Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 67
Halt im Gedächtnis Jesum Christ
Dutch Translation
Cantate BWV 67 - Gedenk Jezus Christus

Gebeurtenis: Quasimodogeniti

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Coro [S, C, T, B]

 

Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Halt im Gedächtnis Jesum Christ, der auferstanden ist von den Toten.

 

“Gedenk Jezus Christus,
die opgestaan is van de doden”. (2 Timoth. 2:8)

       

2

Aria T

2

Aria [Tenor]

 

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Mein Jesus ist erstanden,
Allein, was schreckt mich noch?
Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,
Doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,
Mein Heil, erscheine doch!

 

Mijn Jezus is opgestaan,
echter: wat beangstigt mij nog?
mijn geloof kent de overwinning van de Heiland,
maar mijn hart voelt strijd en oorlog,
mijn verlosser, verschijn toch!

       

3

Recitativo A

3

Recitatief [Alt]

 

Continuo

   
 

Mein Jesu, heißest du des Todes Gift
Und eine Pestilenz der Hölle:
Ach, dass mich noch Gefahr und Schrecken trifft!
Du legtest selbst auf unsre Zungen
Ein Loblied, welches wir gesungen:

 

Mijn Jezus, wanneer Gij het venijn voor de dood
en een pestziekte voor de hel betekent;
ach, hoe kan mij dan nog gevaar en verschrikking treffen?
Gij legde zelf op onze tongen
een loflied, dat door ons U wordt toegezongen:

       

4

Choral

4

Koraal [S, A, T, B]

 

Corno da tirarsi e Flauto traverso e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Erschienen ist der herrlich Tag,
Dran sich niemand gnug freuen mag:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,
All sein Feind er gefangen führt.
Alleluja!

 

Gekomen is de heerlijke dag,
waarover niemand zich genoeg kan verheugen:
Christus, onze Heer, triomfeert heden,
al Zijn vijanden voert Hij in gevangenschap,
Halleluja!

       

5

Recitativo A

5

Recitatief [Alt]

 

Continuo

   
 

Doch scheinet fast,
Dass mich der Feinde Rest,
Den ich zu groß und allzu schrecklich finde,
Nicht ruhig bleiben lässt.
Doch, wenn du mir den Sieg erworben hast,
So streite selbst mit mir, mit deinem Kinde.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben,
Dass du, o Friedefürst,
Dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.

 

Maar het lijkt bijna,
of de rest van de vijanden,
die ik te groot en al te vreselijk vind,
mij niet met rust laat.
Maar, wanneer Gij voor mij de zege hebt behaald,
Strijd dan zelf met mij, met uw kind:
Ja, ja, wij bespeuren reeds in ons geloof,
Dat Gij o Vredevorst,
Uw woord en werk aan ons zult vervullen.

       

6

Aria B e Coro

6

Aria [Bas] + Koor [S, A, T]

 

Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Bass:
Friede sei mit euch!

 

Bas:
“Vrede zij met U!”

 

Sopran, Alt, Tenor:
Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfen
Und die Wut der Feinde dämpfen,
Hölle, Satan, weich!

 

Koor:
Gelukkig zijn wij! Jezus helpt ons strijden
en de woede der vijanden temperen,
hel, satan, wijk!

 

Bass:
Friede sei mit euch!

 

Bas:
“Vrede zij met U!”

 

Sopran, Alt, Tenor:
Jesus holet uns zum Frieden
Und erquicket in uns Müden
Geist und Leib zugleich.

 

Koor:
Jezus leidt ons naar de vrede
en sterkt in ons, vermoeid als we zijn,
geest en lichaam gelijktijdig.

 

Bass:
Friede sei mit euch!

 

Bas:
“Vrede zij met U!”

 

Sopran, Alt, Tenor:
O Herr, hilf und lass gelingen,
Durch den Tod hindurchzudringen
In dein Ehrenreich!

 

Koor:
O Heer, help ons en laat het ons gelukken,
door de dood heen door te dringen
in Uw eervolle rijk!

 

Bass:
Friede sei mit euch!

 

Bas:
“Vrede zij met U!”

       

7

Choral

7

Koraal [S, A, T, B]

 

Corno da tirarsi e Flauto traverso e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod:
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.

 

Gij Vredevorst, Heer Jezus Christus,
waarlijk mens en waarlijk God,
Gij zijt een sterke helper in de nood
in leven en in dood:
daarom roepen wij alleen
in Uw naam
tot Uw vader.

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 67: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Chinese-1 | Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2 | Spanish-3
Chorale Texts:
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | Erschienen ist der herrlich Tag

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:53