Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 70
Wachet! betet! betet! wachet!
Hebrew Translation
קנטטה 70 - עורו, שאו תפילה, היכונו בכל עת

ארוע: יום ראשון, ה- 26 אחרי חג השילוש

 

Original German Text

תרגום לעברית

 
 

Erster Teil

חלק ראשון

 

1

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

1

 

Tromba, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Continuo

   
 

Wachet! betet! betet! wachet!
Seid bereit
Allezeit,
Bis der Herr der Herrlichkeit
Dieser Welt ein Ende machet.

,עורו, שאו תפילה
היכונו
,בכל עת
עד כי אדון-עולם
.ישים קץ לעולם

 
       

2

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

2

 

Tromba, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Continuo

   
 

Erschrecket, ihr verstockten Sünder!
Ein Tag bricht an,
Vor dem sich niemand bergen kann:
Er eilt mit dir zum strengen Rechte,
O! sündliches Geschlechte,
Zum ewgen Herzeleide.
Doch euch, erwählte Gotteskinder,
Ist er ein Anfang wahrer Freude.
Der Heiland holet euch,
wenn alles fällt und bricht,
Vor sein erhöhtes Angesicht;
Drum zaget nicht!

!חילו באימה, חוטאים עיקשים
כי יום יבוא
:ואיש לא ייחבא
,חיש יעמיד אותך לדין
,דור-חטאים
.לייסורים של נצח
,אולם לכם, בני-אלהים שנבחרו מעם
.לכם תהיה זו הראשית של אושר של אמת
,המושיע יישאכם
,כשמסביב הכל מט, מתמוטט
,לפני כס-הכבוד, אל מול פני-הבורא
.לכן אל-נא תיראו

 
       

3

Aria A

[אריה [אלט

3

 

Violoncello, Fagotto e Continuo

   
 

Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
Aus dem Ägypten dieser Welt?
Ach! lasst uns bald aus Sodom fliehen,
Eh uns das Feuer überfällt!
Wacht, Seelen, auf von Sicherheit
Und glaubt, es ist die letzte Zeit!

מתי יבוא היום ובו נצא
?מתוך מצריים בעולם הזה
,הבה נברח מסדום
!בטרם תשיגנו אש התופת
,עורו, נשמות, רחקו מאדישות
.עורו, תנו אמון: זה קץ כל הזמנים

 
       

4

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

4

 

Fagotto e Continuo

   
 

Auch bei dem himmlischen Verlangen
Hält unser Leib den Geist gefangen;
Es legt die Welt durch ihre Tücke
Den Frommen Netz und Stricke.
Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach;
Dies presst uns aus ein jammervolles Ach!

,גם בדרישת שמי-על
;עדיין גוף ונשמה כבולים הם
והעולם בתכסיסיו
.טומן ליראים פח יקוש
;הנשמה תחפץ, אך הבשר חלש
.וכך נלחץ מפינו 'וי' כה מקונן

 
       

5

Aria S

[אריה [סופרן

5

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Continuo

   
 

Laßt der Spötter Zungen schmähen,
Es wird doch und muss geschehen,
Dass wir Jesum werden sehen
Auf den Wolken, in den Höhen.
Welt und Himmel mag vergehen,
Christi Wort muss fest bestehen.
Laßt der Spötter Zungen schmähen;
Es wird doch und muss geschehen!

,תלעז לה כל לשון חומדה לצון
,היה תהיה כזאת
ואנו נחזה פני המושיע
.בענן מעל
,ארץ ושמיים ייכחדו
.ודבר האל עומד לעד
,תלעז לה כל לשון חומדה לצון
!היה תהיה כזאת

 
       

6

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

6

 

Fagotto e Continuo

   
 

Jedoch bei dem unartigen Geschlechte
Denkt Gott an seine Knechte,
Dass diese böse Art
Sie ferner nicht verletzet,
Indem er sie in seiner Hand bewahrt
Und in ein himmlisch Eden setzet.

וגם בקרב דור-חוטא
,הוגה האל בעבדיו
לבל תרע להם
.תורת-החטא
,בכף ידו ינצרם
.ברקיע-עדן יושיבם

 
       

7

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

7

 

Tromba e Oboe e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Fagotto e Continuo

 

Freu dich sehr, o meine Seele,
Und vergiss all Not und Qual,
Weil dich nun Christus, dein Herre,
Ruft aus diesem Jammertal!
Seine Freud und Herrlichkeit
Sollt du sehn in Ewigkeit,
Mit den Engeln jubilieren,
In Ewigkeit triumphieren.

,גילי, נפשי
,ושיכחי צרה ועוני
כי מושיעך ואדונך
!קראך מעמק הבכא
אושרו והדרו
,תקראי לנצח
,עם מלאכים יחדיו תגילי
.בנצח נצחונך

 
       
 

Zweiter Teil

חלק שני

 

8

Aria T

[אריה [טנור

8

 

Oboe, Violino I/II, Viola e Continuo

   
 

Hebt euer Haupt empor
Und seid getrost, ihr Frommen,
Zu eurer Seelen Flor!
Ihr sollt in Eden grünen,
Gott ewiglich zu dienen.

שאו ראשיכם
,והינחמו, יראי-האל
!ונשמתכם תפרח
בירק העדן
.נצח תעבדו לאלהים

 
       

9

Recitativo B

רצ'יטטיב [באס] עם כורל כלי

9

 

Tromba, Violino I/II, Viola e Continuo

   
 

Ach, soll nicht dieser große Tag,
Der Welt Verfall
Und der Posaunen Schall,
Der unerhörte letzte Schlag,
Des Richters ausgesprochne Worte,
Des Höllenrachens offne Pforte
In meinem Sinn
Viel Zweifel, Furcht und Schrecken,
Der ich ein Kind der Sünden bin, Erwecken?
Jedoch, es gehet meiner Seelen
Ein Freudenschein, ein Licht des Trostes auf.
Der Heiland kann sein Herze nicht verhehlen,
So vor Erbarmen bricht,
Sein Gnadenarm verlässt mich nicht.
Wohlan, so ende ich mit Freuden meinen Lauf.

יום זה הגדול
,של הרס העולם
של תקיעת-שופר
,האחרונה
,של גזר-הדין מפי שופט
- יום זה בו ייפערו פתחי-שאול
כלום לא יעיר יום זה בנפשי
,חיל ורעדה וחששות
?שכן בן-חטא אני
ובכל זאת תיעור בנשמתי
.קרן-של-גיל, מאור של ניחומים
,כי המושיע לא יקשיח לב
,לבו נכמר ברחמים
.זרועו הרחומה לא תעזבני
.וכך יבוא מסלול-חיי אל קץ באושר ושמחה

 
       

10

Aria B

[אריה [באס

10

 

Tromba, Violino I/II, Viola e Continuo

   
 

Seligster Erquickungstag,
Führe mich zu deinen Zimmern!
Schalle, knalle, letzter Schlag,
Welt und Himmel, geht zu Trümmern!
Jesus führet mich zur Stille,
An den Ort, da Lust die Fülle.

,יום-אושר של תחייה
!הנחנו לחדריך
!תקע-נא, תקע, שופר אחרון
,ארץ ושמיים יתמוטטו תחתי
,והמושיע ינחני בדממה
.אל המקום בו שוכן האושר המלא

 
       

11

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

11

 

Violino I/II, Viola, Tromba e Oboe col Soprano, Alto, Tenore e Continuo

 

Nicht nach Welt, nach Himmel nicht
Meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünsch ich und sein Lieht,
Der mich hat mit Gott versöhnet,
Der mich freiet vom Gericht,
Meinen Jesum lass ich nicht.

לא לארץ, גם לא לשמי-על
,כמהה נפשי
,כי למושיע ולזוהרו
,אשר ריצה אלי פני-אלהים
.אשר קרא לו דרור ביום-הדין
.ממושיעי שוב לא ארפה

 
       

Hebrew Translation by Amit Gidron

תרגם לעברית: עמית גדרון

Contributed by Aryeh Oron (July 2002)

Cantata BWV 70 & BWV 70a: Complete Recordings of BWV 70 | Recordings of Individual Movements from BWV 70 | Details of BWV 70a | Discussions: Part 1 | Part 2
BWV 70:
German Text | Translations: Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | English-7 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-3 | Hebrew-4 | Indonesian | Italian | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Texts:
Freu dich sehr, o meine Seele | Meinen Jesum laß' ich nicht

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:05