Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 7
Christ unser Herr zum Jordan kam
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 7 - Crist, Nostre Senyor, vingué al Jordà

Celebració: Festa de Sant Joan Baptista

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II, Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Christ unser Herr zum Jordan kam
Nach seines Vaters Willen,
Von Sankt Johanns die Taufe nahm,
Sein Werk und Amt zu erfüllen;
Da wollt er stiften uns ein Bad,
Zu waschen uns von Sünden,
Ersäufen auch den bittern Tod
Durch sein selbst Blut und Wunden;
Es galt ein neues Leben.

 

Crist, nostre Senyor, vingué al Jordà
d’acord la voluntat del seu Pare,
rebé el baptime de sant Joan,
acomplint la seva missió i tasca.
Així, ens volgué establir un bany,
per rentar-nos del pecat
i també, ofegar la mort amarga
amb les seves nafres i la seva sang;
que vol dir, una vida renovada.

       

2

Aria B

2

Ària [Baix]

 

Continuo

   
 

Merkt und hört, ihr Menschenkinder,
Was Gott selbst die Taufe heißt.
Es muss zwar hier Wasser sein,
Doch schlecht Wasser nicht allein.
Gottes Wort und Gottes Geist
Tauft und reiniget die Sünder.

 

Fills dels homes, oïu, vegeu,
el què Déu us diu del baptisme:
De bo, cal que sigui amb aigua,
però, amb aigua sola no n’hi ha prou;
l’Esperit i la paraula de Déu,
també bategen i purifiquen els pecadors.

       

3

Recitativo T

3

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

   
 

Dies hat Gott klar
Mit Worten und mit Bildern dargetan,
Am Jordan ließ der Vater offenbar
Die Stimme bei der Taufe Christi hören;
Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn,
An diesem hab ich Wohlgefallen,
Er ist vom hohen Himmelsthron
Der Welt zugut
In niedriger Gestalt gekommen
Und hat das Fleisch und Blut
Der Menschenkinder angenommen;
Den nehmet nun als euren Heiland an
Und höret seine teuren Lehren!

 

Déu ens ho va dir ben clar,
amb paraules i amb semblances.
En el Jordà, el Pare es manifestà,
s’oí veu, quan Crist es batejava;
Que deia: aquest és el meu fil estimat,
en qui m’he volgut complaure,
ve de la celestial altura
per a redimir el món;
ha davallat humil i submís,
s’ha fet carn i sang com nosaltres,
criatura d’humà llinatge.
Preneu-lo, doncs, com el vostre Salvador
i oïu el seu preuat mestratge!

       

4

Aria T

4

Ària [Tenor]

 

Violino concertante I/II, Continuo

   
 

Des Vaters Stimme ließ sich hören,
Der Sohn, der uns mit Blut erkauft,
Ward als ein wahrer Mensch getauft.
Der Geist erschien im Bild der Tauben,
Damit wir ohne Zweifel glauben,
Es habe die Dreifaltigkeit
Uns selbst die Taufe zubereit'.

 

Es va sentir la veu del Pare,
el Fill que amb la seva sang ens redimí,
fou batejat com home veritable.
Aparegué l’Esperit en forma de colom,
perquè creguéssim sens dubtar-ne,
fou la veritable Trinitat Santa,
qui el baptisme ens va atorgar.

       

5

Recitativo B

5

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Als Jesus dort nach seinen Leiden
Und nach dem Auferstehn
Aus dieser Welt zum Vater wollte gehn,
Sprach er zu seinen Jüngern:
Geht hin in alle Welt und lehret alle Heiden,
Wer glaubet und getaufet wird auf Erden,
Der soll gerecht und selig werden.

 

Jesús després de la seva Passió
i havent ja ressuscitat,
s’encaminà al Pare, deixà aquest món;
Als seus deixebles digué:
aneu pel tot el món i adoctrineu els gentils,
tot aquell que esperi i es bategi ací a la terra,
serà salvat i serà benaurat.

       

6

Aria A

6

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Menschen, glaubt doch dieser Gnade,
Dass ihr nicht in Sünden sterbt,
Noch im Höllenpfuhl verderbt!
Menschenwerk und -heiligkeit
Gilt vor Gott zu keiner Zeit.
Sünden sind uns angeboren,
Wir sind von Natur verloren;
Glaub und Taufe macht sie rein,
Dass sie nicht verdammlich sein.

 

Homes, fieu-vos d’est benefici
puix, no morireu en pecat,
ni a l’infern tindreu suplici!
L’afany de l’home, la santedat,
res no valen davant Déu.
Per tal que hem nascut tacats,
estem perduts per natura;
per la fe i bateig som rentats,
i per çò absolts de censura.

       

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Das Aug allein das Wasser sieht,
Wie Menschen Wasser gießen,
Der Glaub allein die Kraft versteht
Des Blutes Jesu Christi,
Und ist für ihm ein rote Flut
Von Christi Blut gefärbet,
Die allen Schaden heilet gut
Von Adam her geerbet,
Auch von uns selbst begangen.

 

Només els ulls l’aigua veuen,
com els homes l’aigua vessen,
però només la fe sap bé el poder
de la sang de Jesucrist;
i és per aquest roig torrent
tenyit de la sang de Crist
que se’ns guareixen les nafres,
les que hem heretat d’Adam,
i les que ens hem penjat nosaltres.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (February 2009, January 2014)

Cantata BWV 7: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-2 | German-6 | NBA Text | Translations: Arabic-1 | Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-2 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Christ unser Herr zum Jordan kam

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:25