Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 69a
Lobe den Herrn, meine Seele
Dutch Translation
Cantate BWV 69a - Loof de Heer, mijn ziel

Gebeurtenis: 12e Zondag na Trinitatis

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I-III, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!

 

Loof de Heer, mijn ziel,
en vergeet niet één van zijn weldaden!

       

2

Recitativo S

2

Recitatief [Sopraan]

 

Fagotto, Continuo

   
 

Ach, dass ich tausend Zungen hätte!
Ach wäre doch mein Mund
Von eitlen Worten leer!
Ach, dass ich gar nichts redte,
Als was zu Gottes Lob gerichtet wär!
So machte ich des Höchsten Güte kund;
Denn er hat lebenslang so viel an mir getan,
Dass ich in Ewigkeit ihm nicht verdanken kann.

 

Ach, had ik maar duizend tongen!
Ach, was mijn mond
maar leeg van ijdel gepraat!
Ach, sprak ik maar niets anders
dan tot Gods lof.
Dan verkondigde ik de goedheid van de Allerhoogste;
want Hij heeft mijn leven lang zoveel voor mij gedaan,
dat ik Hem in eeuwigheid niet genoeg kan danken.

       

3

Aria T

3

Aria [Tenor]

 

Flauto, Oboe da caccia, Fagotto, Continuo

   
 

Meine Seele,
Auf, erzähle,
Was dir Gott erwiesen hat!
Rühmet seine Wundertat,
Laßt ein gottgefällig Singen
Durch die frohen Lippen dringen!

 

Mijn ziel,
vertel op,
wat God u betoond heeft!
Roem zijn wonderdaden,
laat een aan God behagelijk zingen
van uw lippen komen!

       

4

Recitativo A

4

Recitatief [Alt]

 

Fagotto, Continuo

   
 

Gedenk ich nur zurück,
Was du, mein Gott, von zarter Jugend an
Bis diesen Augenblick
An mir getan,
So kann ich deine Wunder, Herr,
So wenig als die Sterne zählen.
Vor deine Huld, die du an meiner Seelen
Noch alle Stunden tust,
Indem du nur von deiner Liebe ruhst,
Vermag ich nicht vollkommnen Dank zu weihn.
Mein Mund ist schwach, die Zunge stumm
Zu deinem Preis und Ruhm.
Ach! sei mir nah
Und sprich dein kräftig Hephata,
So wird mein Mund voll Dankens sein.

 

Gedenk ik, wat Gij, mijn God,
van kinds af tot aan dit moment
aan mij gedaan hebt,
dan kan ik uw wonderen, Heer,
niet tellen, evenmin als de sterren.
Voor uw genade,
die Gij nog elk uur bewijst aan mijn ziel,
doordat Gij louter liefde zijt,
kan ik U niet genoeg danken.
Mijn mond is zwak, mijn tong stom,
niet bij machte om U te prijzen en te roemen.
Ach, wees mij nabij
en spreek een krachtig Effatha,
dan zal mijn mond vol dank zijn.

       

5

Aria B

5

Aria [Bas]

 

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

   
 

Mein Erlöser und Erhalter,
Nimm mich stets in Hut und Wacht!
Steh mir bei in Kreuz und Leiden,
Alsdenn singt mein Mund mit Freuden:
Gott hat alles wohlgemacht!

 

Mijn verlosser en behouder,
neem mij steeds in uw hoede en waak!
Sta mij bij in kruis en lijden,
dan zingt mijn mond met vreugde:
God heeft alles welgedaan!

       

6

Choral

6

Koraal [S, A, T, B]

 

Tromba I e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Fagotto, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Darbei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben:
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten.
Drum lass ich ihn nur walten.

 

Wat God doet dat is welgedaan,
daar wil ik het op houden.
Al drijven nood, dood en ellende
mij op ruwe wegen:
Dan zal God mij
heel vaderlijk
in zijn armen houden.
Daarom laat ik Hem maar besturen.

       

--

Vertaling: Leo de Leeuw

Contributed by Eduard van Hengel (June 2009)

Cantatas BWV 69 & BWV 69a: Complete Recordings of BWV 69 | Recordings of BWV 69a | Recordings of Individual Movemnts from BWV 69 | Discussions: Part 1 | Part 2
BWV 69a:
German Text | Translations: Dutch-3 | English-1 | English-3 | English-6 | French-1 | French-6 | Hebrew | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Was Gott tut, das ist wohlgetan

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:58