Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 69
Lobe den Herrn, meine Seele
Traduccion al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 69 - Lloa el Senyor, ànima meva

Celebració: Elecció del Consell Municipal

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traduccion al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I-III, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat!

 

Lloa el Senyor, ànima meva,
i no t’oblidis,
dels favors que ha fet per tu!

    

2

Recitativo S

2

Recitatiu [Soprano]

 

Fagotto e Continuo

  
 

Wie groß ist Gottes Güte doch!
Er bracht uns an das Licht,
Und er erhält uns noch.
Wo findet man nur eine Kreatur,
Der es an Unterhalt gebricht?
Betrachte doch, mein Geist,
Der Allmacht unverdeckte Spur,
Die auch im kleinen sich recht groß erweist.
Ach! möcht es mir, o Höchster, doch gelingen,
Ein würdig Danklied dir zu bringen!
Doch, sollt es mir hierbei an Kräften fehlen,
So will ich doch, Herr, deinen Ruhm erzählen.

 

O, que gran és la bonesa de Déu!
Ell ens porta cap a la Llum,
i fins i tot ens sustenta!
Es pot trobar cap criatura,
que li manqui el nodriment?
Fixa’t, doncs, ànima meva,
en els evidents senyals de l’Omnipotent,
que fins en el què és petit, s’hi veu el gran que és ell.
Ah, Déu suprem! si jo pogués aconseguir
dreçar-te un cant d’acció de gràcies digne!
Mes, si em faltessin les forces per fer-ho,
així i tot, Senyor, la teva glòria proclamaria.

    

3

Aria A

3

Ària [Contralt]

 

Oboe, Violino I, Continuo

  
 

Meine Seele,
Auf! erzähle,
Was dir Gott erwiesen hat!
Rühme seine Wundertat,
Laß, dem Höchsten zu gefallen,
Ihm ein frohes Danklied schallen!

 

Ànima meva,
alçat! i explica,
tot el que Déu t’ha fet veure!
Lloa els seus meravellosos fets
fes que, per a complaure l’Altíssim,
ressoni un cant festiu d’agraïment!

    

4

Recitativo T

4

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Der Herr hat große Ding an uns getan.
Denn er versorget und erhält,
Beschützet und regiert die Welt.
Er tut mehr, als man sagen kann.
Jedoch, nur eines zu gedenken:
Was könnt uns Gott wohl Bessres schenken,
Als dass er unsrer Obrigkeit
Den Geist der Weisheit gibet,
Die denn zu jeder Zeit
Das Böse straft, das Gute liebet?
Ja, die bei Tag und Nacht
Vor unsre Wohlfahrt wacht?
Laßt uns dafür den Höchsten preisen;
Auf! ruft ihn an,
Dass er sich auch noch fernerhin so gnädig woll erweisen
Was unserm Lande schaden kann,
Wirst du, o Höchster, von uns wenden
Und uns erwünschte Hilfe senden.
Ja, ja, du wirst in Kreuz und Nöten
Uns züchtigen, jedoch nicht töten.

 

El Senyor ha fet grans coses per nosaltres.
Puix, ell abasta i conserva,
custodia i regeix el món.
Fa més del què hom pot explicar.
Altrament, cal que sols pensem una cosa:
quin fora el millor regal que Déu podria fer
als nostres governants
sinó el seny i la saviesa,
perquè, en tot moment,
castiguin el mal, estimin el bé?
Sí, i que, de dia i de nit,
vetllin pel nostre benestar?
Per tot això cal a l’Altíssim pregar;
Apa, doncs! invoquem-lo,
perquè ens protegeixi ara, i també, en l’avenir.
Tot el que a la nostra terra pugui fer mal,
aparta-ho de nosaltres, oh Déu Suprem,
i lliura’ns l’ajuda que tant esperem.
Cert que ens assotaràs amb sofrences i ofecs,
però no amb la mort.

    

5

Aria B

5

Ària [Baix]

 

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

  
 

Mein Erlöser und Erhalter,
Nimm mich stets in Hut und Wacht!
Steh mir bei in Kreuz und Leiden,
Alsdenn singt mein Mund mit Freuden:
Gott hat alles wohlgemacht.

 

Salvador i protector meu,
dóna’m, a tothora, ajut i agombol!
Fes-me costat en les penes i dolors,
així la meva boca cantarà plaent:
Déu ho ha fet tot rectament.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I-III e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Tromba I-III, Timpani, Fagotto, Continuo

 

Es danke, Gott, und lobe dich
Das Volk in guten Taten.
Das Land bringt Frucht und bessert sich,
Dein Wort ist wohl geraten.
Uns segne Vater und der Sohn,
Uns segne Gott, der Heilge Geist,
Dem alle Welt die Ehre tut,
Für ihm sich fürchten allermeist,
Und sprecht von Herzen: Amen!

 

Et donem gràcies, Déu, i et lloem
per tot el bé que fas al teu poble.
La terra ens dóna fruits i és generosa
la teva paraula és molt profitosa.
Que el Pare i el Fill ens beneeixin,
que ens beneeixi l’Esperit Sant, Déu,
aquell qui tot el món glorifica,
pel qui sent temor la majoria,
i que des del cor diu: Amen!

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, February 2014)

Cantatas BWV 69 & BWV 69a: Details & Complete Recordings of BWV 69 | Details & Complete Recordings of BWV 69a | Recordings of Individual Movemnts from BWV 69 | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
BWV 69: Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Es woll uns Gott genädig sein

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:00