Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 62: Nun komm, der Heiden Heiland

BWV 62: Folkefrelser kom til jord

 

1. søndag i advent

   

1. Kor: Nun komm, der Heiden Heiland

1. Kor:

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
dess sich wundert alle Welt,
|Gott solch’ Geburt ihm bestellt.

Folkefrelser kom til jord,
født av jomfru som vår bror.
Hele verden undret seg
at Gud valgte slik en vei.

   

2. Arie tenor: Bewundert, o Menschen

2. Arie tenor:

Bewundert, o Menschen,
|dies’ grosse Geheimnis:
der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.
Hier werden die Schätze
des Himmels entdecket,
hier wird uns ein göttliches
Manna bestellt,
o Wunder! die Keuschheit wird
gar nicht beflecket.

Beundre, du menneske,
Guds store under:
vår skaper og Herre trer ned til vår jord.
Her blir nå de himmelske
skatter avdekket,
guddommelig manna nå
dekker vårt bord.
Å under, hvor kyskheten
aldri blir svekket.

   

3. Resitativ bass: So geht aus Gottes Herrlichkeit

3. Resitativ bass:

So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron
sein eingeborne Sohn.
Der Held aus Juda bricht herein,
den Weg mit freudigkeit zu laufen,
und uns Gefall’ne zu erkaufen.
O heller Glanz, o wunderbarer Segensschein!

Så drar han ut fra himlens trone skjønn,
Gud Faders ene Sønn,
den helt av Juda trer her inn,
for nå sin vei med fryd å løpe,
den falne slekt til frihet kjøpe.
Å skjønne glans, å underfulle klare skinn!

   

4. Arie bass: Streite, siege, starker Held

4. Arie bass:

Streite, siege, starker Held!
Sei für uns im Fleische kräftig!
Sei geschäftig,
das Vermögen in uns Schwachen
stark zu machen.

Kjemp for seier, sterke helt,
vær i kroppen sterk og mektig!
Vær geskjeftig,
gi at vi, så små og svake,
kraft får smake.

   

5. Resitativ sopran: Wir ehren diese Herrlichkeit

5. Resitativ sopran:

Wir ehren diese Herrlichkeit
Und nahen nun zu deiner Krippen
Und preisen mit erfreuten Lippen,
Was du uns zubereit';
Die Dunkelheit verstört' uns nicht
Und sahen dein unendlich Licht.

Vi ærer denne herlighet
og nærmer oss din krybbes gjemme
og priser høyt med salig stemme
hva du har oss beredt.
Vi møter mørket uten gny,
vi ser deg i et evig lys.

   
   

6. Koral: Lob sei Gott, dem Vater g’tan

6. Koral:

Lob sei Gott, dem Vater g’tan,
lob sei Gott, sin’m ein’gen Sohn,
lob sei Gott, dem heil’gen Geist
immer und in Ewigkeit!

Lov og pris Gud Fader stor,
lov og pris Guds sanne Ord,
lov og pris Treenighet
nå og i all evighet!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Wednesday, September 20, 2017 01:32