aan je voeten.

 

Bass:
Komm, Schönster, komm und lass dich küssen,
Du sollst mein fettes Mahl genießen
Komm, liebe Braut, und eile nun,
Die Hochzeitkleider anzutun.

 

Bas:
Kom, schoonste, kom en laat je kussen;
je zult van mijn rijke maal genieten.
Kom lieve bruid, en maak nu voort,
om de bruiloftskleding aan te doen.

 

Sopran:
Komm, Schönster, komm und lass dich küssen,
Laß mich dein fettes Mahl genießen.
Mein Bräutigam! ich eile nun,
Die Hochzeitskleider an zu tun.

 

Sopraan:
Kom, schoonste, kom en laat je kussen,
laat mij van jouw rijke maal genieten.
Mijn bruidegom, ik maak nu voort,
om de bruiloftskleding aan te doen.

    

4

Aria S

4

Aria [Sopraan]

 

Oboe d'amore, Violoncello piccolo, Continuo

 
 

Ich bin herrlich, ich bin schön,
Meinen Heilands zu entzünden.
Seines Heils Gerechtigkeit
Ist mein Schmuck und Ehrenkleid;
Und damit will ich bestehn,
Wenn ich werd im Himmel gehn.

 

Ik ben prachtig, ik ben mooi,
om mijn Heiland in vuur en vlam te zetten.
De gerechtigheid van zijn heil
is mijn sieraad en erekleed;
en daarmee zal ik aan de eisen voldoen
als ik naar de hemel ga.

    

5

Recitativo (Dialog) S B - Seele (S), Jesus (B)

5

Recitatief - Dialoog (Bas, Sopraan) - De ziel [S], Jezus [B]

 

Continuo

 
 

Sopran:
Mein Glaube hat mich selbst so angezogen.

 

Sopraan:
Mijn geloof heeft mij zo aangekleed.

 

Bass:
So bleibt mein Herze dir gewogen,
So will ich mich mit dir
In Ewigkeit vertrauen und verloben.

 

Bas:
Zo blijft mijn hart jou toegenegen,
zo zal ik mij voor eeuwig
aan jou toevertrouwen en verbinden.

 

Sopran:
Wie wohl ist mir!
Der Himmel ist mir aufgehoben:
Die Majestät ruft selbst und sendet ihre Knechte,
Dass das gefallene Geschlechte
Im Himmelssaal
Bei dem Erlösungsmahl
Zu Gaste möge sein,
Hier komm ich, Jesu, lass mich ein!
So leg ich dir die Lebenskrone bei.

 

Sopraan:
Wat een geluk voor mij!
De hemel is voor mij bewaard:
de majesteit zelf roept
en zendt zijn knechten,
opdat het gevallen geslacht
in de hemelse zaal
bij het feestmaal ter ere van de verlossing
te gast mag zijn;
hier kom ik, Jezus, laat mij binnen!

 

Bass:
Sei bis in Tod getreu,
So leg ich dir die Lebenskrone bei.

 

Bas:
Blijf trouw tot in de dood,
Dan schenk ik u de levenskroon.

    

6

Aria B S e Choral - Jesus (B), Seele (S)

6

Aria (Bas, Sopraan) en Koraal

 

Oboe d'amore e Violino I all' unisono, Violino II, Viola, Organo obligato, Continuo

 

Bass:
Dich hab ich je und je geliebet,

 

Bas:
Ik heb je altijd liefgehad,

 

Sopran:
Wie bin ich doch so herzlich froh,
Dass mein Schatz ist das A und O,
Der Anfang und das Ende.

 

Sopraan:
Wat ben ik toch van harte blij
dat mijn schat de alfa en de omega is,
het begin en het einde.

 

Bass:
Und darum zieh ich dich zu mir.

 

Bas:
En daarom trek ik je naar mij toe.

 

Sopran:
Er wird mich doch zu seinem Preis
Aufnehmen in das Paradeis;
Des klopf ich in die Hände.

 

Sopraan:
Hij zal mij tot zijn lof en prijs
opnemen in zijn paradijs;
daarom klap ik in mijn handen.

 

Bass:
Ich komme bald,

 

Bas:
Ik kom spoedig.

 

Sopran:
Amen! Amen!

 

Sopraan:
Amen! Amen!

 

Bass:
Ich stehe vor der Tür,

 

Bas:
Ik sta voor de deur,

 

Sopran:
Komm, du schöne Freudenkrone,
bleib nicht lange!

 

Sopraan:
Kom, mijn schone vreugdekroon,
toef niet langer!

 

Bass:
Mach auf, mein Aufenthalt!

 

Bas:
Open mijn verblijfplaats!

 

Sopran:
Deiner wart ich mit Verlangen.

 

Sopraan:
Op jou wacht ik vol verlangen.

 

Bass:
Dich hab ich je und je geliebet,
Und darum zieh ich dich zu mir.

 

Bas:
Ik heb je altijd liefgehad,
En daarom trek ik je naar mij toe.

    

--

Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan

Contributed by Jaap H. van der Laan (December 2008), Eduard van Hengel (August 2014)

Cantata BWV 49: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-2 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-2 | Hebrew-8 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
Wie schön leuchtet der Morgenstern

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 03:08