Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 68
Also hat Gott die Welt geliebt
Dutch Translation
Cantate BWV 68 - Zo lief heeft God de wereld gehad

Gebeurtenis: 2ePi

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Corno col Soprano, Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Taille e Viola all' unisono, Continuo

 

Also hat Gott die Welt geliebt,
Dass er uns seinen Sohn gegeben.
Wer sich im Glauben ihm ergibt,
Der soll dort ewig bei ihm leben.
Wer glaubt, dass Jesus ihm geboren,
Der bleibet ewig unverloren,
Und ist kein Leid, das den betrübt,
Den Gott und auch sein Jesus liebt.

 

Zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij ons Zijn zoon heeft gegeven.
Wie zich in geloof aan Hem overgeeft,
die zal eeuwig bij Hem leven.
Wie gelooft dat Jezus voor hem is geboren,
die gaat nooit verloren,
en er is geen leed, dat hem bedroeft,
die door God en ook door zijn Jezus wordt bemind.

       

2

Aria S

2

Aria [Sopraan]

 

Oboe, Violino I, Violoncello piccolo, Continuo

   
 

Mein gläubiges Herze,
Frohlocke, sing, scherze,
Dein Jesus ist da!
Weg Jammer, weg Klagen,
Ich will euch nur sagen:
Mein Jesus ist nah.

 

Mijn gelovig hart,
jubel, zing, scherts,
jouw Jezus is aanwezig!
Weg met het gejammer, weg met het geklaag,
ik wil jullie alleen maar zeggen:
mijn Jezus is nabij.

       

3

Recitativo B

3

Recitatief [Bas]

 

Continuo

   
 

Ich bin mit Petro nicht vermessen,
Was mich getrost und freudig macht,
Dass mich mein Jesus nicht vergessen.
Er kam nicht nur, die Welt zu richten,
Nein, nein, er wollte Sünd und Schuld
Als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal schlichten.

 

Ik ben met Petrus niet te vergelijken;
wat mij gerust stelt en blij maakt,
is dat mijn Jezus mij niet heeft vergeten!
Hij kwam niet alleen maar om de wereld te richten,
neen, neen, Hij wilde zonde en schuld
als bemiddelaar tussen God en de mens
voor deze keer beslechten.

       

4

Aria B

4

Aria [Bas]

 

Oboe I/II, Taille, Continuo

   
 

Du bist geboren mir zugute,
Das glaub ich, mir ist wohl zumute,
Weil du vor mich genung getan.
Das Rund der Erden mag gleich brechen,
Will mir der Satan widersprechen,
So bet ich dich, mein Heiland, an.

 

Gij zijt geboren mij ten goede,
dat geloof ik, mij is wel te moede,
omdat Gij voor mij genoeg hebt gedaan.
Al breekt het wereldrond in stukken,
al wil de satan mij doen twijfelen,
dan bid ik U, mijn Heiland, aan.

       

5

Coro

5

Koor [S, A, T, B]

 

Cornetto col Soprano, Trombone I coll'Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Taille e Viola all' unisono, Continuo

 

Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet;
wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet;
denn er gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes.

 

“Wie in Hem gelooft, die wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, want hij gelooft niet in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” (Johannes 3:18)

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 68: Also hat Gott die Welt geliebt for Whit Monday
Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements
Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

BWV 68: Text: German-1 | German-6 | German-7 | NBA
English-1: English-3I | English-3P | English-6 | English-10
Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-4 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Japanese-2 | Japanese-6 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Saturday, July 15, 2017 23:40