Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 66
Erfreut euch, ihr Herzen
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 66 - Alegreu-vos, cors!

Celebració: Dilluns de Pasqua

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Erfreut euch, ihr Herzen,
Entweichet, ihr Schmerzen,
Es lebet der Heiland und herrschet in euch.
Ihr könnet verjagen
Das Trauren, das Fürchten, das ängstliche Zagen,
Der Heiland erquicket sein geistliches Reich.

 

Alegreu-vos, cors,
esfumeu-vos, dolors,
que el salvador viu i regna en vosaltres.
Ja podeu forallançar
les tristors, els temors, les angoixoses pors,
que el Salvador vivifica el seu Regne espiritual.

       

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es bricht das Grab und damit unsre Not,
Der Mund verkündigt Gottes Taten;
Der Heiland lebt, so ist in Not und Tod
Den Gläubigen vollkommen wohl geraten.

 

S’ha trencat el sepulcre i amb ell la nostra dissort,
la nostra boca proclama les obres de Déu;
el Salvador viu; per això, el maldol i la mort,
s’han mudat en joia plena per tots els Creients.

       

3

Aria B

3

Ària [Baix]

 

Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen
Vor sein Erbarmen und ewige Treu.
Jesus erscheinet, uns Friede zu geben,
Jesus berufet uns, mit ihm zu leben,
Täglich wird seine Barmherzigkeit neu.

 

Cantem a l’Altíssim un himne d’agraïment
per la seva pietat i fidelitat eterna,
Jesús per lliurar-nos la pau es fa present.
Jesús ens convida a viure amb ell.
i cada dia la seva compassió es renovella.

       

4

Recitativo (Dialog) e Arioso (Duetto) T A

4

Recitatiu a 2 -Temor [Contralt] i Esperança [Tenor]

 

Continuo

   
 

Tenor:
Bei Jesu Leben freudig sein
Ist unsrer Brust ein heller Sonnenschein.
Mit Trost erfüllt auf seinen Heiland schauen
Und in sich selbst ein Himmelreich erbauen,
Ist wahrer Christen Eigentum.
Doch weil ich hier ein himmlisch Labsal habe,
So sucht mein Geist hier seine Lust und Ruh,
Mein Heiland ruft mir kräftig zu:
Mein Grab und Sterben bringt euch Leben,
Mein Auferstehn ist euer Trost.
Mein Mund will zwar ein Opfer geben,
Mein Heiland, doch wie klein,
Wie wenig, wie so gar geringe
Wird es vor dir, o großer Sieger, sein,
Wenn ich vor dich ein Sieg- und Danklied bringe.

 

Esperança (Tenor):
Viure amb Jesús és una felicitat,
és un raig de sol que il·lumina els nostres cors.
Mirar plens d’esperança el nostre Salvador
i arrelar-nos en el seu celestial reialme,
és la condició dels cristians de debò.
Mes, com que ací hi ha plaers a desdir
i la meva ànima hi cerca el seu gaudi i repòs,
el meu Salvador m’alça la veu:
“T’han donat la Vida la meva passió i mort,
la meva resurrecció és el teu consol”.
Però, la meva boca vol fer-te un oferiment,
Salvador meu! però, que esquifit,
que migrat, quina poca cosa,
en serà per tu, oh vencedor ingent,
si t’ofreno un càntic de triomf i d’agraïment.

 

Tenor:
Mein Auge sieht den Heiland auferweckt,

 

Esperança (Tenor):
Els meus ulls veuen resuscitar el Salvador.

 

Alt:
Kein Auge sieht den Heiland auferweckt,

 

Temor (Contralt):
Cap ull veu resuscitar el Salvador.

 

Tenor:
Es hält ihn nicht der Tod in Banden.

 

Esperança (Tenor):
Ja s’ha alliberat dels lligams de la mort.

 

Alt:
Es hält ihn noch der Tod in Banden.

 

Temor (Contralt):
Encara no s’ha alliberat dels lligams de la mort.

 

Tenor:
Wie, darf noch Furcht in einer Brust entstehn?

 

Esperança (Tenor):
Com pot ser que encara hi hagin cors atemorits?

 

Alt:
Läßt wohl das Grab die Toten aus?

 

Temor (Contralt):
És possible que la mort surti de la fossa?

 

Tenor:
Wenn Gott in einem Grabe lieget,
So halten Grab und Tod ihn nicht

 

Esperança (Tenor):
Si és Déu el qui reposa al fossar,
ni el sepulcre ni la mort no el podran aferrar.

 

Alt:
Ach Gott! der du den Tod besieget,
Dir weicht des Grabes Stein, das Siegel bricht,
Ich glaube, aber hilf mir Schwachen,
Du kannst mich stärker machen;
Besiege mich und meinen Zweifelmut,
Der Gott, der Wunder tut,
Hat meinen Geist durch Trostes Kraft gestärket,
Dass er den auferstandnen Jesum merket.

 

Temor (Contralt):
Ah Déu! que la mort has vençut,
has aixecat la llosa i esmicolat el segell,
Jo crec en tu, mes, ajuda ma feblesa,
tu pots donar-me fortalesa;
redreça’m i guanya el meu esperit dubtós.
Déu, tu que tants miracles fas,
m’has afermat la ment amb la força del conhort,
perquè pugui veure a Jesús ressuscitat.

       

5

Aria (Duetto) A T

5

Ària -Duet -Temor [Contralt] i Esperança [Tenor]

 

Violino solo, Continuo

   
 

Tenor:
Ich fürchte nicht des Grabes Finsternissen

 

Temor (Contralt):
A mi m’espanta la foscor de la fossa

 

Alt:
Ich fürchte zwar des Grabes Finsternissen

 

Esperança (Tenor):
A mi no m’espanta la foscor de la fossa

 

Tenor:
Und hoffete mein Heil sei nicht entrissen.

 

Temor (Contralt):
I em dol que el meu Salvador no torni.

 

Alt:
Und klagete mein Heil sei nun entrissen

 

Esperança (Tenor):
I espero que el meu Salvador torni.

 

Beide:
Nun ist mein Herze voller Trost,
Und wenn sich auch ein Feind erbost,
Will ich in Gott zu siegen wissen.

 

Ambdós - Temor (Contralt) i Esperança (Tenor):
Ara, el meu cor està tot confortat,
i encara que l’enemic s’enfurismi,
sé com amb Déu haig de triomfar.

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Continuo, Instrumentierung nicht überliefert

   
 

Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Des solln wir alle froh sein,
Christus will unser Trost sein.
Kyrie eleis.

 

Al·leluia! Al·leluia! Al·leluia!
Per això, alegrem-nos tots,
Crist vol ser el nostre consol,
Kyrie Eleison!

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, February 2014)

Cantatas BWV 66 & BWV 66a: Details & Complete Recordings of BWV 66 | Recordings of Individual Movements from BWV 66 | Details & Complete Recordings of BWV 66a | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
BWV 66:
German-1 | German-6 | NBAText | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Japanese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Christ ist erstanden

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:49