Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 62
Ádvent első vasárnapjára

 

Nun komm, der Heiden Heiland (II.)

Jöjj, népek Megváltója (II.)

1. Kórus

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Jöjj, népek Megváltója!
Így kér a föld lakója,
Jöjj, lelkünk drága fénye,
Szívünk édes reménye!

2. Ária
(tenor)

Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis:
Der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.
Hier werden die Schätze des Himmels entdecket,
Hier wird uns ein göttliches Manna bestellt,
O Wunder! die Keuschheit wird gar nicht beflecket.

Ember, csodáld ezt a nagy titkot:
A legnagyobb Úr megmutatta magát a világnak.
Felfedte előttünk a mennyei kincseket,
Isteni mannát készített nekünk,
- Mekkora csoda! - a tiszta szeplőtlen marad.

3. Recitativo
(basszus)

So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron
Sein eingeborner Sohn.
Der Held aus Juda bricht herein,
Den Weg mit Freudigkeit zu laufen
Und uns Gefallne zu erkaufen.
O heller Glanz, o wunderbarer Segensschein!

Így jön el Isten dicsősége és trónja mellől
Az Ő Egyszülött Fia.
A Júda nemzetségéből származó hős,
Aki örömmel siet útján,
Hogy megváltsa az elbukottakat.
Ó, Fényesség, áldásunk csodálatos Forrása!

4. Ária
(basszus)

Streite, siege, starker Held!
Sei vor uns im Fleische kräftig!
Sei geschäftig,
Das Vermögen in uns Schwachen
Stark zu machen!

Harcolj és győzz, hatalmas Vitéz!
Hadd növekedjen előttünk alakod,
Segíts, hogy bennünk gyengékben is
Megerősödhessen a jóra való készség!

5. Recitativo
(szoprán, alt duett)

Wir ehren diese Herrlichkeit
Und nahen nun zu deiner Krippen
Und preisen mit erfreuten Lippen,
Was du uns zubereit';
Die Dunkelheit verstört' uns nicht
Und sahen dein unendlich Licht.

Meghajlunk dicsőséged előtt
Így lépünk a jászolhoz,
Örömmel dicsér ajkunk mindazért,
Amit nekünk ajándékoztál;
A sötétség nem rettent már minket,
Hiszen láttuk a Te végtelen világosságodat.

6. Korál

Lob sei Gott, dem Vater, g'ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
Immer und in Ewigkeit!

Dicsőség az Atyának,
Dicsőség egy Fiának,
És Szentlélek Istennek,
Örökkön örökké!

     
     

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 15:19