Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 73
Herr, wie du willt, so schick's mit mir
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 73 - Senyor, si tu vols, aquí em tens

Celebració: 3er. Diumenge després de l’Epifania

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro e Recitativo S T B

1

Cor [S, C, T, B] i Recitatiu [Tenor, Baix, Soprano]

 

Organo obligato, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Chor:
Herr, wie du willt, so schick's mit mir
Im Leben und im Sterben!

 

Cor:
Senyor, si tu vols, aquí em tens,
en la vida i en la mort!

 

Tenor:
Ach! aber ach! wieviel
Läßt mich dein Wille leiden!
Mein Leben ist des Unglücks Ziel,
Da Jammer und Verdruss
Mich lebend foltern muss,
Und kaum will meine Not im Sterben von mir scheiden.

 

Tenor:
Ah! mes, ai las!
fins quan voldràs que sofreixi!
La meva vida és com l’ase dels cops,
car, la misèria i els trencacolls
m’han de turmentar mentre visqui,
i les meves desgràcies seguiran fins que m’arribi la mort.

 

Chor:
Allein zu dir steht mein Begier,
Herr, lass mich nicht verderben!

 

Cor:
Només Tu ets el meu anhel,
Senyor no deixis que em perdi!

 

Bass:
Du bist mein Helfer, Trost und Hort,
So der Betrübten Tränen zählet
Und ihre Zuversicht,
Das schwache Rohr, nicht gar zerbricht; Und weil du mich erwählet,
So sprich ein Trost- und Freudenwort!

 

Baix:
Tu ets el meu ajut, refugi i emparança,
tu que comptes les llàgrimes dels afligits,
i la seva esperança
no has segat com un jonc trencadís:
des que has posat els ulls en mi,
diguem, doncs, un mot de consol i gaubança!

 

Chor:
Erhalt mich nur in deiner Huld,
Sonst wie du willt, gib mir Geduld,
Denn dein Will ist der beste.

 

Cor:
Sols, serva’m en la teva Gràcia
Mes, com tu vulguis, dóna’m paciència,
Perquè, el què tu vols és el millor.

 

Sopran:
Dein Wille zwar ist ein versiegelt Buch,
Da Menschenweisheit nichts vernimmt;
Der Segen scheint uns oft ein Fluch,
Die Züchtigung ergrimmte Strafe,
Die Ruhe, so du in dem Todesschlafe
Uns einst bestimmt,
Ein Eingang zu der Hölle.
Doch macht dein Geist uns dieses Irrtums frei
und zeigt, dass uns dein Wille heilsam sei.

 

Soprano:
El teu voler, en efecte, és com un llibre tancat,
del que la saviesa dels homes en sap res;
La Gràcia ens sembla, de vegades, un maltret,
un càstig, un flagell atroç.
El nostre repòs, que amb el somni de la mort,
un dia disposaràs,
apar l’avantsala de l’infern.
Però, el teu Esperit ens allibera de l’error
I ens fa veure que el què tu vols és el millor.

 

Chor:
Herr, wie du willt!

 

Cor:
Senyor, com tu vulguis!

    

2

Aria T

2

Ària [Tenor]

 

Oboe I, Continuo

  
 

Ach senke doch den Geist der Freuden
Dem Herzen ein!
Es will oft bei mir geistlich Kranken
Die Freudigkeit und Hoffnung wanken
Und zaghaft sein.

 

Ah, fes entrar el teu Esperit joiós,
dins del meu cor!
Sovint, la meva ànima malalta,
l’alegria i l’esperança la sacsegen,
i tinc basarda.

    

3

Recitativo B

3

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Ach, unser Wille bleibt verkehrt,
Bald trotzig, bald verzagt,
Des Sterbens will er nie gedenken;
Allein ein Christ, in Gottes Geist gelehrt,
Lernt sich in Gottes Willen senken
Und sagt:

 

Ai, la nostra voluntat esgarriada,
ara valenta, ara descoratjada,
no vol saber-ne res de la mort.
Només un cristià iniciat en Esperit Diví,
sap com trobar en el voler de Déu, conhort,
i ha de dir:

    

4

Aria B

4

Ària [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Herr, so du willt,
So presst, ihr Todesschmerzen,
Die Seufzer aus dem Herzen,
Wenn mein Gebet nur vor dir gilt.

 

Senyor, si és el teu voler,
que em burxi el flagell de la mort,
fins a l’últim bleix del meu cor,
si és que el meu clam no val res.

 

Herr, so du willt,
So lege meine Glieder
In Staub und Asche nieder,
Dies höchst verderbte Sündenbild,

 

Senyor, si és el teu voler,
|fes que reposi el meu infeliç cos
sota un grapat de cendra i pols,
la vera ganyota del pecat infest.

 

Herr, so du willt,
So schlagt, ihr Leichenglocken,
Ich folge unerschrocken,
Mein Jammer ist nunmehr gestillt.

 

Senyor, si és el teu voler,
quan per a mi toquin a morts,
|oiré el toc de batall, com si res,
seran assuavits per sempre els meus plors.
Senyor, si és el teu voler.

    

5

Choral

5

Coral [S, C, T, B]

 

Corno e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Das ist des Vaters Wille,
Der uns erschaffen hat;
Sein Sohn hat Guts die Fülle
Erworben und Genad;
Auch Gott der Heilge Geist
Im Glauben uns regieret,
Zum Reich des Himmels führet.
Ihm sei Lob Ehr und Preis!

 

Aquesta és la voluntat del Pare,
aquell qui ens ha creat;
el seu Fill que ens ha donat
béns i bonesa, amb escreix
i a l’Esperit Sant, Déu,
que en la fe ens instrueix,
i ens mena al regne del Cel.
A ells, glòria, honor i lloança!

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, February 2014)

Cantata BWV 73: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Texts:
Herr, wie du willst, so schick's mit mir | Von Gott will ich nicht lassen

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:14